Co warto wiedzieć o emisji SkyCash?

3 dni temu informowałem o emisji akcji spółki SkyCash. Z aktywności i komentarzy na fb widzę, że oferta cieszy się sporym zainteresowaniem. Co warto wiedzieć o emitencie i trwającej emisji?

Emisja akcji SkyCash

EmitentEmitentSkyCash S.A.
BranżaBranżapłatności mobilne
Kwota zbiórkiKwota zbiórki4,200.000 zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany7,5%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 51,8 - 64,7 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna2 - 2,50 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji2.100.000 akcji serii K
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 29.03.2021
Cel emisjiCel emisjistworzenie nowej aplikacji, rozwój usług, zakup urządzeń i licencji
Strona emisjiStrona emisjihttps://akcje.skycash.com
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

To jedna z tych emisji, które lubią inwestorzy. Ciekawa spółka w bardzo perspektywicznej branży. Ma kilka atutów, ale nie brakuje też słabych stron. Najważniejsze wnioski z lektury dokumentu ofertowego zebrałem w punktach.

O SkyCash

Nie będę się rozpisywał o spółce, gdyż jest ona znana większości inwestorów. Jeśli słyszysz o niej po raz pierwszy to warto odwiedzić stronę SkyCash.com. Warto, bo to bardzo ciekawa firma.

W skrócie można napisać, że SkyCash jest hybrydową krajową instytucją płatniczą. Jest właścicielem aplikacji mobilnej, która umożliwia płatność m.in. za bilety komunikacji miejskiej i kolejowej, parking czy przejazd autostradą.

Parametry oferty

Spółka oferuje do 2.100.000 akcji serii K. Emisja dojdzie do skutki, jeśli inwestorzy obejmą minimum 232.500 walorów. Pojedynczy zapis musi opiewać na minimum 20 akcji a maksymalnie na 10.000 akcji. Możliwe jest jednak dokonanie kilku zapisów.

Co ciekawe, zapisy na akcje przyjmowane są jedynie w aplikacji mobilnej SkyCash. Jest to ciekawe rozwiązanie z marketingowego punktu widzenia, gdyż może wpłynąć na wzrost liczby użytkowników.

Cena emisyjna

Inne ciekawe rozwiązanie to cena emisyjna za akcje uzależniona od aktywności użytkownika w aplikacji.

Użytkownicy aplikacji SkyCash, którzy od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r. skorzystali minimum z dwóch usług i wykonali przynajmniej 36 transakcji o łącznej wartości 360 zł zapłacą za jedną akcję 2 zł. Taka cena emisyjna obowiązuje również pracowników SkyCash ze stażem pracy powyżej roku.

Użytkownicy aplikacji, którzy we wspomnianym okresie skorzystali z 1 usługi i wykonali minimum 12 transakcji o łącznej wartości 120 zł zapłacą za akcję 2,25 zł. Ta cena emisyjna dotyczy również pracowników i współpracowników ze stażem poniżej roku.

Pozostałe osoby (w tym niestety również ja) mają cenę emisyjną na poziomie 2,50 zł. W przypadku dokonywania obliczeń, będę się odnosił właśnie do tej ceny. Jeśli byłeś aktywnym użytkownikiem SkyCash to możesz kupić akcje 20% taniej, co oczywiście znacznie zwiększa atrakcyjność inwestycji.

Akcjonariat

Jak już wspomniałem wyżej, obecna oferta dotyczy akcji serii K. Oznacza to, że SkyCash wcześniej przeprowadził aż 10 emisji. Do tej pory spółka wyemitowała blisko 26 milionów akcji.

Ostatnia oferta miała miejsce w I kwartale 2020 roku (emisja 4.255.300 akcji serii J). Niestety było to już po sporządzeniu ostatniego sprawozdania finansowego i nie znam ceny emisyjnej tych papierów.

Bardzo ciekawie wygląda akcjonariat SkyCash. Znajdziemy tu znane fundusze inwestycyjne, co jest bardzo rzadkie na rynku crowdfundingu. Należy to uznać za bardzo duży plus.

Wśród posiadaczy akcji spółki znajdziemy m.in. Opera FIZ, Opera FIO, Novo FIO, Opera za 3 Grosze FIZ, DM Inwestycje sp. z o.o.

Wycena SkyCash

Wszystkich akcji SkyCash jest 25.895.300. Przy cenie emisyjnej 2,50 zł wycena spółki wynosi 64,7 mln zł (przed emisją).

W przypadku pełnego sukcesu oferty wartość firmy (licząc maksymalną cenę za akcje) wyniesie 70 mln zł. W dalszej części tekstu spróbuję odpowiedzieć na pytanie czy to dużo.

Cele emisji

Spółka w dokumencie ofertowym podaje 3 cele emisyjne:

 • stworzenie nowej aplikacji mobilnej (do 0,95 mln zł);
 • rozwój usług i zasobów (do 2,6 mln zł);
 • Smart City (do 0,65 mln zł).

Jak przyznaje emitent, technologia dynamicznie się zmienia. Używane przez nas smartfony nie przypominają już telefonów komórkowych sprzed 3-4 lat.  Dlatego też SkyCash chce przeznaczyć prawie 1 mln zł na stworzenie całkiem nowej aplikacji mobilnej, która będzie m.in. wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Najwięcej pozyskanych z emisji środków ma zostać przeznaczona na rozwój usług i zasobów. Pozwoli to zaoferować użytkownikom aplikacji nowe funkcje ułatwiające życie.

Trzeci cel to uczestniczenie w rozwoju „inteligentnych miast”. Spółka chce zakupić urządzenia i licencje, które pozwolą zaoferować najnowocześniejsze usługi płatnicze, takie jak ebilety.

Wynik finansowy

Przejdźmy wreszcie do najciekawszego – dotychczasowych wyników finansowych. Będę się posługiwał sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., sporządzonym w sierpniu 2020 r.

Dla emitenta z tak dynamicznej branży jest to już pewnego rodzaju archeologia, ale innego wyjścia nie mamy. Są to ostatnio opublikowane dane. Nie wiem jakie były wyniki w 2020 roku, ale optymistą nie jestem. Przedłużająca się kwarantanna sprawiła, że dużo mniej korzystaliśmy z komunikacji miejskiej, parkingów, podróży itp. Spodziewam się, że spółka mogła mocna ucierpieć jeśli chodzi o przychody.

Skoro już o przychodach mowa – w 2019 roku wyniosły one 9 mln zł i wzrosły od 2018 r. o 6,7%. Wzrost oczywiście cieszy, ale nie jest on jakoś oszałamiający. Szczególnie jak na firmę w tak szybko rozwijającej się branży.

Zysk SkyCash

Niepokojący jest wzrost kosztów działalności operacyjnej – z 6,5 mln zł na prawie 8 mln zł (o 22%). Wyraźnie wzrosły m.in. koszty usług obcych i wynagrodzeń.

Nic więc dziwnego, że zysk na sprzedaży spadł prawie o połowę. Zysk brutto wyniósł w 2019 roku 794 tys. zł a zysk netto 375 tys. zł (spadek o 43%).

Takie wyniki spółki oznaczają, że na jedną akcję przypadały 2 grosze zysku.

Sytuacja majątkowa

Zerknijmy do bilansu, żeby zorientować się jak wygląda sytuacja majątkowa SkyCash. Suma bilansowa wynosiła 35,4 mln zł. Aktywa trwałe stanowiły 1/3 majątku, ale były to głównie wartości niematerialne, czyli składniki, które często trudno jest realnie wycenić.

Aktywa obrotowe miały wartość 23,6 mln zł i aż 91,5% z nich to środki pieniężne. Nie powinno to dziwić, gdy przypomnimy sobie jakie usługi świadczy emitent. Mamy tego potwierdzenie w pasywach.

Blisko 70% pasywów stanowią zobowiązania krótkoterminowe (23,9 mln zł). Dla innej spółki byłaby to sytuacja niebezpieczna, ale widzimy tutaj, że krótkoterminowe zadłużenie SkyCash ma prawie pełne pokrycie w posiadanej gotówce.

Inna rzecz w pasywach powinna zaniepokoić potencjalnego inwestora. Jest to pozycja „Zyski zatrzymane / Niepokryte straty”. Wartość tej pozycji pokazuje minut i to bardzo duży (-8.753.121,56 zł). Oznacza to, że we wcześniejszych latach firma sporo traciła. Póki pozycja ta nie zostanie „wyzerowana” i nie zostanie zebrany odpowiedni kapitał zapasowy to nie spodziewałbym się żadnych dywidend.

Wskaźniki

Znając wyniki finansowe można pokusić się o wyliczenie podstawowych wskaźników rynkowych. Robię to bardziej z ciekawości – bo po pierwsze wyniki są już „stare” a po drugie specyfika branży jest taka, że SkyCash jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju. Mimo, że istnieje już od 2008 roku.

Jak napisałem wcześniej, EPS (czyli zysk netto przypadający na 1 akcję) wyniósł zaledwie 2 grosze, a dokładnie 0,0173 zł. Dla ceny emisyjnej 2,50 zł oznacza to wskaźnik C/Z na poziomie 144,5. Dużo bardziej atrakcyjnie wygląda wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej), który wynosi 5,57. Nie jest to jakiś wygórowany poziom dla firmy z branży nowoczesnych technologii.

Jeszcze raz przypomnę jednak, że wskaźniki te podałem jako ciekawostkę. Nie podejmowałbym decyzji o kupnie akcji SkyCash tylko na podstawie tych dwóch wskaźników.

Szanse i zagrożenia

Dawno nie miałem takiego dylematu, jak ocenić trwającą emisję. Do plusów zaliczyłbym:

 • racjonalną wycenę,
 • spore doświadczenie w branży,
 • zdobyty rynek,
 • bardzo perspektywiczną branżę,
 • udział funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie.

Największe minusy to według mnie:

 • dość niski wzrost przychodów w 2019 rok,
 • spodziewane pogorszenie wyników z powodu pandemii,
 • niski zysk,
 • bardzo wysokie straty z lat ubiegłych,
 • potencjalna konkurencja,
 • konieczność ciągłych nakładów inwestycyjnych.

Uważam, że wycena SkyCash na poziomie 52-65 mln zł jest dość racjonalna. Wysoka, ale nie „z kosmosu”. Gdyby spółka zadebiutowała na giełdzie to miałaby szansę na osiągnięcie wyższej wyceny, chociażby dzięki modzie inwestorów na nowoczesne technologie. Skoro wywołałem już temat giełdy – musimy pamiętać, że nie padła żadna wyraźna deklaracja debiutu. Potencjalny inwestor musi więc wziąć to pod uwagę.

Podsumowanie

Niestety jako zwolennik tradycyjnych form płatności nie używałem do tej pory aplikacji SkyCash i za akcje musiałbym płacić 2,50 zł. Szkoda, bo przy cenie 2 zł może bym się pokusił o inwestycję.

W takiej sytuacji chyba dam sobie spokój, tym bardziej, że widzę więcej zagrożeń niż szans. Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawia, że firma musi cały czas „iść naprzód”. W przeciwnym razie może bezpowrotnie utracić rynek.

Jak pokazałem, zanim spółka zacznie płacić dywidendy będzie musiała „pokryć” straty z lat ubiegłych i odłożyć górkę na kapitał zapasowy. Do tego czasu będziemy świadkami nowych technologii i dalszego rozwoju smartfonów. To zmusi SkyCash do kolejnych wydatków na udoskonalenie aplikacji lub nawet stworzenie nowej – tak jak w tej chwili.

Ciężko byłoby też konkurować z gigantami. Gdyby jakiś Facebook czy inny Google chciał zaistnieć na rynku „Smart City” to obawiam się, że możliwości kapitałowe SkyCash byłyby niewystarczające do równej walki o rynek.

Spółka, jak i parametry oferty jednak mi się podobają. Cieszę się z tego typu ofert i trzymam kciuki za sukces.


Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook