Tanie akcje nowego CD-Action? Tylko pozornie

Ponad 800 inwestorów w jeden dzień – taka popularność emisji akcji „Nowego CD-Action” robi wrażenie. Czy podzielam ten optymizm?

Emisja akcji CD-Action

EmitentEmitentGaming Tech Esports Media SA
BranżaBranżawydawanie czasopism o tematyce gamingu, serwisy internetowe
Kwota zbiórkiKwota zbiórki1,241 mln PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany15,625%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 6,7 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna0,67 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji1.851.855 akcji
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 28.11.2020
Cel emisjiCel emisjim.in. stworzenie nowoczesnych serwisów www, wydatki operacyjne, stworzenie przestrzeni do produkcji treści video
Strona emisjiStrona emisjihttps://nowecdaction.pl/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Analiza SWOT
Silne stronySłabe strony
- znane na rynku tytuły,
- moda na gaming,
- duża liczba wiernych czytelników
- słaba sieć dystrybucji czasopism,
- krótka historia emitenta,
- niskie kapitały własne,
- wysoka wycena spółki
SzanseZagrożenia
- rozwój serwisów internetowych,
- rozszerzenie sieci dystrybucyjnej o nowe punkty
- dalszy spadek czytelnictwa prasy drukowanej,
- mniejsze wydatki na reklamę z powodu recesji,

O spółce

Emitentem akcji jest spółka Gaming Tech Esports Media S.A. Jest to podmiot nowy – powstały dopiero 30.06.2020 r.

Z racji tak krótkiej historii zupełnie bezcelowe jest analizowanie danych finansowych – tych po prostu jeszcze nie ma. Zastanawiając się nad inwestycją w akcje emitenta niezbędne jest zatem przyjrzenie się innym rzeczom – posiadanemu majątkowi, perspektywom rozwoju, konkurencji itd.

Ponieważ dokument ofertowy zawiera jedynie podstawowe informacje, które nie pozwalają dokonać analizy, zadałem na stronie emisji 4 pytania.

Pytania do spółki

  1. Akt zawiązania spółki akcyjnej (z 30.06 br.) mówi o tym, że na kapitał akcyjny Gaming Tech Esports Media SA (emitent) składa się 100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszędzie indziej znajduje się informacja, że jest to 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. Skąd ta różnica?
  2. Czy spółka dysponuje jakimś innym majątkiem oprócz kwoty 200.000 zł wniesionych za akcje serii A? Jeśli tak to jaka jest wartość aktywów i zobowiązań?
  3. Czy prawa do tytułów CD Action i PC Format należą do emitenta?
  4. Jak wygląda sprzedaż i wynik finansowy z wydawania w/w tytułów w ostatnich miesiącach?

Odpowiedź CD-Action

Na pytania odpowiedziała p. Lidia Ukleja – Prezes Zarządu emitenta (pisownia oryginalna):

  1. W dniu 6.08.20 został dokonany split akcji ze 100000 akcji w cenie 1 akcja 1 zł na 10 000000 akcji w cenie 1 grosz za akcję. Zostało to potwierdzone przez sąd rejestrowy i można to potwierdzić za pomocą wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wpisując numer KRS naszej spółki.
  2. Tak, Spółka jest właścicielem praw majątkowych zarówno do znaku towarowego CD-Action jak i PC Formatu ponad to innych aktywów zwiazanych z tymi markami.
  3. Tak
  4. Zapraszam do zapoznania sie z danymi z ZKDP – https://www.teleskop.org.pl/zkdp/index.jsp?p=publicDataNoReg

Mój komentarz do odpowiedzi

Najlepiej jak po kolei odniosę się do odpowiedzi spółki.

Split akcji

Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale wolałem się upewnić bo nie widzę żadnego ekonomicznego uzasadnienia.

Split akcji jest czymś powszechnym i naturalnym. Wczoraj taką operację przeprowadziła największa firma świata – Apple. Na czym to polega?

To po prostu księgowa operacja. W czwartek inwestor posiada 1 akcję wartą 500 dolarów a w piątek na jego rachunku maklerskim znajdują się 4 akcje warte 125 dolarów. Dla inwestora nic tak naprawdę się nie zmienia – nadal jego akcje warte są w sumie 500 dolarów.

Po co zatem spółki dokonują splitu? By ułatwić handel własnymi akcjami. Jedna akcja Apple oscylowała właśnie wokół ceny 500 dolarów (ok. 1830 zł).  Jeśli ktoś chciał zainwestować mniejszą kwotę – 200 lub 300 dolarów to nie mógł kupić nawet jednej akcji.

Jak widać – taka operacja ma sens przy wysokich cenach akcji. A jak jest w przypadku wydawcy magazynu CD-Action?

Cena emisyjna

Jak dla mnie zrobienie splitu już w miesiąc od zarejestrowania spółki to jasny sygnał, że firma celuje w pozyskanie kapitału od całkowicie niedoświadczonych inwestorów – takich, którzy patrzą jedynie na cenę akcji. Dla nich 67 groszy za akcję to „tanio”, a 67 złotych to „bardzo drogo”.

Nie zwracają uwagi na ilość wyemitowanych akcji i łączną wartość firmy. Spółkę na potrzeby emisji wyceniono na 6,7 mln zł. Gdyby nie przeprowadzono splitu to cena emisyjna jednej akcji wynosiłaby 67 złotych.

Split polegał na podzieleniu ilości i wartości nominalnej akcji przez 100. Teraz zamiast 100.000 akcji jest 10.000.000, dlatego cenę emisyjną ustalono na 67 groszy. Wygląda o wiele atrakcyjniej niż 67 złotych a przecież to jest nadal to samo! Ryzyko jest tak samo duże, ale na taką pułapkę łapie się wielu początkujących inwestorów.

Majątek emitenta

Tak jak wspomniałem wcześniej, firma powstała kilka tygodni temu. Naturalnym jest, że w tak krótkim czasie nie zdążyła jeszcze „dorobić” się majątku. Dysponuje tym, co na początek działalności zainwestował założyciel. Było to 200.000 zł za akcje serii A.

Pani Prezes odpowiadając na moje pytanie o majątek odpowiedziała, że emitent:

jest właścicielem praw majątkowych zarówno do znaku towarowego CD-Action jak i PC Formatu ponad to innych aktywów związanych z tymi markami.

Nie da się rzetelnie ocenić opłacalności inwestycji w akcje Gaming Tech Esports Media S.A. nie wiedząc ile warty jest posiadany majątek. Doprecyzowałem więc pytanie:

A jaka jest suma bilansowa spółki i wartość zobowiązań? Czy spółka może ujawnić za jaką kwotę nabyła prawa do tytułów i skąd pochodziły środki?

Odpowiedź była dość ogólna:

środki na zakup marek pochodziły z kapitału zakladowego i kapitału zapasowego stanowiacego inwestycje.
Spólka zgodnie z wymogami prawnymi będzie publikować sprawozdania finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz inne dokumanty finansowe wymagane przez prawo.

Wartość CD-Action

Odpowiedź nam za dużo nie powiedziała, ale można z niej nieco wywnioskować. Skoro środki na zakup marek pochodziły z kapitału zakładowego i zapasowego to znaczy, że za tytuły zapłacono maksymalnie 200 tysięcy złotych. W przeciwnym razie spółka musiałaby się zadłużyć.

Taka cena jest dla mnie dość naturalna. Przeglądałem różne biznesowe ogłoszenia o sprzedaży czasopism. Przykładowo dochodowy tygodnik wydawany od kilkudziesięciu lat wyceniono na 190 tysięcy złotych. W cenę wliczono popularny serwis internetowy, bazę reklamodawców, znak towarowy, domenę, bazę zdjęć, rysunków i tekstów.

Tylko teraz rodzi się pytanie – skoro na majątek firmy składają się prawa do tytułów CD-Action i PC Format i prawa te wyceniono na max 200 tysięcy złotych to dlaczego po miesiącu firmę wycenia się na 6,7 mln zł?

Prawa do CD-Action i PC Format

Jak już wiemy, emitent posiada prawa do obu tytułów. Jeszcze raz przypomnę wypowiedź Pani Prezes:

Spółka jest właścicielem praw majątkowych zarówno do znaku towarowego CD-Action jak i PC Formatu ponad to innych aktywów związanych z tymi markami.

Jako akcjonariusz pewniej bym się czuł, gdyby to były wszystkie aktywa związane z w/w markami i żeby było to potwierdzone odpowiednimi wpisami. Tymczasem szybka kwerenda w bazie WHOIS pokazuje, że domeną cdaction.pl i pcformat.pl dysponuje nie emitent a jego właściciel:

Domena cd-action
Źródło: whois.pl
Domena pcformat.pl
Źródło: whois.pl

Sprzedaż CD-Action

Na czwarte pytanie nie uzyskałem odpowiedzi, ale to zrozumiałe. Do tej pory wydawcą magazynów był medialny gigant – Bauer. Trudno obecnemu emitentowi komentować wyniki pisma w czasie, gdy wydawcą był ktoś inny.

Ze strony http://sdrp.katowice.pl/2020/07/08/wydawnictwo-bauer-sprzedalo-cd-action-i-pc-format-nowym-wydawca-fantasyexpo/ dowiadujemy się, że średnia sprzedaż „CD-Action” wynosiła w 2018 roku 54.398 egz. (18,8 proc. mniej niż rok wcześniej), a „PC Format” – 27.052 egz. (spadek o 22,5 proc.).

Najnowsze dane są dużo gorsze. Sprzedaż CD-Action ma wynosić około 25-30 tys. egzemplarzy. Czytelnictwo tradycyjnej, drukowanej prasy systematycznie spada i ten proces będzie kontynuowany.

Oba tytuły mają swoich wiernych fanów, ale to nie oznacza sukcesu finansowego. Gdyby było inaczej to Bauer nie pozbywałby się uznanych marek.

Z rynku znika coraz więcej czasopism i gdyby nie Fantasyexpo (właściciel emitenta) – to samo spotkałoby CD-Action i PC Format.

Podsumowanie

Lektura dokumentu ofertowego i odpowiedzi spółki na moje pytania w żaden sposób nie przekonały mnie do inwestycji w jej akcje.

Trzymam kciuki za powodzenie projektu. Sam byłem czytelnikiem obu tytułów (choć nieregularnym).

Pewnych trendów jednak nie zmienimy – czytelnictwo magazynów „papierowych” będzie spadać. Oba tytuły muszą stopniowo przejść na większą obecność w sieci i temu służy właśnie trwająca emisja. Do tej pory obecność CD-Action w tak dużej grupie jak Bauer raczej mu nie służyła. Świetny tekst na ten temat można przeczytać na stronie polygamia.pl/kulisy-upadku-cd-action-byli-pracownicy-wskazuja-co-poszlo-nie-tak/. Uzyskana niezależność jest wielką szansą.

Jednak analizując parametry emisji i wypowiedzi przedstawicieli spółki mam wrażenie, że całe ryzyko mają wziąć na siebie drobni inwestorzy.

Prawa do tytułów kosztowały maksymalnie 200 tysięcy zł (tak wynika ze słów Pani Prezes, bo dokładnej kwoty spółka nie chce podać). Pieniądze te pochodziły ze środków pozyskanych z emisji akcji serii A.

Za te 200 tysięcy Fantasyexpo będzie mieć ponad 86% akcji a nowi inwestorzy za 1,2 mln zł dostaną mniej niż 14% udziałów. Ja w taki układ nie wchodzę. Mimo tego, że jedna akcja kosztuje „tylko” 67 groszy 😉

Uwagi

Tekst ten nie jest rekomendacją inwestycyjną, lecz moimi wnioskami z informacji zamieszczonych przez emitenta na stronie emisji i w dokumencie ofertowym. Zachęcam do osobistego zapoznania się z emitentem i własnej oceny.


Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Czy warto kupić akcje Mentzen SA?

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook