Dlaczego nie kupię akcji Tenczyńskiej Okovity?

Jutro rozpoczyna się emisja akcji Tenczyńskiej Okovity. Chociaż Janusz Palikot udowodnił, że zna się na biznesie alkoholowym, ja w ofercie nie wezmę udziału. Oto dlaczego.

Emisja akcji Tenczyńskiej Okovity

EmitentEmitentTenczyńska Okovita S.A.
BranżaBranżaprodukcja alkoholu
Kwota zbiórkiKwota zbiórki4.436.158 zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany8,26%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 49,3 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna38 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji116.741 akcji serii E
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 16.04.2021
Cel emisjiCel emisjizwiększenie mocy produkcyjnych
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisja.tenczynska-okovita.pl/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

W rozpoczynającej się jutro emisji akcji spółka kierowana przez Janusza Palikota chce pozyskać ponad 4,4 mln zł poprzez emisję 116.741 akcji serii E po cenie emisyjnej 38 zł. To już druga crowdfundingowa oferta Tenczyńskiej Okovity. Poprzednia emisja rozpoczęła się w październiku 2019 roku i również była promowana na platformie Crowdway.pl. Wtedy 1339 inwestorów objęło 190.000 akcji serii B o łącznej wartości 4.180.000 zł. Średnia wartość pojedynczego zapisu wyniosła 3.122 zł.

Wielokrotnie podkreślałem, że podziwiam biznesowy kunszt Janusza Palikota. Udowodnił już niejeden raz, że zna się na biznesie alkoholowym i potrafi na nim zarabiać. Wszystkie poprzednie kampanie crowdfundingowe kończyły się pełnym sukcesem – Tenczyńska Okovita właśnie, Tenczynek Bezalkoholowe, Alembik Polska.

Mimo uznania dla Janusza Palikota, tym razem w ofercie nie wezmę udziału. Na różnych stronach internetowych (szczególnie na stronie emisji) możemy wyczytać argumenty przemawiające za kupnem akcji Tenczyńskiej Okovity. Ja skupię się na zagrożeniach i słabych stronach.

Wycena Tenczyńskiej Okovity

Na kapitał zakładowy Tenczyńskiej Okovity składa się 1.297.123 akcji. Ustalając cenę emisyjną w trwającej ofercie na 38 zł wyceniono spółkę na 49,3 mln zł. Warto byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie czy to rozsądna kwota. Nie jest to proste, biorąc pod uwagę krótką historię emitenta.

Firma powstała w październiku 2019 roku i nie jesteśmy w stanie wycenić spółki na podstawie dotychczasowych osiągnięć. Jakiejś podpowiedzi mogłoby udzielić sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, ale szczegółów (jeszcze nie znamy). Na stronie emisji czytamy, że spółka przedstawi pełne dane w ustawowym terminie do 31.03.2021 roku. Tymczasem emisja rozpoczyna się… 23.03.2021 r. Nie potrafię zrozumieć dlaczego Tenczyńska Okovita nie opóźniła emisji o tydzień, tak aby inwestorzy mogli na spokojnie zapoznać się ze szczegółowymi danymi przed podjęciem decyzji o zakupie akcji.

Przy poprzedniej emisji spółkę wyceniono na 26,2 mln zł. Czy osiągnięcia spółki w 2020 roku uzasadniają wzrost wyceny o blisko 90%?

Wyniki finansowe

Jak już napisałem, na dokładne wyniki musimy poczekać jeszcze kilka dni. Niestety wtedy może już być po emisji. Zerknijmy jednak na wstępne dane zaprezentowane w dokumencie ofertowym. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 572 tys. zł. Drugie tyle wyniosły pozostałe przychody operacyjne. Zysk netto wyniósł prawie 428 tys. zł. Mogłoby się wydawać, że to rewelacyjny wynik. Szczegóły pokazują jednak, że niekoniecznie.

Same koszty ogólnego zarządu wyniosły w ubiegłym roku aż 1,7 mln zł. Jeśli doliczymy pozostałe przychody i koszty to okaże się, że na podstawowej działalności Tenczyńska Okovita straciła w zeszłym roku aż 1,3 mln zł. Zysk netto osiągnięty został dzięki przychodom finansowym – odsetkom i zyskowi z tytułu rozchodu aktywów finansowych. Zapytałem o to na stronie emisji. Oto odpowiedź Janusza Palikota:

Spółka w 2020 roku z przeprowadziła operacje finansowe z niepowiązanymi podmiotami optymalizujące finanse wśród spółek które mają na celu obniżenie kosztów produkcji, a tym samym poprawę wyników przyszłych okresów dla inwestorów. Spółka wykorzystała w tym celu posiadaną w danym momencie nadwyżkę wolnych środków finansowych.

Tyle nam musi wystarczyć. Z odpowiedzi wynika, że takie transakcje poprawią wyniki w przyszłości. Ja jednak obawiam się, że poprawiły wyniki w 2020 roku. Nie jestem księgowym, ale wygląda to na operacje jednorazowe. A przecież bez nich ubiegły rok spółka zakończyłaby na sporym minusie. Mimo tego wycena Tenczyńskiej Okovity wzrosła o 90%.

Dywidenda

Za swój sukces spółka uznaje zapowiedź wypłaty zaliczkowej dywidendy z zysku osiągniętego na początku 2021 roku. Rzeczywiście przy poprzedniej emisji Tenczyńska Okovita zapowiadała wypłatę pierwszej dywidendy w 2023 roku. Mamy więc sporą niespodziankę dla inwestorów. Ja jednak jestem sceptyczny. Jak już napisałem wynik za 2020 rok nie był wcale rewelacyjny. Nie mamy szczegółowego sprawozdania, a z chęcią zerknąłbym na rachunek przepływów pieniężnych żeby zobaczyć ile środków wpłynęło do spółki a ile wypłynęło. Całkiem możliwe, że mimo zysku netto przepływy pieniężne są na minusie.

Firma przeprowadza kolejną emisję akcji (której nie zapowiadała przy poprzedniej ofercie) i chce pozyskać od inwestorów 4,4 mln zł, które potrzebuje m.in. na zwiększenie mocy produkcyjnych i działania marketingowe. Jednocześnie zamierza wydać około 0,5 mln zł na zaliczkową dywidendę z zysku z początku 2021 roku. Może lepiej pozostawić te 0,5 mln zł w spółce? Przyznam, że nie spina mi się to. Mam wrażenie, że dywidenda to po prostu zagranie marketingowe, mające na celu zwiększenie zainteresowania trwającą emisją. Innego zdania jest Janusz Palikot, który tak odpowiedział na moje wątpliwości:

Spółka realizuje konsekwentnie plany inwestycyjne, których realizacja jest niezagrożona. Wypłata zaliczki na dywidendę nie ma istotnego wpływu na cash flow. Polityka wypłacania dywidendy jest stałą polityką naszej firmy, taką samą jak realizowanie inwestycji i planów sprzedażowych. Będziemy to traktowali właśnie, dokładnie tak samo jak inne swoje zamiary. Poza tym Zarząd Spółki chce podziękować dotychczasowym inwestorom za okazane zaufanie. W tożsamy sposób chcemy traktować również przyszłych inwestorów. Środki z dodatkowej emisji będą przeznaczone na inwestycje, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój.

Poprzednie emisje Tenczyńskiej Okovity

Pisałem już powyżej, że w poprzedniej ofercie crowdfundingowej spółka wyemitowała 190.000 akcji serii B. Obecna emisja dotyczy akcji serii E. Po drodze zgubiły nam się literki „C” i „D”. Na stronie 33 dokumentu ofertowego znajdziemy informację, że akcji serii C jest 37.779 zł a serii D 69.344. Brakuje mi jednak informacji kto, kiedy i po ile je nabywał. To dość istotne. Przyznaję, że nie poświęciłem dużo czasu na analizę, bo działam pod presją czasu. Chciałem przedstawić swój punkt widzenia przed startem emisji. Jeśli spółka podała kto i po ile kupił te akcje to dajcie mi znać 🙂 Możliwe, że przegapiłem gdzieś tę istotną informację.

Obawiam się jednak, że akcje te mogły być wyemitowane po cenie dużo niższej od obecnej i od poprzedniej ceny emisyjnej. Wartość nominalna 1 akcji Tenczyńskiej Okovity wynosi 10 groszy. Nadwyżka między cenę emisyjną a wartością nominalną zasila kapitał zapasowy. Oznacza to, że po poprzedniej emisji kapitał zapasowy powinien zwiększyć się o 4.161.000 zł (190.000 akcji * 21,90 zł). Gdyby cena emisyjna akcji serii C i D również wynosiła 22 zł to kapitał zapasowy wzrósłby o kolejne 2.345.994 zł i wynosiłby już ponad 6,5 mln zł. Tymczasem spółka informuje, że cały kapitał własny (łącznie z funduszem podstawowym) wynosi 5 mln zł. Brakuje mi szczegółowych informacji na ten temat.

Prognozy

Przy okazji emisji Pora na Pola napisałem, że lubię, gdy spółka udowadnia, że dotrzymuje słowa i realizuje przedstawione prognozy. Sprawdziłem jak to wygląda w przypadku Tenczyńskiej Okovity. No i mamy dużą rozbieżność. Zarówno na plus, jak i na minus. Zapytałem o to na stronie emisji.

Podczas poprzedniej oferty spółka prognozowała sprzedaż w 2021 roku na poziomie 32,3 mln zł (teraz 13,8 mln zł), w 2022 roku 35,5 mln zł (teraz 18,6 mln zł), w 2023 roku 39,1 mln zł (teraz 28 mln zł) w w 2024 roku też 39,1 mln zł (teraz 30 mln zł). Prognoza EBITDA jest zmieniona w drugą stronę – w 2021 roku miało być 3,9 mln zł (teraz prognoza mówi o 4,9 mln zł), w 2022 roku 4 mln zł (teraz 6.6 mln zł), w 2023 roku 4,3 mln zł (teraz 9,9 mln zł). Skąd tak duże rozbieżności – zarówno przy przychodach (in minus), jak i EBITDA (in plus)?

Oto odpowiedź Pana Prezesa:

Co do prognoz – kiedy w 2019 roku robiliśmy pierwszą zbiórkę crowdfundingową to w ogóle nie braliśmy pod uwagę ani programu rezerwacji beczek, ani tokenów. Okazuje się, że tego typu działalność jest bardziej dochodowa niż sprzedaż alkoholu w butelkach, a zdolności produkcyjne mamy ograniczone. Będziemy je teraz rozbudowywać w związku z kolejną akcją i dlatego zrealizujemy właśnie trochę mniejszą sprzedaż, ale bardziej rentowną niż to zakładaliśmy w 2019 roku.

Z jednej strony wzrost rentowności musi cieszyć. Z drugiej jednak strony – cały czas pamiętajmy, że wzrost EBITDA jest obietnicą, tymczasem spadek przychodów względem pierwotnej prognozy jest już widoczny we wstępnych danych za 2020 rok.

Znaczna poprawa zysków ma wynikać głównie z sukcesu tokenizacji whisky. Pisałem o tym chociażby w tekście Tenczyńska Okovita z kolejną emisją i dywidendą. Przyznam, że temat tokenizacji, podobnie jak kryptowalut mnie nie pociąga. Możliwe, że przegapiam rewolucję, która dzieje się na naszych oczach. Obawiam się jednak, że przychody z tokenizacji mogą wcale nie wzrosnąć o 100%, jak zakłada spółka. Część inwestorów inwestycje w whisky za pomocą tokenów mogła potraktować jako ciekawostkę. Nie wiem na ile pomysł się przyjmie.

Podsumowanie

Jednym słowem – tym razem w ofercie nie wezmę udziału. Zbyt dużo niewiadomych jak dla mnie. Spółki jednak nie skreślam. Janusz Palikot ma doskonały zmysł biznesowy. Otacza się również specjalistami w swoich dziedzinach. Jeśli ktoś ma większy ode mnie apetyt na ryzyko to powinien jutro z samego rana zajrzeć na platformę Crowdway.pl. Nie wątpię, że i tym razem cała planowana kwota zostanie pozyskana.

Pamiętajcie, żeby decyzję o zakupie akcji podjąć samodzielnie po dokładnej analizie przedstawionych przez spółkę informacji.


Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Farmy Fotowoltaiki - duże straty i... 300 zł przychodu

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook