Odpowiedź Hemp & Brew na moje wątpliwości

Tydzień temu opublikowałem wpis poświęcony emisji akcji Hemp & Brew. Na moją ocenę kampanii wyczerpująco odpowiedział Kamil Burdzy, Prezes Zarządu emitenta.

Akcje Hemp & Brew SA

EmitentEmitentHemp & Brew SA
BranżaBranżaBrowarnictwo i produkty CBD
Kwota zbiórkiKwota zbiórki4 525 000 PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany14,53%
Wycena spółkiWycena spółki pre-ipo (wg ceny emisyjnej) 26,6 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna5 - 5,50 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji300 000 akcji serii B,
550 000 akcji serii C
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 23.06.2022
Cel emisjiCel emisjiposzerzenie kanałów dystrybucji, marketing, zwiększenie skali produkcji
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisja.macoswsobie.pl

Moja ocena crowdfundingowej kampanii Hemp & Brew dostępna jest we wpisie Ruszyła emisja Hemp & Brew. Nie widzę argumentów za. Zapraszam do zapoznania się z wyczerpującą odpowiedzią spółki na moje wątpliwości.

Bardzo dziękujemy za czas i zaangażowanie poświęcone analizie naszej oferty oraz ogólnej weryfikacji naszej grupy. W związku, iż nie jesteśmy zgodni co do przedstawionej opinii poniżej szczegółowo odnieśliśmy się do przedstawionych tez.

Wycena Hemp & Brew

Spółka została wyceniona jako startup metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych opartych o prognozy a wycenę oceniał i uznał biegły rewident. Wnoszenie aportem wartości na podstawie wyceny spółki metodą dochodową nie jest stosowaną praktyką. Spółka wniosła aportem wartość oszacowaną metodą majątkową, która była biznesowo racjonalna i minimalnie odzwierciedlała potencjał jaki tkwi w opracowanej technologii i już prowadzonej produkcji i dystrybucji. Na życzenie inwestorów przesyłamy informacje dotyczące wyceny oraz oszacowania jej wartości. Jest to niewątpliwie cenna uwaga a dokument taki zostanie udostępniony na platformie Beesfund w porozumieniu z platformą co do jego formuły.

Wartość

Szacowanie wartości i możliwości ekspansji produktu i licencjonowania technologii infuzji CBD jest kluczowym aspektem budującym wartość. Nie ma w Polsce i w Unii Europejskiej producenta posiadającego technologię rozpuszczania CBD (kannabidiolu) w płynach. Jesteśmy unikatowi i to co stworzyliśmy jest wyjątkowe i bezkonkurencyjne. Opracowaliśmy również rozwiązania prawne pozwalające na wprowadzenie pierwszej w Polsce żywności z CBD. Nie ma drugiego takiego produktu i jest to potężna innowacja.

Nacisk należy położyć na fakt, że owszem są inni producenci posiadający w swojej ofercie piwa lub produkty konopne lecz nie zawierają one nawet śladowej ilości kannabidiolu czyli CBD. Są to często produkty jedynie aromatyzowane z dobrym marketingiem. Nasze produkty każdy może zanieść do laboratorium i potwierdzić deklarowaną zawartość kannabinoidów. Inwestowaliśmy czas i pieniądze w technologię, nie marketing.

Jako doświadczony inwestor wie Pan, że wartość know-how i zaplecze merytoryczne jest jednym z najważniejszych aktywów spółek technologicznych i biotechnologicznych, a ich wyceny nie są budowane na bazie osiągniętych zysków, zwłaszcza w tak początkowej fazie w jakiem my się znajdujemy. Spółki takie wiele lat przygotowują i certyfikują technologię/produkty zanim wprowadzą ją na rynek i często w ogóle nie osiągają przychodów.

My poza tym, że jesteśmy producentem żywności, jesteśmy też podmiotem technologicznym z już opracowaną i wdrożoną komercyjnie unikatową technologią. Jesteśmy startupem więc też nie można nas porównywać do dużych podmiotów i grup kapitałowych o ugruntowanej pozycji rynkowej. Potrzebujemy funduszy na ekspansję i kampanię marketingową naszych produktów oraz zwiększenie naszych mocy produkcyjnych.

Bilans

Spółka nie posiada zadłużenia, zobowiązania widniejące w bilansie wynikają z rozliczeń grupowych pomiędzy Hemp&Brew a Browarem Tarnobrzeg, który jest producentem piwa dla spółki Hemp&Brew.

Niewielkie zapasy uwidocznione w bilansie to dobry sygnał ponieważ, spółka sprzedaje swoje produkty, zaś stan gotówki – o czym często zapomina się przy analizach – był niski z uwagi na bieżące bardzo wysokie koszty przygotowania emisji publicznej. Niestety koszt pozyskania kapitału to element, o którym często się zapomina w analizach fundamentalnych, a dla takich startupów jak nasz – jest to znaczący koszt.

Oczywiście mogliśmy gotówkę reinwestować w produkcję natomiast zdecydowaliśmy się przeznaczyć środki na organizację kampanii crowdfundingowej, która ma szansę znacząco zwiększyć skalę produkcji. Bez kapitału obrotowego oraz działań sprzedażowo-marketingowych nie jest możliwe wejście do dużych sieci dystrybucji co przy początkowym wkładzie właścicieli nie byłoby możliwe.

Jako startup nie mogliśmy pozwolić sobie na większy kapitał podstawowy dlatego też organizujemy kampanię społecznościową, której – poza oczywistym – celem finansowym – jest też cel społeczny – budowanie społeczności, marki i sieci jej ambasadorów i zwolenników. Dla nas wszystkie osoby, które zainwestowały do tej pory są największą wartością, niezależnie od kwoty inwestycji.

Rachunek zysków i strat

Proszę nie zapominać o fakcie, iż spółka rozpoczęła działalności w listopadzie 2020 roku z innowacją produktową i z niewielkim kapitałem obrotowym i praktycznie bez kapitału marketingowego. Mamy za sobą trudne pandemiczne miesiące co znacząco przełożyło się na zmianę nawyków konsumentów i dystrybutorów i zachowawcze podejście i dopiero teraz notujemy powrót do przyzwyczajeń sprzed pandemicznych.

Wyszliśmy z tego trudnego okresu obronną ręką i choć zaznacza Pan, że sprzedaż wyniosła zaledwie 251 tysięcy to chętnie zobaczyłbym startapy bez finansowania, które po pierwszym najtrudniejszym dla takich firm okresie działalności notują przychody na takim poziomie i to jeszcze w tak trudnych warunkach rynkowych. Strata wynika z nakładów poniesionych na poczet organizacji kampanii crowdfundingowej, które jak wspomnieliśmy wcześniej są znaczące.

Dodatkowo, strata wynika z faktu, iż część naszej produkcji przeznaczona była jako próbki do ofertyzacji przez sprzedawców, a bez której nie wygenerowalibyśmy takich przychodów. Proszę pomyśleć, że przy zainwestowanych 100 tysiącach złotych w zaledwie rok osiągnęliśmy przychody na poziomie 250 tysięcy. Warto się zastanowić jak pozyskanie 4 milionów i wsparcie naszej kampanii sprzedażowej, wzmocnionej silnym marketingiem i edukacją rynku na temat unikatowości naszego produktu i technologii, przełoży się na przychody.

Każdy przedsiębiorca dobrze wie, że, prowadzenie działalności gospodarczej w praktyce a sucha analiza dokumentów księgowych bez kontekstu operacyjnego to znaczące uproszczenia, które momentami wybrzmiewają z analizy. Bardzo cieszymy się, że mamy szanse te niuanse i kontekst do materiału wprowadzić.

Wynagrodzenia

Startup na etapie dynamicznego rozwoju cechuje się tym, że o zaangażowaniu zespołu decyduje nie kwota na pasku wynagrodzeń a wiara w projekt i praca przy nim w pocie czoła bez wynagrodzenia. Pewnie część czytelników nie będzie mogła tego zrozumieć, natomiast fakt, że założyciele od początku istnienia spółki nie wypłacili sobie wynagrodzeń świadczy o tym, że jesteśmy zdeterminowani i w pełni przekonani, że stworzona technologia i innowacja jest unikatowa na skalę międzynarodową i pozwoli nam odebrać profity w przyszłości bez narażania spółki na tym etapie rozwoju na dodatkowe koszty. Każdy z założycieli to wysokiej klasy specjalista w swojej dziedzinie, który wyszedł ze strefy komfortu i inwestuje swoją wiedzę, czas umiejętności i know-how w Hemp&Brew, nie czekając z założonymi rękami, aż pracodawca zrobi przelew 10go dnia kolejnego miesiąca. Nie jest też prawdą, że nie wypłacamy wynagrodzeń ponieważ z naszymi sprzedawcami w zespole współpracujemy w modelu B2B i stanowią oni księgowo koszt usług obcych a nie koszt wynagrodzeń.

Synergia

Synergia i fakt jej wpływu na wycenę jest oczywisty. Spółka Hemp&Brew w swojej strategii skupia się na technologii infuzji CBD do płynów i odpowiada za markę, sprzedaż i marketing swoich produktów i nie musi zarządzać browarem i organizować całego procesu produkcyjnego, podobnie jak nie musi zarządzać przetwórnią konopi i jej operacjami. Dodatkowo, Hemp&Brew otrzymuje gotowe produkty od swoich partnerów na poziomie minimalnej marży. Proszę sobie teraz wyobrazić, że produkowane są produkty bez parku maszynowego po praktycznie kosztach produkcji. Jak można tutaj mówić o braku synergii?

Nie mamy na celu uderzania w żaden sentyment związany z faktem, że spółka Kanopio Trade s.r.o. została zlokalizowana w Czechach. Tam została stworzona technologia wspólnie z Browarem Tarnobrzeg. Półprodukty CBD używane w procesie infuzji piwa Hemp&Brew zostały wpisane do rejestru suplementów diety w Ministerstwie Rolnictwa i Żywności w Czechach i mogą być stosowane na terenie całej Unii Europejskiej. Nasza firma stoi na fundamentach i przemyślanych rozwiązaniach i  nie jest próbą grania na sentymentach.

Dodatkowo Kanopio Trade s.r.o. obecnie realizuje wielotorową inwestycję w powiększenie swoich możliwości produkcyjnych aby w przyszłości sprostać nieustannie rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty z konopi siewnej.

Wyniki Browaru Tarnobrzeg

Spieszymy wyjaśnić –  2020 był rokiem covidowym, a browar podniósł swoje przychody dwukrotnie w stosunku do roku 2019, który oparty był głównie na klientach typu HoReCa. Rok 2021 został zamknięty w browarze z obrotem na poziomie pół miliona złotych bez uwzględnienia skonsolidowanego przychodu spółki Hemp&Brew.

Obecnie Browar Tarnobrzeg pozyskał ponad 10 milionów złotych finansowania i w pełni modernizuje swoją linię technologiczną (w stosunku do pierwotnej stworzonej samodzielnie przez założycieli ze środków własnych) co uplasuje go w pierwszej piątce w Polsce pod kątem mocy produkcyjnych i zaawansowania technologicznego. Browar w styczniu 2023 roku będzie w pełni przygotowany na zapotrzebowanie jakie wygeneruje mu Hemp&Brew i będzie tworzył piwa najwyższej jakości.

Cele emisji

Tutaj również z uwagi na brak kontekstu interpretacja jest mylna. W celu zaspokojenia zapotrzebowania o jakim rozmawiamy z naprawdę dużymi dystrybutorami, inwestycje infrastrukturalne będą niezbędne.

Zbiorniki będą aktywami Hemp&Brew i będą dla niej na wyłączność. Nie będzie tam produkowane inne piwo niż to z CBD. Dodatkowo Hemp&Brew nie będzie musiał inwestować w pozostałą znacząco kosztowną część infrastruktury produkcyjnej, ponieważ będzie ją zapewniał Browar Tarnobrzeg. Moce browaru po inwestycji opisywanej powyżej wyskalowane są tak by zaspokoić dodatkowe warzenia dla Hemp&Brew uwzględniając jego własne zbiorniki.

Poszerzenie portfolio tyczy się tylko i wyłącznie produktów Hemp. R&D również. Hemp&Brew już opracował nowe produkty jak woda z CBD i miody z CBD. Strategią Hemp&Brew jest rozwój nowych produktów samodzielnie lub z partnerami. Wskazywanie, że inne spółki skorzystają wprost na inwestycji naszych inwestorów w Hemp&Brew jest błędne. Jako spółka prowadząca publiczną emisję składamy oficjalne deklaracje, z których będziemy rozliczani.

Konkurencja Hemp & Brew

Tak jak przedstawiliśmy wcześniej – wymieniony holding oparty jest o zupełnie inny produkt, który nie zawiera CBD. Pierwsi w Polsce stworzyliśmy piwo z CBD i nadal jesteśmy pierwsi (data wprowadzenia na rynek pierwszego piwa konopnego z CBD – CBD Pale Ale to listopad 2020 roku na długo przed wprowadzeniem produktów bez CBD innych producentów). Poza tym holdingiem nie wiemy jakie jeszcze firmy zawierają się w określeniu „firm z branży” ponieważ nie istnieje żadna firma, włączając w to ów holding posiadająca taką technologię, takie produkty i taki potencjał.

Powszechnie dostępne źródła branżowe przedstawiają rzetelną analizę porównawczą. Jesteśmy unikatowi i nie obiecujemy piwa z CBD bez CBD. Nasza technologia jest unikatowa a z odpowiednim kapitałem jesteśmy w stanie stworzyć naturalną przeciwwagę dla wymienionych wyżej ”firm z branży”. Obecnie prowadzimy rozmowy z dużymi nazwiskami, które – w momencie przygotowania odpowiedniego zaplecza i skali – rozpoczną z nami współpracę nie tylko na poziomie produktów piwnych. Uważamy, że jesteśmy dwa kroki dalej niż potencjalna konkurencja w zakresie technologicznym.

Produkty konkurencji – z czego się cieszymy – zbudowały większą świadomość na rynku i miały swój wkład w rozwój branży konopnej (niekoniecznie wprost branży CBD).

Współpraca w grupie Hemp & Brew

Wyjaśniamy – spółka Browar Tarnobrzeg, Kanopio Trade i Hemp&Brew to są osobne podmioty i jeżeli ekonomicznie uzasadnione będzie współdzielenie działu sprzedaży, wynagrodzenia zostaną podzielone i wypłacane stosownie do pracy wykonanej na rzecz danego podmiotu.

Deklarowanie, że pracownicy będą pracować tylko w Hemp&Brew byłoby nierozsądne bo nie wiemy jaka będzie sytuacja ekonomiczna i branżowa w kolejnych latach. Jesteśmy profesjonalistami z wysoką higieną organizacyjną i unikamy takich niejasności i wykorzystywanie pracy jednych na rzecz drugich, zwłaszcza za pieniądze inwestorów, za które czujemy podwójną odpowiedzialność.

Tworzymy – na razie – mikroholding i układamy go zgodnie z literą dobrych praktyk. Przypomnę się, że chcemy wprowadzić spółkę na NewConnect i transparentność to dla nas podstawa. Ponownie – jako spółka prowadząca publiczną emisję składamy oficjalne deklaracje, z których będziemy rozliczani.

Podsumowanie

Większość emisji publicznych spółek na wczesnym etapie rozwoju, może budzić wątpliwości opiniotwórców i inwestorów. Cieszymy się, że mogliśmy przedstawić kontekst, który zmienia obraz i wyjaśnia szczegóły naszej działalności.  Jesteśmy unikatowym podmiotem o unikatowej technologii z unikatowym produktem. Jesteśmy pasjonatami, którzy od lat rzucili wszystko, zrezygnowali z wygodnego życia i realizują swoje marzenia i rozwijają ten projekt. Może nie mamy jeszcze milionów na dywidendy ale to tylko kwestia czasu.

Mamy wiedzę, determinację i wiarę w to co robimy i co rano możemy powiedzieć sobie, że to co robimy jest prawdziwe i uczciwe. Wyszliśmy ze strefy komfortu. Moda nie ma tu nic do rzeczy. Przy okazji polecamy przeczytanie artykułu dotyczącego genezy powstawania pomysłu na Hemp&Brew (link: https://www.eska.pl/wiadomosci/stworzyl-pierwsze-w-polsce-piwo-z-cbd-wymyslil-je-dla-taty-chorego-na-raka-aa-kB1W-2kUU-94Rw.html oczywiście napisany w stosownym dla portalu żargonie).

Pytanie

Przy okazji chcielibyśmy nawiązać do stwierdzenia Twórcy umieszczonego w zakładce „O mnie” jednocześnie zadając pytanie:

Dziś pracuję w finansach ale nie w branży maklerskiej. Przez kilka lat byłem obok rynku – nie inwestowałem zrażony tym jak politycy niszczą giełdę.

Odkryłem jednak coś nowego – crowdfunding. Ma w sobie to co lubię – inwestowanie w spółki kapitałowe, szukanie „wartości”, budowanie społeczności wokół projektu. Inwestowanie w projekty crowdfundingowe ma w sobie coś z romantycznego inwestowania z lat 90-tych. Znów potrzebna jest cierpliwość. Tu nie sprzedasz akcji po 5 minutach od zakupu. Musisz je trzymać nawet kilka lat – jak ja kilkanaście lat temu.

Czyż nie jesteśmy właśnie takim projektem?

Stworzonym z pasji przez pasjonatów, długoterminowym, opartym na prawdziwych fundamentach i w co prawda modnej, rokującej branży ale potrzebującej cierpliwości i edukacji. Nasza wycena jest adekwatna do potencjału technologicznego – a co za tym idzie – produktowego, który jest unikatowy na skalę Unii Europejskiej. Oferujemy inwestorom konkretne wartości, konkretne wyjście, konkretne zyski. Jesteśmy unikatowi, jedyni i chcemy, żeby zobaczył to świat i żeby powstałą wokół tego społeczność. W naszej opinii spełniamy wszystkie powyższe warunki.Moja odpowiedź

Bardzo dziękuję Prezesowi Hemp & Brew za tak szczegółową odpowiedź. Mam nadzieję, że pomoże ona potencjalnym inwestorom na przeanalizowanie oferty. Nie będę ukrywał, że ja nadal nie jestem przekonany. W skrócie wypunktuję tu moje najważniejsze uwagi po przeczytaniu odpowiedzi.

  1. Co do wyceny to domyślam się, że spółka została wyceniona na podstawie prognoz. I tego właśnie się obawiam. Sam Pan Prezes wielokrotnie powtarza, że Hemp & Brew to spółka w początkowej fazie rozwoju. Chyba nie muszę nikomu przypominać, że prognozowanie na tym etapie to wróżenie z fusów. Papier przyjmie wszystko. Doświadczenie pokazuje jednak, jak często prognozy emitentów są później rewidowane w dół.
  2. Pan Prezes napisał, że emitent nie posiada zadłużenia a zobowiązania z bilansu to rozliczenie z Browarem Tarnobrzeg. Ale przecież Browar Tarnobrzeg to osobny podmiot, co sam Pan Prezes w innym miejscu podkreśla. Dlaczego więc miałbym pomijać zadłużenie wobec innego podmiotu tylko dlatego, że to spółka należąca do Prezesa lub/i innych powiązanych z emitentem osób? Dowiaduję się też, że „Niewielkie zapasy uwidocznione w bilansie to dobry sygnał ponieważ, spółka sprzedaje swoje produkty”. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ciągu 15 miesięcy firma osiągnęła 250 tys. zł przychodu to niewielkie zapasy świadczą po prostu o małej skali działalności a nie bieżącej sprzedaży całej produkcji.
  3. W innym miejscu Pan Prezes podkreśla, że spółka prowadzi kampanię, aby pozyskać środki na kapitał obrotowy i budżet marketingowy. Bez tego nie będzie możliwe wejście do dużych sieci dystrybucji. Sam Pan Prezes przyznaje, że jako start-up Hemp & Brew nie mógł pozwolić sobie na większy kapitał podstawowy i przy początkowym wkładzie właścicieli ten zakładany dynamiczny rozwój nie byłby możliwy. I tu się oczywiście zgadzamy – dlatego sądzę, że nowi inwestorzy, bez których ten rozwój nie będzie możliwy, powinni mieć większy udział w akcjonariacie.
  4. W innym miejscu czytamy: „przy zainwestowanych 100 tysiącach złotych w zaledwie rok osiągnęliśmy przychody na poziomie 250 tysięcy. Warto się zastanowić jak pozyskanie 4 milionów i wsparcie naszej kampanii sprzedażowej, wzmocnionej silnym marketingiem i edukacją rynku na temat unikatowości naszego produktu i technologii, przełoży się na przychody”. Tu właśnie widzimy te dysproporcje między kapitałem zainwestowanym przez założycieli a tym, co mają zainwestować nowi udziałowcy. „Nowi” mają zainwestować 40 razy więcej a w zamian otrzymają mniej niż 15% udziałów. Oczywiście pamiętam cały czas o know-how, poświęconym czasie itd. Ale mam wątpliwości czy dysproporcja powinna być aż tak wielka.
  5. W kilku miejscach Pan Prezes zapewnia, że spółka składa oficjalne deklaracje, z których będzie rozliczana. Jak to rozliczenie będzie wyglądać w praktyce? Z całym szacunkiem, ale większość z potencjalnych inwestorów już zdążyła się przekonać, że emitenci są bezkarni w przypadku niespełnienia deklaracji i obietnic. Ot, napisze się, że „wystąpiły niespodziewane okoliczności” i konieczna była „korekta” planów.
  6. Dowiedzieliśmy się, że możliwa będzie sytuacja, że zespół sprzedażowy pozyskany przez Hemp & Brew będzie pracował też dla innych firm z grupy. Zastanawiam się, dlaczego tego zespołu sprzedażowego nie zbuduje Browar Tarnobrzeg, jako spółka większa, z większymi kapitałami, bardziej doświadczona… W innym miejscu dowiadujemy się, jaka to korzystna sytuacja, że Hemp & Brew będzie mógł korzystać z infrastruktury Browaru Tarnobrzeg. Dlaczego więc nie iść w tym kierunku i nie tracić tak znacznych środków na budowanie zespołu sprzedażowego dla start-upu. W końcu dowiedzieliśmy się też, że Browar w Tarnobrzegu pozyskał aż ponad 10 mln zł finansowania. Ma więc większe możliwości zbudowania takiego zespołu.
  7. No właśnie. Pewnie nie tylko ja się nad tym zastanawiam. Czytamy, że Browar Tarnobrzeg będzie produkował dla Hemp & Brew „praktycznie po kosztach produkcji”. A przynajmniej „mamy sobie to wyobrazić”. Jakoś nie wierzę w taką dobroć. Pojawiają się kolejne pytania – czy na pewno po kosztach? Kto objął nowe udziały za 10 mln zł w Browarze Tarnobrzeg? Dlaczego te osoby/podmioty nie zainwestowały w Hemp & Brew? A dlaczego Browar Tarnobrzeg nie poszukał środków w crowdfundingu? Choć Browar Tarnobrzeg będzie świadczył usługi dla Hemp & Brew „po kosztach” to nie miał problemu pozyskać 10 mln zł finansowania a Hemp & Brew musi szukać środków wśród „drobnych” inwestorów? Czy jedynym powodem kampanii crowdfundingowej była chęć pozyskania „ambasadorów marki”?
  8. Pan Prezes napisał, iż błędne jest wskazywanie, że inne spółki skorzystają  na inwestycji inwestorów w Hemp & Brew. Ja jednak pozostanę przy swoim stwierdzeniu i zaznaczę przy tym, że nie uważam tego za coś dyskwalifikującego. Po prostu – jeśli Hemp & Brew będzie zlecał Browarowi Tarnobrzeg produkcję to naturalnym jest, że Browar Tarnobrzeg na tym zyska. Chyba, że odbędzie się to po cenach nierynkowych. Nie sądzę, aby Pan Prezes złożył taką deklarację 😉
  9. Odpowiem na pytanie, które zadał mi Pan Prezes. Owszem – Hemp & Brew to spółka stworzona przez pasjonatów a potencjalni inwestorzy muszą uzbroić się w cierpliwość. To jednak nie gwarantuje sukcesu. Szczególnie w sytuacji gdyby wycena była mocno przesadzona. A w przypadku Hemp & Brew właśnie na wycenę „kręcę nosem”. Czytelnicy bloga doskonale wiedzą, że często zwracałem uwagę na irracjonalne wyceny emitentów i dotychczasowe debiuty na NewConnect wielokrotnie pokazywały, że niestety miałem rację. Teraz też mam wątpliwości co do wyceny na poziomie prawie 27 mln zł pre-ipo.
  10. Na koniec podkreślę, żeby było to jasne. Uważam Hemp & Brew za ciekawą spółkę. Uwagi, które mam do emisji nie są dyskwalifikujące – po prostu wskazałem na słabe strony i zagrożenia, które zawsze przecież występują. Na pewne sprawy patrzę jednak inaczej niż Zarząd emitenta. Z wielką ostrożnością podchodzę też do wycen opartych jedynie na prognozie, która nie ma poparcia w dotychczasowej działalności.

Mam nadzieję, że wszystko to wezmą pod uwagę potencjalni inwestorzy. Jak widać Pan Prezes Kamil Burdzy jest otwarty na dyskusję. Myślę więc, że jeśli też macie wątpliwości – warto zadać odpowiednie pytanie do spółki, np. na stronie emisji. Trzeba jednak pamiętać, że to rozliczenie, o którym wspomina Prezes nie polega na tym, że ewentualną stratę na inwestycji ktoś Wam zrekompensuje 🙂

Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook