Odpowiedź Zortrax Dental na mój tekst


Dwa dni temu dość nieprzychylnie napisałem o trwającej emisji Zortrax Dental. Na mój tekst szybko zareagowała spółka, która rzeczowo odpowiedziała na moje argumenty. Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem firmy.

Akcje Zortrax Dental

EmitentEmitentZortrax Dental SA
BranżaBranżadruk 3D
Kwota zbiórkiKwota zbiórki4.000.000 zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany9,09%
Wycena spółkiWycena spółki pre-ipo (według ceny emisyjnej) 40 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna40,00 zł - akcje serii B
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji100.000 akcji serii B
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 16.07.2021
Cel emisjiCel emisjiprodukcja drukarek 3D, działania marketingowe
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisja.zortrax.dental/

Emisja Zortrax Dental

Moje spojrzenie na trwającą emisję akcji dostępne jest na stronie Emisja Zortrax Dental też bez argumentów. Tekst skomentował Pan Mariusz Babula – Członek Rady Nadzorczej Zortrax Dental oraz Dyrektor ds. IR Zortrax S.A. 

Warto zapoznać się z tym komentarzem, aby móc „skonfrontować” oba stanowiska. 

Odpowiedź spółki

Bardzo dziękuję za wnikliwą analizę naszej kampanii, jak i warunków oferty publicznej akcji. To właśnie dzięki tak profesjonalnemu podejściu, jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na potrzeby inwestorów. Pana analiza uświadomiła nam pewne oczywiste deficyty komunikacyjne, które chcielibyśmy nadrobić, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jako orędownik zaangażowania Zortrax, i trochę ojciec chrzestny projektu realizowanego przez naszych znakomitych specjalistów, chciałbym odpowiedzieć na podnoszone przez Pana kwestie. Zacznę po kolei.

Brak historii Zortrax Dental

Pierwszy zarzut jaki się pojawia, jest oczywiście słuszny na gruncie formalnym. Data rejestracji spółki nie zostawia żadnych wątpliwości. Chciałbym jednak zauważyć, że projektów z kategorii spin-off, nie powinno się oceniać przez datę wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przeciwieństwie do przytłaczającej większości start-up’ów, Zortrax Dental nie musi od zera budować sieci sprzedaży, tworzyć zaplecza logistyczno-magazynowego, badawczo-rozwojowego, a co najważniejsze: ponosić nakładów na badania i rozwój produktu, który jest w fazie koncepcyjnej. Zortrax Dental jako spółka córka Zortrax S.A., może korzystać ze wszystkich tych kompetencji i swoistego „kapitału początkowego” wypracowanego przez lata działalności.

Kontrakty i relacje z kontrahentami – zarówno po stronie dostawców jak i dystrybutorów to aktywo, które jest budowane latami. Przez większość spółek na rozwiniętych rynkach, wyceniane w milionach czy dziesiątkach milionów euro. Zortrax Dental te kilka lat budowy relacji tego typu, ma już na starcie za sobą. Nie musi tych baz nabywać. Może natomiast korzystać ze wsparcia spółki matki.

To wymierna, duża oszczędność pieniędzy, a przede wszystkim czasu, która w biznesie tej rangi jest odczuwalna. Zortrax Dental może rozpocząć działalność komercyjną właściwie od pierwszego dnia po premierze produktu. Zainteresowanie kampanią crowdinvestingową przedstawicieli branży stomatologicznej oraz ilość zapytań z ich strony pokazuje, że może to nastąpić nawet wcześniej.

Split akcji i niska cena emisyjna pojedynczej akcji

Wspomniał Pan w tekście, że bez splitu mielibyśmy do czynienia z akcjami wartymi 400 zł za sztukę, co, zgodnie z Pana argumentacją, mogłoby wystraszyć mniej doświadczonych inwestorów. Moim zdaniem nie jest to najlepszy argument, szczególnie, że jak sam Pan zauważa, minimalny zapis wynosi 10 akcji, a więc właśnie 400 zł. Split akcji podyktowany był przede wszystkim wygodą inwestorów i przyjęciem obecnej praktyki rynkowej. Akcje, których cena jednostkowa jest trzycyfrowa (i więcej) są obciążone nieco mniejsza popularnością. Założeniem naszym jest przecież wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. Przyszła płynność akcji jest dla naszych akcjonariuszy bardzo ważna. Nie ma za to znaczenia dla Zortrax S.A., gdyż ten nie zamierza zbywać swoich akcji.

Emisja Zortrax Dental, nie jest typową emisją spotykaną na platformach crowdinvestingowych. Trudno w przypadku tak profesjonalnych rozwiązań, choćby o dodatkowe benefity, które byłyby interesujące dla mniej profesjonalnych inwestorów. Oferta będzie głównie atrakcyjna dla osób o zdecydowanie większym doświadczeniu, które potrafią ocenić jakość takich aspektów jak polityka dywidendowa, czy pełen pakiet startowy, potrzebny do generowania pozytywnych przepływów pieniężnych od pierwszego dnia („pakiet startowy” czyli m.in. kontrakty i relacje z kontrahentami). Płynnie tutaj możemy przejść do kwestii wyceny spółki.

Wycena spółki

Odpowiadając na Pana pytanie: Czy jeśli ja ogłoszę, że zakładam dziś firmę, która będzie działać w perspektywicznej branży, to będzie oznaczało, że na dzień dobry jest ona warta 40 mln zł? będę musiał odpowiedzieć, że raczej nie. Jeśli jednak Pan powie, że zakłada Pan dzisiaj firmę, która będzie działać w perspektywicznej branży, i ma Pan za sobą 7 lat doświadczenia w budowaniu sieci sprzedaży, serwisu i wsparcia na całym świecie, do tego dysponuje Pan rozpoznawalną w 80 krajach marką, a co najważniejsze: gotowym, światowej klasy produktem cechującym się istotnymi przewagami technologicznymi, na którego badania i rozwój już Pan wydał kilka milionów złotych, to osobiście byłbym w stanie przyjąć do wiadomości znacznie wyższą wycenę. Nie bez powodu przytoczyliśmy wyceny firm z branży, bądź branż pokrewnych. Te wyceny są o kilka rzędów wielkości wyższe, mimo, że w niektórych wypadkach – jeszcze nie są poparte przychodami ze sprzedaży, bądź poparte przychodami bardzo symbolicznymi.

Korzystanie z know-how spółki matki nie jest wartością teoretyczną. To faktyczna i kluczowa przewaga, dająca możliwość komercjalizacji produktu od pierwszego dnia. Nie jest to jedynie czcza zapowiedź. Poprzednie rozwiązania technologiczne Zortrax, już znajdowały zastosowanie w branży stomatologicznej. Dlatego prognozy, które tworzymy, są bardzo konserwatywne i oparte o dotychczasowe doświadczenie spółki matki, oraz wiedzę ekspercką specjalistów Zortrax Dental, którzy mają doświadczenie w branży stomatologicznej.

Zasady współpracy

Faktem jest, że współpraca z podmiotem powiązanym, choćby ze względu na przepisy podatkowe, musi odbywać się na zasadach rynkowych. Ważne jest jednak to, że Zortrax Dental, nie musi ponosić żadnych nakładów na pozyskanie tego unikalnego know-how, zaplecza produkcyjnego, laboratoryjnego czy dystrybucyjnego.

Wycena spółki, działającej na dynamicznie rozwijającym się rynku nowych technologii jedynie pod kątem posiadanego majątku, nie jest w mojej osobistej ocenie najlepszą metodą. Jednak, rzecz jasna, każdy z nas może zostać przy swojej opinii. O tym, ile warte są takie wartości niematerialne i prawne świadczą transakcje na tym rynku. (…)
W obliczu takich faktów, niższa wycena byłaby po prostu nie fair w stosunku do obecnych akcjonariuszy spółki-matki, jak i samego Zortrax S.A. Musimy mieć to na uwadze.

Wyniki spółki-matki

Jakkolwiek wyniki spółki matki są oczywiście poprawnie przytoczone, tak moim zdaniem nie są najlepszym wyznacznikiem potencjału Zortrax Dental. Nie chciałbym się zagłębiać w te rozważania. Podstawą do dalszego wzrostu Zortrax S.A. miała być specjalizacja w kluczowych segmentach, które mają największy potencjał. Takim segmentem jest stomatologia. Rozwojowi w tym (i pozostałych kierunkach) miał pomóc debiut spółki na rynku głównym oraz emisja akcji. Niestety, ze względu na szereg czynników, debiut ten opóźnił się dalece poza nawet najbardziej pesymistyczne założenia. Dlatego też wychodzimy do inwestorów indywidualnych (których uważamy za prawdziwą przewagę polskiego rynku kapitałowego nad sąsiednimi) z ofertą publiczną. Jesteśmy również gotowi podzielić się zyskiem z tego przedsięwzięcia, z każdym, kto tak jak my, widzi potencjał w wykorzystaniu nowych technologii w medycynie.

Debiut Zortrax na NewConnect

Płynnie możemy tutaj przejść do kwestii debiutu Zortrax S.A. na giełdzie. Napotkał on szereg trudności, które właściwie nie zdarzają się na rynku kapitałowym. Począwszy od upadku jednego z domów maklerskich zaangażowanych w proces debiutu, późniejsze zmiany regulacji prawnych, aż po natłok postępowań tego typu w instytucjach zajmujących się rynkiem. Jak już pisałem wyżej – ten ciąg zdarzeń, bardzo niekorzystnie wpłynął na nasze możliwości realizacji założonej strategii. To dlatego zmuszeni byliśmy do jej modyfikacji, wydzielenia jednej z linii biznesowych i przedsięwzięcia takich kroków jak kampania crowdinvestingowa. W kwestii przyszłego debiutu Zortrax Dental na NewConnect mogę tylko powiedzieć, że nauczeni tymi wszystkimi doświadczeniami, jesteśmy w stanie znacznie sprawniej przeprowadzić kolejne procesy podobnej rangi.

Podsumowanie

Nie sposób się zgodzić ze stwierdzeniem, że spółka matka zainwestowała 100 tys. zł. Ta kwota to jedynie wartość nominalna akcji. Wkład spółki matki to przede wszystkim praca ponad 100 specjalistów z obszaru inżynierii materiałowej, mechatroniki, programowania, marketingu, sprzedaży, finansów, logistyki i produkcji, którzy przez ostatnie kilka lat zdobywali i doskonalili swoje doświadczenie podczas pracy w środowisku nowych technologii. Efektem tego wysiłku jest fundament rozwoju Zortrax Dental, który może działać komercyjnie od pierwszego dnia po premierze jej produktów i przede wszystkim dzielić się zyskami z tej działalności ze swoimi akcjonariuszami.

Mój komentarz

Bardzo dziękuję spółce za szybką i bardzo szczegółową odpowiedź. Dzięki takiej postawie inwestorzy mają szansę lepiej poznać argumenty zarówno „za”, jak i „przeciw” trwającej emisji. Dobrze też świadczy o sposobie komunikacji spółki z inwestorami.

Jeszcze raz zapraszam oczywiście Czytelników do odwiedzenia strony emisji. Mam nadzieję, że wyciągnięcie własne wnioski z analizy. Będę wdzięczny za Wasze komentarze i przemyślenia, których nie brakuje już pod pierwszym tekstem.


Lubisz moje teksty? Polub też mój profil na Facebook-u

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.
Please follow and like us:
Czytaj też:   Greyhound Group - takich emisji wolałbym nie widzieć

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook