Tech Hire (IT-Leaders.pl) z emisją na Beesfund

Od kilku dni na platformie Beesfund promowana jest emisja akcji Tech Hire SA – właściciela serwisu IT-Leaders.pl. Sprawdzam najważniejsze parametry oferty.

Emisja akcji Tech Hire

EmitentEmitentTech Hire S.A.
BranżaBranżaIT, portale internetowe
Kwota zbiórkiKwota zbiórki1 mln zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany10,00%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 8,4 - 9,3 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna0,84 zł - akcje serii B
0,88 zł - akcje serii C
0,93 zł - akcje serii D
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji119.048 akcji serii B
454.545 akcji serii C
537.634 akcji serii D
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 30.06.2021
Cel emisjiCel emisjirozwój platformy, działania marketingowe, prace rozwojowo-wdrożeniowe
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisja-itleaders.pl/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Emisja akcji Tech Hire jest prowadzona w sposób typowy dla innych ofert promowanych na platformie Beesfund. Ofertę podzielono na trzy transze, różniące się ceną emisyjną. W pierwszej kolejności inwestorzy mogą zapisywać się na najtańsze akcje serii B, których jest ponad 119 tysięcy. Ich cenę emisyjną ustalono na 84 grosze. Gdy pula najtańszych akcji ulegnie wyczerpaniu, wtedy dostępnych będzie prawie 454 tysiące akcji serii C, w cenie emisyjnej 88 grosze. Trzecia i ostatnia transza to akcje serii D po cenie emisyjnej 93 grosze.

Takie rozwiązanie ma zachęcić inwestorów do wcześniejszego udziału w ofercie, dzięki czemu mają możliwość objęcia najtańszych akcji. Najtańszych, ale niekoniecznie tanich – mimo niewielkiej wartości nominalnej. O tym za chwilę napiszę.

Emisja potrwa maksymalnie do 30 czerwca lub do wyczerpania całej puli dostępnych akcji, których jest łącznie 1.111.227 o łącznej wartości (według cen emisyjnych) 1 mln zł.

O Tech Hire

Trudno jednym zdaniem opisać czym konkretnie zajmuje się emitent. Jest jedynym właścicielem serwisu IT-Leaders.pl. Spółka na stronie emisji tak pisze o swojej działalności:

Aby rozwiązać te problemy stworzyliśmy IT-Leaders. Jest to miejsce łączące specjalistów z zakresu programowania i nowych technologii z pracodawcami i rekruterami. Tu firmy składają oferty pracy kandydatom, nie odwrotnie. Proces jest niemal w całości zautomatyzowany: wysłanie zaproszenia do rekrutacji, nadanie statusu, a nawet informacja zwrotna dla kandydata. Sprawiamy, że rekrutacja staje się szybsza i bardziej efektywna dla obu stron.

Spółka akcyjna, która przeprowadza właśnie emisję powstała w ostatni dzień 2020 roku a do KRS wpisana została dopiero w lutym br. Swoją działalność prowadzi więc dopiero od 2 miesięcy. Tak krótki okres uniemożliwia jakąkolwiek analizę. Zastanawiając się nad opłacalnością nabycia akcji Tech Hire możemy jedynie ocenić zasadność wyceny spółki i przyjrzeć się dotychczasowym wynikom serwisu IT-Leaders.

Pytania do spółki

Na stronie emisji zadałem spółce dwa pytania:

  1. Na stronie emisji jest informacja, że w styczniu doszło do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci całego przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej. Czy dotyczy to również domeny? Według bazy WHOIS domena it-leaders.pl należy do osoby prywatnej.
  2. Spółka jest nowa – domyślam się, że wniesiony wkład jest jej jedynym aktywem. Jak zatem uzasadnić wycenę spółki akcyjnej na 9 mln zł skoro wniesione aktywo wyceniono na 221 tys. zł?

Odpowiedzi

Na moje pytania dostałem takie odpowiedzi:

Re 1: Pełne prawa do domeny www.it-leaders.pl zostały wniesione aportem do spółki akcyjnej Tech Hire, nie zostały one jednak jeszcze ujawnione na stronie podmiotu prowadzącego domenę.

Re 2: Wycena emisyjna opiera się na realizacji przyjętych przez Tech Hire S.A. planów sprzedażowych w okresie kolejnych 5-ciu lat. Wyliczenia bazują na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (DCF) przy stopie dyskontowej w wysokości 7,3% rocznie w tym okresie. Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż wskazana wycena majątku została opracowana wg stanu na dzień 31.10.2020 roku, czyli na podstawie sprzedaży jedynie za pierwsze 9 miesięcy funkcjonowania spółki (za okres 27 stycznia -31. października 2020r) i nie obejmuje kolejnych okresów, w których sprzedaż dynamicznie rośnie: ostatni IV kwartał 2020r (nie uwzględniony w wycenie) stanowił ponad 60% przychodów spółki, a sprzedaż w IQ 2021r będzie już ponad 350% wyższa od sprzedaży w analogicznym okresie 2020r. Wycena emisyjna zakłada dalsze konsekwentnie realizowane wzrosty sprzedaży.

Co do domeny – jest to może dla niektórych mało istotny szczegół. Uważam jednak, że dla tego typu serwisu domena to jeden z najważniejszych składników majątku – gdyby teraz z jakiegoś powodu przyszło zmienić domenę to serwis zaczyna niejako działalność od nowa. Nie wiem zatem dlaczego, mimo upływu kilku miesięcy, według danych WHOIS właścicielem domeny jest jakaś osoba fizyczna a nie spółka. Uzyskana odpowiedź jednak trochę mnie uspokoiła 🙂

Wycena spółki

Temat wyceny spółki wymaga trochę dłuższego wyjaśnienia. Do tej pory na kapitał Tech Hire składa się 10 milionów akcji. Przy ustalonej cenie emisyjnej w trwającej emisji (84 – 93 grosze), spółkę wyceniono na poziomie 8,4 – 9,3 miliony złotych. Czy to uzasadniona wycena?

Akcje serii A były obejmowane (trochę ponad 3 miesiące temu) po cenie nominalnej, czyli za 1 grosz. Głównym udziałowcem emitenta jest IT-Leaders sp. z o.o., która objęła 9 milionów akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z aktem notarialnym zawiązania spółki akcyjnej, wniesiony aport ma wartość godziwą 221.353,13 zł.

Po trzech miesiącach od wniesienia aportu o wartości 221 tysięcy spółka, której praktycznie jedynym majątkiem jest wspomniany aport, wyceniona została na kwotę 38-krotnie wyższą. Na pewno nie zainwestowałbym własnych pieniędzy w spółkę, która nie udostępnia na stronie emisji szczegółów wyceny. Samo wyjaśnienie, że wycena wynika z planów sprzedażowych to dla mnie zdecydowanie za mało.

Wyniki

Do dokumentu ofertowego dołączono wyniki spółki z o.o. (wniesionej aportem w zamian za akcje serii A). Wynika z nich, że serwis, będący najważniejszym – praktycznie jedynym aktywem, dopiero rozpoczyna tak naprawdę działalność. Według stanu na 31.10.2020 przychody ze sprzedaży wyniosły 75 tys. zł przy kosztach na poziomie ponad 200 tys. zł. Strata wyniosła ponad 125 tysięcy złotych.

Na stronie emisji spółka wyjaśnia, że w ostatnich miesiącach sprzedaż dynamicznie rośnie i w całym 2020 roku wyniosła już 140 tys. zł. Boję się, że wraz z przychodami rosła też strata. Tech Hire nie podaje szczegółowych danych, pisze tylko dość ogólnie:

Ze wstępnych wyliczeń wynika, że rok 2020 zamknie się stratą, co spowodowane jest znacznymi nakładami na prace rozwojowe, automatyzacje procesów rekrutacyjnych, wdrożenia i testowanie nowych rozwiązań w zakresie łączenia / matchingu kandydatów i firm poszukujących pracowników oraz oferowania rozwiązania klientom w wersji testowej.

Majątek spółki

Bilans spółki z o.o. też nam nie mówi zbyt dużo. Wszystkie aktywa są warte 256 tys. zł, ale aż 126 tys. zł to „wartości niematerialne i prawne”. Aktywa obrotowe miały wartość prawie 124 tys. zł i były to głównie należności.

Po stronie pasywów widzimy, że strata w ubiegłym roku (na dzień 31.10) „zjadła” znaczną część kapitału zapasowego. Na plus można ocenić brak zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. To daje duży komfort działania.

Podsumowanie

Na stronie emisji i w udostępnionych dokumentach mamy zbyt mało informacji, żebym mógł poważnie zastanowić się nad inwestycją w akcje Tech Hire. Wysoka wycena spółki opiera się jedynie na planach sprzedażowych na najbliższe lata. Tyle tylko, że w mojej ocenie te bardzo ambitne prognozy są możliwe do realizacji tylko w przypadku sukcesu oferty. Bez znacznych nakładów, jakie spółka chce ponieść dzięki trwającej emisji, serwis IT-Leaders nie ma chyba szans rozwinąć się tak, żeby generować powiedzmy 1 mln zł zysku rocznie – a taki poziom zysku uzasadniałby proponowaną wycenę.

Mamy więc sytuację, w której założyciele spółki objęli akcje Tech Hire za 1 grosz i wnosząc aport wyceniony na 221 tysięcy zł. Po trzech miesiącach proponują wejście do spółki, wyceniając ją na prawie 10 mln zł. Uzasadnieniem wyceny są prognozy, które zostaną zrealizowane dzięki pieniądzom wniesionym przez nowych inwestorów. Tyle tylko, że nowi inwestorzy, którzy mają sfinansować wzrost otrzymają w zamian tylko 10% udziałów w firmie.

Cele emisji

Nie przemawiają do mnie również podane cele trwającej emisji akcji.  Brakuje mi w nich konkretów. Z zakładki „cele” możemy się dowiedzieć, że oferta prowadzona jest po to, aby sfinansować m.in.:

  • „rozbudowę narzędzia analitycznego”,
  • „automatyzację funkcjonalności matchingu”,
  • „opracowanie architektury systemu”,
  • „nawiązanie partnerstw”,
  • „promocję marki”.

Podsumowując – w materiałach nie znalazłem nic co przekonałoby mnie do takiej wyceny spółki. Na GPW i NewConnect znajdziemy wiele firm, które są rentowne a mają dużo niższe wyceny. Wśród nich są dwie, które jakiś czas temu opisywałem na blogu – UHY ECA i 7Fit. Kupno ich akcji obarczone jest na pewno niższym ryzykiem (chociażby dzięki łatwej możliwości sprzedaży). I wcale nie uważam, że Tech Hire ma lepsze perspektywy od wspomnianych spółek. W dodatku proponowana wycena Tech Hire miałaby uzasadnienie tylko w przypadku realizacji bardzo ambitnych prognoz. A to nigdy nie jest pewne.

Jak zawsze zachęcam jednak do odwiedzenia strony emisji i samodzielnej analizy trwającej oferty.


Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook