Odpowiedź MKW SA (TeleMed24) na moje pytania

Wczoraj zamieściłem na blogu wpis o trwającej emisji akcji MKW SA (właściciela marki TeleMed24). Spółka odpowiedziała na moje pytania zawarte w tekście.

Emisja akcji MKW SA

EmitentEmitentMKW SA
BranżaBranżatelemedycyna
Kwota zbiórkiKwota zbiórki1 999 964,36 PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany17,87%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 8,56 - 9,52 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna4,28 - 4,76 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji435.037 akcji serii B, C i D
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 15.12.2021
Cel emisjiCel emisjizakup sprzętu IT, działania marketingowe, koszty emisji, zwiększenie skali działania
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisje.mkw.com.pl/

Wspomniany tekst dotyczący trwającej emisji dostępny jest na stronie MKW (TeleMed24) – dobra branża, wiele niewiadomych. Przypomnę, że napisałem w nim m.in. to, że nie zainwestuję swoich pieniędzy w spółkę, mimo działania w bardzo perspektywicznej branży. Lektura strony emisji i dokumentu ofertowego nie przekonała mnie a co więcej – przez 2 tygodnie nie uzyskałem odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie emisji.

Pytania do TeleMed24

Moje pytania brzmiały następująco:

1) Czy mogę prosić o wyjaśnienie wątpliwości z bilansu? Wysokość kapitału zapasowego była taka sama zarówno w 2019, jak i 2020 roku. W 2019 roku spółka wykazywała pozycję „zysk z lat ubiegłych” w kwocie 42,6 tys. zł. W tym samym roku poniosła stratę netto w wysokości 77,1 tys. zł. Rok później (mimo straty netto w poprzednim roku) pozycja „zyski z lat ubiegłych” wzrosła do 87,1 tys. zł. Jak to się stało?

2) Dominującą pozycją aktywów są należności krótkoterminowe, które stanowią aż 69% całej sumy bilansowej. Mimo nazwy „krótkoterminowe” większość z nich to należności z tytułu dostaw powyżej 12 miesięcy. Dlaczego są to tak długie terminy? Czy są tam należności przeterminowane lub sporne? Czy wpływają negatywnie na płynność spółki?

3) W poprzednich latach firma ponosiła bardzo wysokie straty na sprzedaży a wynik netto był ratowany „pozostałymi przychodami operacyjnymi”. Co kryje się pod tą pozycją?

Odpowiedzi

Spółka nadrobiła „zaległości” i dość szczegółowo odpowiedziała pod moim wpisem i na stronie emisji. Oto odpowiedzi:

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i przepraszamy, że czekał Pan na odpowiedź dłużej, niż przewidywaliśmy, ale ograniczenia covidowe spowodowały komplikacje w dostępie do danych źródłowych.

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, iż:

Bilans

W wyniku kontroli wewnętrznej po badaniu bilansu stwierdzono, że nieprawidłowo ustalono wartość przychodów bilansowych roku 2018 (dotyczyło przychodów zwolnionych z opodatkowania). Dlatego też ujęto je na bieżąco w bilansie roku 2020 r. jako rozliczenie wyniku z lat ubiegłych. Warto podkreślić, iż w okresie, o którym mowa powyżej doszło do zmiany biura księgowego, które obsługuje Spółkę do dnia dzisiejszego.

Należności

Są to głównie należności przeterminowane. Nie wpływają negatywnie na bieżącą płynność Spółki. Należności te są na różnym etapie postępowań sądowych czy też egzekucyjnych. Część z nich jest już na etapie zatwierdzenia planu podziału kwot uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego i jeśli zakończymy procedury sądowe w tym roku, to będą one miały znaczny wpływ na końcowy wynik finansowy Spółki.

Przychody operacyjne

Przez ostanie lata Spółka wykazywała dodatni wynik finansowy. Wyjątkiem był 2019 rok, gdzie została sprzedana nieruchomość – piętro w kamienicy – w której planowana była działalność związana z realizacją projektu unijnego. Na ten cel przeznaczone zostały znaczne nakłady finansowe, między innymi na przystosowanie posiadanej nieruchomości do spełnienia wymogów dla osób niepełnosprawnych. Niestety: wykonane w innej niż pierwotnie zakładano, przez Wspólnotę, remonty klatki schodowej praktycznie uniemożliwiły przeznaczenie posiadanej nieruchomości na cele komercyjne (zbyt wąska klatka schodowa). W związku z powyższym podjęto decyzję o sprzedaży ww. nieruchomości co w konsekwencji doprowadziło do wygenerowania straty netto.

Sprzedaż nieruchomość nie wpłynęła negatywnie na realizację projektu – otrzymaliśmy od instytucji zarządzającej zgodę na jego realizację w innej lokalizacji. Na projekty uzyskaliśmy dotacje uwzględnione w pozostałych przychodach operacyjnych. Realizacja projektów miała istotny wpływ między innymi na zdobycie doświadczenia w zakresie teleopieki i rozwiązań, które w ramach usług komercyjnych skalujemy. Miało to również wpływ na osiągnięcie zysku netto za poprzedni rok obrachunkowy w wysokości ponad 70 tys. PLN.

Bardzo chętnie odpowiemy na kolejne pytania.

Podsumowanie

Bardzo dziękuję spółce za szczegółowe odpowiedzi. Teraz z pewnością łatwiej przeanalizować trwającą ofertę. Jeszcze raz zapraszam na stronę emisji do przeanalizowania przedstawionych materiałów.


Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebook-u.

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych oraz autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Wystartowała nowa emisja CStore

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook