Riverdale Solutions – „zmieniamy szyld i jedziemy dalej”?

Riverdale Solutions przeprowadza ofertę na platformie Beesfund. Czy akcje spółki będą tak atrakcyjne jak produkty, które firma będzie produkować?

Emisja akcji Riverdale Solutions

EmitentEmitentRiverdale Solutions S.A.
BranżaBranżaprodukty wyposażenia wnętrz
Kwota zbiórkiKwota zbiórki1.999.790 zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany9,09%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 18,6 - 20,6 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna185,79 zł akcje serii B,
196,11 zł akcje serii C,
206,43 zł akcje serii D
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji9.999 akcji
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 20.02.2021
Cel emisjiCel emisjimarketing, rozwój kolekcji, rozwój działu sprzedaży, udział w targach
Strona emisjiStrona emisjihttps://zainwestujwtre.pl/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Emitent to podmiot nowy – zarejestrowany został w KRS 21.10.2020r. Firma ma więc zaledwie miesiąc. W trwającej ofercie chce pozyskać od inwestorów blisko 2 miliony złotych oferując w zamian 9,09% udziału w kapitale spółki.

Akcje oferowane są w trzech seriach w cenie emisyjnej od 185,79 zł za akcje serii B do 206,43 zł za papiery serii D. Założyciel emitenta objął akcje serii A płacąc 1 zł za walor. Akcji serii A jest 100.000. Oznacza to, że firmę istniejącą od miesiąca wyceniono na 18,6 – 20,6 mln zł.

Nie można jednak powiedzieć, że Riverdale Solutions zaczyna od zera. Spółka powołuje się na 20 lat doświadczenia swojego zespołu. Będzie również korzystać z marki „tre” – obecnej na 29 rynkach. Dotychczasowym właścicielem marki była spółka tre products sp. z o.o. Po przeniesieniu praw na nowy podmiot, działalność spółki z o.o. ma zostać „wygaszona”. Strona emisji jest bardzo bogata w grafiki i różnego rodzaju informacje. Zabrakło jednak konkretów i najważniejszych dla mnie informacji, dlatego zadałem spółce 6 pytań. Oto one:

Pytania do spółki

  1. Emitent istnieje od niedawna, ale jest już właścicielem znaku towarowego. W jaki sposób wszedł w jego posiadanie? Czy to bezpłatne przekazanie czy spółka musiała za to zapłacić?
  2. W ogłoszeniu wzywającym do zapisywania się na akcje znajduje się informacja, że kapitał akcyjny jest w pełni opłacony. W akcie notarialnym jest jednak zapis, że za akcje założyciel wpłacił jedynie 25 tys. zł a reszta zostanie wpłacona do 30.06.2021 r. Czy to oznacza, że cała kwota 100 tys. zł została już rozliczona?
  3. Czy oprócz kwoty uzyskanej za akcje serii A (25 lub 100 tys. zł) oraz praw do znaku, spółka posiada jeszcze jakiś majątek?
  4. W jaki sposób wyceniono spółkę na ok. 20 mln zł?
  5. Nie znalazłem najważniejszych dla inwestora informacji – sytuacji majątkowej i wyników finansowych. Rozumiem, że spółka akcyjna jeszcze ich nie ma, ale co można powiedzieć o dotychczasowych wynikach sp. z o.o.?
  6. Czy planowany jest debiut na giełdzie? Jeśli tak to kiedy?

Odpowiedź spółki

Na moje pytania odpowiedziała Pani Marcelina Plichta-Wabnik – Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu tre products sp. z o.o.

Przejęcie znaku

RIVERDALE SOLUTIONS S.A. zakupiła od tre product sp. z o.o. wartości intelektualne i prawne wraz znakiem towarowym, by móc kontynuować działalność tre product sp. z o.o.

Wspólnicy tre product sp. z o.o. zakupili udziały w spółce RIVERDALE SOLUTIONS S.A., która zadebiutowała platformie crowdfundingowej w celu pozyskania kapitału na rozwój marki tre product.

SA zakupiła wszelkie wartości za równowartość 550.000 z odroczonym terminem płatności.

Kapitał akcyjny Riverdale Solutions

Kapitał zakładowy jest w całości opłacony w kwocie 100.000.

Posiadany majątek

Tu wymieniam elementy wskazane w umowie kupna – sprzedaży wartości intelektualnych i prawnych między spółkami.

1) posiada pełnię praw do patentu nr 232057 „Solniczka” „Patent”, co potwierdza dokument patentowy, którego kopia stanowi Załącznik nr 1;
2) posiada pełnię praw do wzoru przemysłowego kolekcji luster „Mood Mirror”, co potwierdza świadectwo rejestracji nr 004015337-0001, 04015337-0002 oraz świadectwo rejestracji nr 004015337-0003, których kopie stanowią Załącznik nr 2;
3) posiada pełnię praw na znak towarowy „TRE”, „Znak Towarowy” co potwierdza świadectwo ochronne stanowiące Załącznik nr 3; a dodatkowo wobec znaku towarowego Z.484640 „tre”, została wszczęta procedura o międzynarodowe rozszerzenie ochrony przedmiotowego znaku;
4) na podstawie umowy o dzieło z dnia 3 czerwca 2015 r. zawartej z Panem ……….(„Umowa o Dzieło”) posiada pełnię autorskich praw majątkowych do projektu logo („Projekt TRE”), w zakresie wskazanym w Umowie o Dzieło;
5) posiada pełnię autorskich praw majątkowych do projektów wskazanych w Załączniku nr 4 (łącznie „Projekty” lub pojedynczo „Projekt”) na podstawie umów wskazanych w „Umowy z Projektantami”;
6) posiada pełnię praw do domeny internetowej
a) www.treproduct.com” („Domena”) i jest abonentem umowy o rejestrację i utrzymanie Domeny zawartej z home.pl („Umowa rejestracji Domeny”);
b) www.treproduct-shop.com i jest abonentem umowy o rejestrację i utrzymanie domeny
c) www.treproduct.shop i jest abonentem umowy o rejestrację i utrzymanie domeny zawartej
d) www.investintre.com i jest abonentem umowy o rejestrację i utrzymanie domeny zawartej
e) www.zainwestujwtre.pl i jest abonentem umowy o rejestrację i utrzymanie domeny
7) Umowa rejestracji Domen została zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego home.pl i lh.pl (dalej „Serwis internetowy”);
8) posiada prawa do kontentu i designu domeny internetowej: https://tredesign.iai-shop.com/;
9) posiada prawa do kontentu domeny internetowej: https://treproduct.iai-shop.com/;
10) posiada pełnię autorskich praw majątkowych do treści znajdujących się na stronie internetowej pod adresem: www.treproduct.com, w tym prawa do materiałów marketingowych w postaci: katalogów, modeli 3D, piktogramów, broszur oraz zdjęć („Treści”) i wyłączną licencję do kodu strony internetowej („Kod”);
A. SP. Z O.O. oświadcza i zapewnia SA, że:
posiada Patent, Mood Mirror – Znak Towarowy, Projekt TRE, Projekty, Treść oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także badania, licencje, certyfikaty, dokumenty do certyfikacji zlokalizowane pod adresami: [] – https://drive.google.com/…/0B3v_CHSTPh2uQ3RQc2s1V0RHZjQ, („Inne Prawa”) będą dalej zwane łączne „Przedmiotami Sprzedaży”;
B. SP. Z O.O. oświadcza i zapewnia SA, że:
posiada prawa do kontentu znajdującego się na Google Dysku firmowym, w tym w szczególności do:
• Kosztorysów
• Modele 3D
• Zdjęcia
• Certyfikaty
• Licencje
• Badania
• Materiały graficzne
• Instrukcje produktowe
• Karty opisowe produktów
• Karty produktowe
• Specyfikacje materiałowe
• Wzory i siatki do opakowań
• Wizualizacje
• Spisane procesy firmowe
• Wzory umów – zachowania poufności, umowa agencyjna, umowa dystrybutorska, umowa przeniesienia praw autorskich, wzór umowy z dostawcami.

C. SP. Z O.O. oświadcza i zapewnia SA, że:
zawarła Umowę o Dzieło, Umowy z Projektantami, Umowę rejestracji Domeny będą dalej zwana łącznie „Umowami”;
D. SP. Z O.O. oświadcza i zapewnia SA, że posiada prawa do zawartości Dropboxa firmowego podpiętego pod adres mailowy: contact@treproduct.com zawierającego:
• Zdjęcia produktów
• Katalogi produktowe
• Czcionki tre
• Logo i księga brandu
• Piktogramy;
E. SP. Z O.O. oświadcza i zapewnia SA, że posiada prawa do zawartości Hubspot z bazą wypracowanych kontaktów firmowych i historią tych relacji;

Wycena firmy

Wycena spółki została przygotowana w dwóch metodach DCF i post-money.

Wyniki finansowe

tre product sp. z o.o. zainwestował ponad 5.000.000 w rozwój spółki, głównie w działania marketingowe – 16 międzynarodowych targów, działania operacyjne i wartości intelektualne i prawne. Spółka w 2019 zaczęła zmniejszać stratę zwiększając sprzedaż i zmniejszając koszty.

Giełdowy debiut Riverdale Solutions

Spółka planuje debiut na giełdzie najwcześniej w 2022.

Przeniesienie praw

Informacja o kwocie 550 tysięcy złotych jest bardzo istotna dla inwestorów i szkoda, że nie znalazła się na stronie emisji. To grubo ponad połowa ubiegłorocznej sprzedaży sp. z o.o. i 25% maksymalnej kwoty jaką może pozyskać emitent z trwającej oferty.

Nie wiem na jak długi termin płatność jest odroczona, ale raczej krótki skoro działalność sp. z o.o. ma być wygaszana. Wpłynie to negatywnie na przepływy pieniężne nowej spółki i nawet w przypadku osiągnięcia zysków inwestorzy będą mogli tylko pomarzyć o dywidendzie.

Wyniki finansowe

Skoro już o zyskach mowa – odpowiedź spółki dotycząca wyników finansowych sp. z o.o. bardzo mnie zaniepokoiła. Takie wymijające odpowiedzi nie wróżą nic dobrego i tym razem się to potwierdziło. Nie wiem dlaczego, ale w KRS nie ma danych finansowych firmy za 2019 roku. Dziwne, skoro kończy się nam już 2020 rok. Wyszperałem więc wyniki spółki z o.o. za 2018 rok.

Napisać, że dane finansowe nie zachwycają to nic nie napisać. Sprzedaż wyniosła 557 tys. zł i była niewiele większa od samych kosztów wynagrodzeń (442 tys. zł). Ogółem koszty działalności operacyjnej wielokrotnie przewyższały przychody ze sprzedaży. Strata firmy za 2018 rok wyniosła ponad 1,7 mln zł i była większa nawet od majątku jakim spółka dysponowała.

Wszystkie aktywa miały wartość 1.702.205 zł i składały się na nie głównie zapasy (1,2 mln zł). „Na papierze” firma była jednak nic nie warta. Wartość zadłużenia przewyższała wartość posiadanego majątku – kapitały własne firmy były na minusie (ponad 3,5 mln zł). Same zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ponad 5,2 mln zł, z czego 4 mln zł to kredyty i pożyczki.

Wygaszanie działalności

Nie sądzę, aby wierzyciele spółki z o.o. byli zadowoleni „z wygaszania” działalności i przeniesienia wszystkich praw do nowego podmiotu. Skoro sp. z o.o. nie będzie już prowadzić działalności to mogą już chyba zapomnieć o odzyskaniu swoich środków. To jednak nie moje zmartwienie, ale wierzycieli tre product sp. z o.o.

Mnie jako potencjalnego inwestora Riverdale Solutions mocno niepokoją dotychczasowe wyniki marki. Skoro do tej pory straty wielokrotnie przewyższały sprzedaż to kiedy wreszcie firma osiągnie próg rentowności? Czy emitent będzie dysponował gotówką na zapłatę za nabyte prawa? Czy może liczyć w przyszłości na finansowanie zewnętrzne, skoro prawdopodobnie w sp. z o.o. wierzyciele „zostaną na lodzie”?

Podsumowanie

Oferowane przez spółkę produkty są naprawdę bardzo ładne. Obecność na 29 rynkach robi wrażenie. Dla mnie jako inwestora liczy się jednak osiągany zysk i generowana gotówka. Tu tego nie ma i szybko może nie być.

Obawiam się, że firma przeinwestowała. Na stronie emisji chwali się obecnością na największych światowych targach. Niestety to wszystko kosztuje. Być może obecność na wystawach zaprocentuje i sprzedaż będzie systematycznie rosła, ale do tej pory spółka przepalała pieniądze w zastraszającym tempie.

Ja w takie firmy boję się inwestować. Jeśli Ty lubisz ryzyko to zachęcam do dokładnego zapoznania się ze stroną emisji i dokumentem ofertowym. Warto również skontaktować się ze spółką, która – mam nadzieję – rozwieje ewentualne wątpliwości.


Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Niezrozumiała emisja Constance Care

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook