Analiza spółki Olymp

Analiza spółki Olymp

1 lipca, 2020 0 przez Crowdnews.pl

Producent sprzętu fitness sięga po pieniądze inwestorów. W czwartek, 2 lipca 2020 rozpoczynają się zapisy na akcje serii D.

Czy warto kupić akcje Olymp?

EmitentEmitentOlymp SA
BranżaBranżaprodukcja sprzętu fitness
Kwota zbiórkiKwota zbiórki550 000 PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany8,79%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 5,2 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna1 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji550 000
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 06.07.2020
Cel emisjiCel emisjibadania i rozwój, zwiększenie stanu zapasów, uzyskanie certyfikacji
Strona emisjiStrona emisjihttps://olymp1972.com/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Analiza SWOT
Silne stronySłabe strony
- Doświadczenie w branży fitness
- Różne grupy odbiorców
- Bardzo wysoka wycena względem osiąganych wyników
- wysokie zadłużenie krótkoterminowe
- niskie kapitały
SzanseZagrożenia
- Rosnąca moda na fitness
- Nowe kanały dystrybucji
- szybki debiut na NewConnect
- spadek popytu z powodu ograniczenia wydatków
- pojawienie się na rynku używanego sprzętu z zamykanych klubów fitness
- transakcje emitenta ze spółkami należącymi do głównych udziałowców
- zmiana wyników finansowych po audycie
- podaż akcji serii B na NewConnect

Emisja akcji Olymp

Emisja akcji prowadzona jest za pomocą platformy CrowdConnect.pl należącej do Domu Maklerskiego INC. Zapisy na akcje serii C i D w transzy otwartej prowadzone będą maksymalnie do 6 lipca. Minimalny zapis musi opiewać na 1 tys. zł a maksymalny 25 tys. zł

W obu seriach dostępnych jest po 550.000 akcji po cenie emisyjnej 1 zł.

O spółce

Olymp jest poznańskim producentem sprzętu fitness. Firma nie produkuje sama sprzętu, ale projektuje go i zleca wykonanie innemu podmiotowi.

Z emisji akcji serii C i D firma chce pozyskać 1,1 mln złotych, które przeznaczy m.in. na badania i rozwój, zwiększenie stanu zapasów oraz uzyskanie certyfikacji. Na przełomie 2020 i 2021 roku emitent chce zadebiutować na rynku NewConnect.

Kilka słów o emisji

W tej chwili na kapitał spółki składa się 800.000 uprzywilejowanych akcji serii A (dają 2 głosy na WZA) oraz 4.360.000 akcji serii B. Ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 1 zł oznacza, że firmę wyceniono w tej chwili na 5.160.000 złotych. Czy to dużo?

W mojej ocenie tak. Według danych na koniec ubiegłego roku „na papierze” Olymp jest warty 1,3 mln zł. Tyle jest warty majątek firmy po odliczeniu zobowiązań. Aktywa warte były 2.044.146 zł a zadłużenie ponad 700 tysięcy zł.

W materiałach promocyjnych dla inwestorów Olymp chwali się, że nie posiada zadłużenia długoterminowego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zadłużenie krótkoterminowe wynosi aż 35% majątku i ponad połowę kapitałów własnych. A przecież zobowiązania krótkoterminowe są groźniejsze od długoterminowych, bo trzeba je spłacić w krótkim terminie.

Analiza spółki Olymp

Kapitał własny na koniec 2019 roku wynosił 1,3 mln zł. Nowi akcjonariusze (nabywcy akcji serii C i D) wpłacą łącznie 1,1 mln zł, czyli prawie drugie tyle ale obejmą mniej niż 18 % udziału w kapitale i tylko 15,6% udziału w głosach na Walne.

Patronite

Struktura bilansu również pozostawia sporo do życzenia. 1/3 majątku firmy to aktywa trwałe, ale składają się na nie wyłącznie wartości niematerialne i prawne. W tekście o analizie bilansu pisałem jakie ryzyka się wiążą z tą pozycją. Aktywa obrotowe również wyglądają „tak sobie”, bo zdecydowana większość z nich to należności. To rodzi ryzyko problemów z ich ściągalnością, co mogłoby przełożyć się na utratę płynności, z uwagi na wielkość tej pozycji oraz wysokość zadłużenia krótkoterminowego.

Zresztą spółka sama przyznaje w dokumencie ofertowym, że w tej chwili wielkość kapitału obrotowego jest niewystarczająca i firma potrzebuje po prostu gotówki.

Wyniki

Inna sprawa, która mi się nie podoba to fakt, że wyniki za 2019 rok nie zostały jeszcze zaudytowane. Emitent piszę, że audytor zakończy  prace w połowie lipca i ostateczne wyniki za ubiegły rok mogą się różnić od tych prezentowanych w dokumencie ofertowym. Dlaczego więc firma nie poczeka 2 tygodni z emisją akcji? Czyżby aż tak bardzo brakowało pieniędzy? Mając zainwestować w akcje Olymp czułbym się pewnie wiedząc, że raport firmy został już zbadany przez biegłego rewidenta.

Wracając jeszcze do wyników – cieszyć może fakt, że firma uzyskała zysk netto. Jest on co prawda niewielki – 84 tysiące złotych (przy przychodach 1,8 mln zł) ale pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Tym bardziej, że firma ma jeszcze do pokrycia spore straty z lat ubiegłych.

Na minus oceniam ujemne przepływy pieniężne. To potwierdza obserwację, że firma ma problemy z gotówką. Mogą one jeszcze bardziej się pogorszyć. Na wzrost popytu ze strony klubów fitness raczej bym nie liczył. Chyba wszystkie musza teraz zacisnąć pasa i oszczędzać każdą złotówkę. Część z nich upadnie, co może spowodować pojawienie się na rynku używanego sprzętu z tych klubów co jeszcze bardziej osłabi popyt na produkty spółki.

Wycena Olymp

Wskaźnikowo Olymp też wygląda przeciętnie. Wskaźnik C/WK wynosi 3,9 a C/Z 61,4. To bardzo duże wartości i zniechęcają mnie do inwestycji.

Kolejna sprawa której nie lubię – transakcje emitenta z innymi podmiotami należącymi do menadżerów i głównych udziałowców. Tego typu transakcje rodzą ryzyko transferowania środków do innych firm. Mam nadzieję, że tak nie jest w przypadku obecnego emitenta, ale do transakcji jednak dochodzi.

Olymp zapłacił 250 tysięcy złotych spółce STR Fitness sp. z o.o. (należącej do Sylwii Czepiżak – prezesa zarządu Olymp) m.in. za „bazę danych, know-how, kontakty handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa”. Bardzo trudne wycenić tego typu składniki majątku. I trochę to kontrowersyjny temat, gdy Prezes jednej spółki płaci tak naprawdę sam sobie za „tajemnice przedsiębiorstwa”. Oczywiście wszystko jest zgodne z prawem żeby była jasność – ale tego typu transakcji nie lubię.

Olymp płaci też spore środki za obsługę prawną kancelarii należącej do głównych udziałowców.

I na koniec jeszcze jeden czynnik ryzyka – wraz z akcjami serii C i D, które są obecnie obejmowane za 1 zł – na NewConnect dopuszczone zostaną również akcje serii B w ilości 4.360.000. To rodzi bardzo duże ryzyko dodatkowej podaży i spadku ceny.

Podsumowując – oferta spółki Olymp mnie nie przekonała. Może i da zarobić, ale ja w to nie wchodzę.

Jeśli jesteś innego zdania to zapraszam na platformę CrowdConnect.pl.

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych oraz autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   CStore pokazuje wyniki przed kolejną emisją i debiutem