Funwisher odpowiada na pytania


Emisja akcji Funwisher trwa szósty dzień. Do tej pory inwestorzy zainwestowali 46 tysięcy złotych. Dziś prezentuję odpowiedzi spółki na moje pytania.

Akcje Funwisher

EmitentEmitentFunwisher sp. z o.o. S.K.A
BranżaBranżaplatforma cyfrowa z personalizowanymi życzeniami
Kwota zbiórkiKwota zbiórki2 100 000 PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany9,97%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 19 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna300 zł - akcje serii F
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji7 000 akcji serii F
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 27.01.2022
Cel emisjiCel emisjiprodukcja nowych filmów, zakup licencji, rozwój platformy
Strona emisjiStrona emisjihttps://zainwestuj.funwisher.com/

Moją ocenę emisji akcji spółki Jarosława Kuźniara przedstawiłem we wpisie Czy Funwisher da zarobić? W tekście oraz na stronie emisji zadałem dodatkowo 4 pytania, które miały ułatwić podjęcie decyzji o ewentualnym zakupie akcji.

Pytania do Funwisher

1) Czy możemy dowiedzieć się trochę więcej o księgowości w spółce? Gdzie zaksięgowane są zakupione licencje? W wartościach niematerialnych i prawnych? Czym w bilansie są produkty gotowe?
2) Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z umową spółki nabywane w emisji akcje nie mogą być później sprzedane bez zgody komplementariusza?
3) W rachunku wyników koszt usług obcych jest aż 2,5x wyższy od przychodów ze sprzedaży. Co składa się na tę pozycję?
4) Ile wynosi wynagrodzenie dla komplementariusza (czyli innej spółki, w której Prezesem jest P. Kuźniar) za prowadzenie spraw emitenta?

Odpowiedzi

Dziś przedstawiam odpowiedzi, których udzielił Prezes emitenta, Pan Jarosław Kuźniar.

Ad 1)

Koszt licencji jest zaksięgowany w wartościach niematerialnych i prawnych.

Na pozycję produktów gotowych składają się wszelkie koszty związane z wyprodukowaniem filmu do momentu uruchomienia sprzedaży m.in. przygotowanie planu filmowego, studio, postprodukcja, setup z silnikiem renderującym, integracja z silnikiem e-commerce. Następnie koszty są amortyzowane na okres uzyskania praw licencyjnych (w przypadku filmów na licencji) lub na okres 3-5 lat (w przypadku filmów z gwiazdami)

Ad 2)

(…)

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. (…) Określone w Statucie ograniczenia zbywalności akcji dotyczą wyłącznie akcji imiennych (akcje serii od A do E). (…)

Zgodnie z art. 337 par. 2 KSH, który ma również zastosowanie do spółek komandytowo – akcyjnych Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi.

Oznacza to, że nie można ograniczyć dysponowania akcjami na okaziciela, a takie są oferowane w ramach oferty Funwisher.

Ad 3)

Na koszt usług obcych składają się następujące pozycje:

  • Usługi prawne, notarialne;
  • Najem, dzierżawa, leasing;
  • Koszty bankowe;
  • Usługi księgowe;
  • Pozostałe usługi (m.in. dostęp do narzędzi CRM, Analityki, Project Management w modelu SaaS, utrzymanie serwerów renderujących);
  • Marketing i zarządzanie Podwykonawcy (umowy B2B pracowników na rzecz Funwisher, outsourcing IT);
  • IT;
  • Współpraca gwiazdy (wynagrodzenie z tytułu sprzedaży filmów).

Ad 4)

Wynagrodzenia dla komplementariusza są nieregularne i służą jedynie do pokrycia kosztów techniczno-administracyjnych np. biura, kosztów bankowych lub prawnych. Przykładowo za rok 2020 łączna kwota wynagrodzenia z tego tytułu wyniosła 55.350 zł. Jednocześnie informujemy że p. Jarosław Kuźniar nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu projektu Funwisher.


Bardzo dziękuję spółce za odpowiedzi na moje pytania. Emisja akcji Funwisher trwa na platformie Crowdway.pl. Do tej pory 19 inwestorów zapisało się na 154 akcje po cenie emisyjnej 300 zł.

Zachęcam do odwiedzenia strony emisji oraz do przeanalizowania oferty. Jak zwykle będę wdzięczny za podzielenie się własnymi przemyśleniami.


Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebook-u

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Ciekawa debata o emisjach akcji

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook