Analiza emisji House Of Glam – odpowiedź spółki

Analiza emisji House Of Glam – odpowiedź spółki

28 maja, 2020 0 przez Crowdnews.pl

Pod tekstem dotyczącym emisji akcji House Of Glam pojawił się dziś komentarz Prezesa spółki, Pana Roberta Kościelskiego.

Analiza spółki House Of Glam

Pełna treść komentarza dostępna jest pod analizą: Emisja House Of Glam – słabe strony i zagrożenia. Poniżej wklejam najważniejsze fragmenty z wypowiedzi Pana Prezesa wraz z moim komentarzem.

Podkreślana jest bardzo mocno w artykule dominująca rola Prezesa w obu Spółkach. Taka prezentacja mojej osoby sugeruje łamanie Art. 4. Pkt d KSH, Art. a także szereg innych konsekwencji dla Spółki (Art.364 p2, 366 p.1, Art. 588) stawiając ją w złym świetle w trakcie trwania emisji.

Rzeczywiście w tekście dość mocno zaakcentowałem dominującą rolę Prezesa w obu spółkach. Ale czy fakty są inne? Ktoś kto jest Prezesem spółki z natury rzeczy ma decydującą lub przynajmniej bardzo mocną rolę w firmie. Takie jest zadanie Prezesa. Z drugiej strony jednak, dominująca rola Pana Kościelskiego w House Of Glam jest dla mnie czymś oczywistym. W końcu jest założycielem spółki i jej głównym udziałowcem. Dlatego nie rozumiem traktowania tych zapisów jako stawianie w złym świetle.

Nie zgadzam się też, że taka prezentacja Pana Prezesa sugeruje łamanie zapisów KSH mówiących np. o nieobejmowaniu przez spółkę własnych akcji (art. 366), niewykonywaniu praw udziałowych z własnych akcji przez spółkę (art. 364), odpowiedzialności za nabywanie własnych akcji przez spółkę (art. 588) czy o definicji spółki dominującej (przytoczony art. 4 KSH). Mówimy przecież o dwóch różnych firmach. W tekście nie było żadnej mowy o nabywaniu przez jakąkolwiek spółkę własnych akcji lub udziałów.

Z KRS Spółki z o.o. w sposób jednoznaczny wynika, że Zarząd składa się z dwóch osób a zapisy Umowy Inwestycyjnej dopuszczają ponadto opcję trzeciego członka Zarządu. Informacja o dwuosobowej reprezentacji jest zawarta również w uchwale z dnia 14 maja umieszczonej w dokumencie emisji na stronie emisji www.zdrowaswieca.pl.

Oczywiście. W tekście wyraźniej napisałem, że Zarząd spółki akcyjnej jest jednoosobowy. Nie odnosiłem się do liczby członków Zarządu sp. z o.o. gdyż emisja dotyczy spółki akcyjnej.

Proszę również pamiętać, że Sp. z o.o realizuje grant badawczo-rozwojowy i koszty związane z rozwojem produktu w fazie pree-seed są ponoszone właśnie z grantu. Są to w 80% koszty kwalifikowane, które Spółka poprzez Fundusz (ASI) raportuje cyklicznie do NCBiR. Taka podejście do rozwoju koncepcji w fazie pree seed w przypadku Spółki MC2, która również jest w trakcie emisji jest podkreślane jako ogromny atut (nie obciąża kapitału).

Pełna zgoda. Mam w pamięci sytuację, że spółka otrzymała dofinansowanie i w konsekwencji ogłosiła upadłość, gdy po czasie okazało się, że nie zrealizowała w pełni umowy i musiała środki zwrócić. To był oczywiście jednostkowy przypadek i otrzymanie grantu należy ocenić pozytywnie. To plus dla spółki.

Kilkanaście tysięcy sprzedanych sztuk pozwala wyciągnąć wystarczające wnioski, które uchronią emitenta przed „zbędnym zaleganiem” towaru na magazynie jak to zostało ostrożnościowo opisane. Zagrożenia, które zostały opisane miałyby rację bytu gdyby HOG Sp. z o.o. planowała poprzez HOG S.A. przeprowadzenie pilotażowej sprzedaży. Nie jest to zgodne z prawdą i zostało wyraźnie podkreślone na stronie emisji.

Też myślę, że produkt spółki będzie się dobrze sprzedawał, ale ryzyko spadku sprzedaży zawsze trzeba brać pod uwagę. Choćby było minimalne.

Jak napisałem w odpowiedzi na zadane mailowo pytanie dotyczące przekształcenia- Spółka z o.o. oszacowała taką opcję, lecz z kalkulacji wynikało, iż proces ten potrwałby około 7 miesięcy. Zakończyłby się w trakcie szczytu sprzedaży Q3i Q4 2020r. Zadecydowaliśmy więc powołaniu Spółki w 100% zależnej, która przejmie kompetencje dystrybutora. Kalendarz jest dla nas ważny ze względu na szczyt sezonu sprzedaży. Emisja crowdfundingowa zakończy się tuż przed startem „wysokiego sezonu,” podjęte więc decyzje pozwolą optymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy marki, a dzięki kapitałowi pozyskanemu z emisji zrealizować założone cele ekspansji.

Rozumiem ten argument. Rozdział na dwie spółki sam w sobie nie jest zły. Na platformie Beesfund mieliśmy już sporo emisji akcji spółek, które z jakiegoś powodu prowadziły działalność w dwóch podmiotach, np. Wolf & Oak, Runmageddon, Mazurska Manufaktura, Heroo. Doskonale rozumiem argumentację House of Glam, że w tym przypadku wynika to głównie z presji czasu. Jednak fakt, że nabywcy akcji póki co nie będą mieli udziałów w prawie do marki jest na pewno jakimś czynnikiem ryzyka. W końcu nawet Zarząd nie wie jakie będą parametry przyszłego połączenia obu spółek.

Patronite

Podsumowanie

Panu Prezesowi bardzo dziękuję za komentarz i odpowiedzi przysłane mailem. Jeszcze raz zapewniam, że celem tekstu nie było przedstawienie spółki czy Pana Prezesa w złym świetle, lecz jedynie ukazanie słabszych punktów oferty (te zawsze się znajdą) oraz dodatkowych czynników ryzyka (które niekoniecznie muszą się zmaterializować).

Czytaj też:   Koniec PlanMyDeal SA

Jak już wspomniałem w analizie sam prawdopodobnie wezmę udział w ofercie mimo ryzyka, które wymieniłem.

Spółce życzę powodzenia – zarówno podczas emisji akcji, jak i w późniejszym rozwoju. Mam nadzieję, że świece House Of Glam będą polskim produktem eksportowym. Szanse na to są spore.

Pełna wypowiedź Pana Prezesa dostępna jest jako komentarz pod pierwotną analizą.

Please follow and like us: