Wealth Solutions – zbyt dużo niewiadomych

Na platformie Crowdway trwa emisja akcji spółki Wealth Solutions. Zapraszam na mój subiektywny przegląd słabych stron i zagrożeń.

Emisja akcji Wealth Solutions

Emitent Emitent Wealth Solutions
Branża Branża dystrybucja dóbr luksusowych (głównie alkohole)
Kwota zbiórki Kwota zbiórki 2.505 tys. zł
Udział w kapitale nowych akcji Procent oferowany 25,91% (po umorzeniu własnych akcji)
Wycena spółki Wycena spółki (według ceny emisyjnej) 7,2 mln zł (po umorzeniu własnych akcji)
Cena emisyjna Cena emisyjna 1,16 zł
Liczba oferowanych akcji Liczba oferowanych akcji 2.160.000
Data zakończenia emisji Data zakończenia oferty 27.08.2020
Cel emisji Cel emisji Nowe limitowane serie alkoholi, kreacja alkoholi konsumpcyjnych, promocja
Strona emisji Strona emisji moje.wealth.pl

www.crowdway.pl

Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Analiza SWOT
Silne stronySłabe strony
- Doświadczenie na rynku
- Posiadane kontakty, relacje
- Zyski netto w dwóch poprzednich latach
- Złe opinie o działalności inwestycyjnej
- Brak debiutu giełdowego
- Uprzywilejowanie niektórych akcji
- Ograniczenie w rozporządzaniu akcjami
- Sprzedaż akcji przez byłego wiceprezesa
SzanseZagrożenia
- Bogacenie się społeczeństwa i większe wydatki na dobra luksusowe
- Nowy profil biznesowy
- Umorzenie własnych akcji
- Ograniczenie wydatków na dobra luksusowe w przypadku przedłużającego się kryzysu
- Możliwość kolejnych emisji akcji

Wealth Solutions

Wealth Solutions nie jest firmą nową – istnieje już od 2007 roku i znana była w branży finansowej jako dostawca produktów strukturyzowanych umożliwiających inwestycje w rynkach alternatywnych – m.in. w whisky, wino i sztukę.

W trwającej na platformie Crowdway emisji chce pozyskać od inwestorów ponad 2,5 mln zł poprzez emisję 2.160.000 akcji po cenie emisyjnej 1,16 zł.

Pozyskane z emisji środki spółka przeznaczy na rozwój biznesu na którym skupiła się w ostatnim czasie – dystrybucji limitowanych edycji drogich alkoholi oraz kreacji alkoholi konsumpcyjnych „z górnej półki”.

Poświęciłem trochę czasu na analizę Wealth Solutions, ale w żaden sposób mnie spółka nie przekonała do inwestycji. Choć branżę alkoholi lubię i do dziś żałuję, że nie zainwestowałem więcej w Wolf & Oak czy w spółki Janusza Palikota to do Wealth Solutions przekonać się nie mogę.

Całkowicie firmy nie skreślam. Ma swoje plusy – po nie oczywiście odsyłam na stronę emisji. Ja w swoich tekstach skupiam się na minusach. Pewnie emitenci i platformy crowdfundingowe mają mi to za złe, ale widzę, że taka koncepcja cieszy się zainteresowaniem czytelników. Poza tym nie widzę sensu powielać drugi raz tego samego co napisała spółka.

Poniżej przedstawiam największe zastrzeżenia do spółki i trwającej oferty.

Złe historyczne wyniki inwestycji

Jak wcześniej wspomniałem Wealth Solutions przez wiele lat zajmował się oferowaniem inwestycji alternatywnych – w whisky, wino, sztukę, nieruchomości rolne. Spółka sama przyznaje, że wyniki tych inwestycji były raz lepsze, raz gorsze. Fakt, że firma postanowiła zrezygnować z tego biznesu wskazuje, że częściej jednak dominowały straty.

Potwierdzają to opinie niektórych byłych klientów Wealth Solutions. Wystarczy wpisać w przeglądarkę nazwę firmy by przeczytać opinie i komentarze wielu niezadowolonych klientów.

Jako doświadczony inwestor wiem, że inwestycje mają to do siebie, że nie zawsze przynoszą zysk. Lektura tych komentarzy pokazuje jednak, że klienci Wealth Solutions chyba nie zawsze wiedzieli jaki produkt kupują. Nie wiem czy to wina nieetycznej sprzedaży, presji na realizację planów „doradców” czy ignorancji klientów.

Z niektórych opinii wynika, że inwestorzy planowali nawet podanie firmy do sądu. Czy ktoś zrealizował te zapowiedzi? Chyba nie, bo emitent nie poinformował o jakikolwiek toczących się postępowaniach wobec niego. Mimo wszystko negatywne opinie ciążą na firmie i powodują negatywny PR.

Duża strata w 2017 roku

Firma ostatnie dwa lata zakończyła z zyskiem netto. To spory plus i wcale nie takie oczywiste wśród emitentów crowdfundingowych. Niepokoi jednak wynik z 2017 roku. Przy przychodach na poziomie 6,7 mln zł spółka straciła aż 4,3 mln zł.

Niestety nie znalazłem żadnego wyjaśnienia co takiego się wtedy wydarzyło – czy było to wynikiem jakiegoś jednorazowego zdarzenia czy może istnieje ryzyko powtórki w niedalekiej przyszłości? Czy to jakieś odpisy z tytułu zakończenia dotychczasowej działalności? Odszkodowania dla klientów? Nietrafione inwestycje? Możliwości jest sporo i firma powinna raczej wyjaśnić tego typu czarną plamę w wynikach.

Wysoka strata operacyjna

Emitent chętnie pokazuje wyniki z poprzednich lat – przychody i koszty. W ubiegłym roku przy przychodach na poziomie 11.117.008 zł zysk „na czysto” wyniósł 591.496 zł. Niestety wynik nie wygląda już tak różowo, jeśli przyjrzymy się sprawozdaniu bliżej.

Wynik z działalności operacyjnej (a więc z podstawowej działalności spółki) jest fatalny. Firma straciła aż 1,3 mln zł. Wynik na sprzedaży wynosi – 1.145.603 zł.

Końcowy wynik został uratowany dzięki pozycji „Dywidendy i udziały w zyskach od podmiotów, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale” (w skrócie – od spółek zależnych). Pozycja ta pokazuje przychód na poziomie 1,7 mln zł.

Próbowałem się dowiedzieć trochę więcej na ten temat zadając mailowo pytanie o to, jaka spółka zależna wypłaciła dywidendę. Pan Prezes Radosław Butryn odpowiedział krótko: „Żadna spółka zależna nie wypłaciła dywidendy w 2019 roku”. Po pytaniu – jak zatem traktować tę pozycję, Pan Prezes odpowiedział, że „nie są to dywidendy, ale przychody z innych spółek”.

Dalej nie drążyłem tematu. Dla mnie wygląda to jak podreperowanie wyniku, aby spółka lepiej wyglądała podczas emisji akcji. Szkoda, że firma nie chciała rozwiać moich wątpliwości.

Ujemne przepływy

Kolejny mankament wyników spółki to ujemne przepływy finansowe. Często powtarzam, że ważniejsze od wyniku „na papierze” jest to ile pieniędzy rzeczywiście do firmy wpływa a ile wypływa. Sytuacją powszechnie spotykaną jest utrata płynności finansowej i bankructwo firmy, która pokazywała przez wiele lat zyski. Niestety była to czasami kreatywna księgowość. Ważne, żeby wraz zyskami do spółki wpływała też gotówka.

Jak to wygląda w przypadku Wealth Solutions? Tak sobie. Tragedii nie ma, ale rewelacji też nie. Niestety nasz emitent nie publikuje w dokumencie ofertowym tego podstawowego sprawozdania. Trzeba poświęcić nieco czasu żeby „poszperać” w Krajowym Rejestrze Sądowym i znaleźć sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania wyników Wealth Solutions za 2018 rok, w którym jest krótka wzmianka mówiąca o tym, że firma mimo zysku netto miała ujemne przepływy pieniężne na poziomie 228 tysięcy złotych. Jak to wyglądało w zeszłym roku? Nie wiemy.

Możliwość rozwodnienia kapitału

Spółka wprost przyznaje, że jednym z istotnych czynników ryzyka jest możliwość dalszego rozwodnienia kapitału (kolejne emisje akcji).

Jak wiadomo im większa liczba akcji tym mniejsza ich wartość. Aktualny statut emitenta pozwala zarządowi na podwyższenie kapitału o 463.140 zł, czyli o 4.631.400 akcji bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały na najbliższe Walne mówi jednak o zwiększeniu kapitału docelowego o kolejne 76.860 zł (768.600 akcji).

Brak debiutu giełdowego

Emitent nie przewiduje w najbliższych latach debiutu giełdowego. Oznacza to bardzo ograniczoną płynność akcji. Inwestując w Wealth Solutions weź pod uwagę fakt, że możesz nie mieć możliwości sprzedaży akcji nawet przez kilka lat.

Wycena

Na koniec ubiegłego roku kapitał własny firmy wynosił 3.219.138 zł i dzielił się na 10.806.600 akcji. Wartość księgowa jednej akcji wynosiła więc 0,30 zł.

Przy cenie emisyjnej 1,16 zł wskaźnik C/WK wynosi 3,87. Dużo, ale do przyjęcia.

EPS, czyli zysk netto na jedną akcję wynosi 5 groszy co daje wskaźnik C/Z (cena do zysku) na poziomie ok. 21.

Wycena nie jest ustalona na niskim poziomie, ale przyznaję, że nie ma tragedii. Należy jednak pamiętać o tym, że spółka poniosła stratę na podstawowej działalności i w najbliższym czasie nie przewiduje debiutu giełdowego, co powinno oznaczać obniżenie wyceny o ok. 30%.

Powyższe wyliczenia dotyczą danych z 31.12.2019 r. Po zarejestrowaniu przez Sąd obniżenia kapitału wskaźniki się poprawią ale na dziś operuję oficjalnymi danymi – obowiązującymi teraz.

Zobowiązania krótkoterminowe

W bilansie na koniec ubiegłego roku spółka miała aż 4,1 mln zł zobowiązań. Przekraczały one o 900 tys. zł kapitały własne firmy. Prawie 3 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe, które mocno wzrosły w wyniku dokonanych zakupów.

W skrócie oznacza to, że płynność spółki jest uzależniona od szybkiej sprzedaży tych produktów lub powodzenia trwającej emisji akcji.

Spółki zależne

W dokumencie ofertowym możemy wyczytać, że Wealth Solutions posiada znaczne udziały w 8 innych podmiotach, z czego w 6 udziały emitenta wynoszą mniej niż 100% (od 6,67% do 57,14%).

Dobrze by było, aby inwestorzy dowiedzieli się kto posiada pozostałe udziały w spółkach zależnych – czy są to osoby z zarządu lub rady nadzorczej Wealth Solutions? A może osoby powiązane?

Taka sytuacja mogłaby rodzić konflikt interesów, np. poprzez próbą poprawy wyników spółek zależnych kosztem emitenta.

Ograniczenie w rozporządzaniu akcjami

Akcje, które można nabyć w trwającej ofercie są akcjami imiennymi. Prezes spółki pytany przeze mnie o powód takiego rozwiązania, odpowiedział, że to optymalne rozwiązanie z uwagi na zbliżającą się obowiązkową dematerializację akcji.

Może to jest jakiś powód, ale innym spółkom nie przeszkadza w oferowaniu akcji na okaziciela. Trzeba pamiętać, że na giełdzie nie można obracać akcjami imiennymi. Ewentualny debiut Wealth Solutions będzie musiał być poprzedzony zamianą akcji, co dołoży kolejnych formalności.

Większym zagrożeniem jest jednak zapis w statucie firmy, który mówi o tym, że rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody spółki.

Będziesz chciał w przyszłości sprzedać akcje? Musisz mieć pisemną zgodę. Spółka obiecuje, że na najbliższym Walnym odbędzie się głosowanie nad wykreśleniem tego zapisu ze statutu, ale dopóki obowiązuje to należy go brać pod uwagę.

Aktualizacja – Spółka poinformowała o zmianach w  statucie, które znoszą ograniczenie w rozporządzaniu akcjami. Szczegóły w tekście Ważne zmiany w statucie Wealth Solutions.

Zagadkowy skup akcji własnych

Przyznaję, że nie wiem jak interpretować kupienie przez spółkę własnych akcji.

Jestem wielkim zwolennikiem skupu własnych akcji przez firmy, zwłaszcza gdy jest możliwość zrobienia tego po niskiej cenie. Umorzenie własnych akcji powoduje, że majątek firmy i jej zyski dzieli się później na mniejszą liczbę akcji co wpływa na ich wycenę.

Wealth Solutions jest w posiadaniu 4.631.400 własnych akcji, które nabyła od jednego z akcjonariuszy po 5 groszy za każdą. To aż 42,86% kapitału!

Spółka oczekuje obecnie na obniżenie kapitału akcyjnego. Liczba akcji Wealth Solutions zmniejszy się z 10,8 mln do 6,2 mln (nie licząc akcji nowej emisji, która trwa). Łatwo zrozumieć jak bardzo wpłynie to na wycenę. To świetna wiadomość!

Ale kilka rzeczy mnie niepokoi. Taką liczbą akcji dysponował były wiceprezes Wealt Solutions. To rodzi wiele pytań: Dlaczego postanowił je sprzedać? Dlaczego zrobił to tak tanio? Dlaczego zrobił to ze stratą? Dlaczego nikt tych akcji nie odkupił?

Akcje, które zostaną umorzone to papiery serii J. Obecnie trwa emisja papierów serii K. Akcje kupione przez spółkę były więc emitowane stosunkowo niedawno. Ich wartość nominalna to 0,10 zł. Obowiązujące prawo nie pozwala emitować akcji po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna. Wiceprezes za te akcje zapłacił więc przynajmniej 10 groszy i po kilkunastu miesiącach postanowił je wszystkie sprzedać po 5 groszy, ponosząc minimum 50% straty.

Czyżby nie wierzył w perspektywy firmy? Jeśli teraz spółka twierdzi, że akcje są warte przynajmniej 1,16 zł (po tyle są oferowane) to dlaczego nikt ze spółki (zarząd, rada nadzorcza) nie postanowił odkupić tych walorów płacąc choćby 10 groszy? Przecież sprzedający byłby przeszczęśliwy, że dostanie 100% więcej.

Dobrze, jakby spółka wyjaśniła o co chodzi z tą transakcją. Sprzedający te akcje przestał zasiadać w zarządzie spółki, ale o ile dane w Internecie są aktualne to jest powiązany ze spółkami zależnymi Wealth Solutions (WS Lux Coin, Jack Tar Holding…). Dziwna sytuacja gdy osoba tak bliska spółce sprzedaje wszystkie posiadane akcje tak tanio.

Wiele niedomówień i tajemnic

Jak widać wokół spółki jest sporo pytań. Tym dziwniejsze, że na platformie nie udostępniono możliwości zadawania jawnych pytań, jak to dzieje się w przypadku innych emisji. Nie lubię sytuacji gdy zamiast otrzymać informacje czarno na białym – muszę drążyć, szukać i dopytywać.

Podsumowanie

Podsumowując – wokół spółki jest zbyt dużo niewiadomych. Firma, która chce pozyskać od inwestorów 2,5 mln zł powinna być transparentna, umożliwić inwestorom zadawanie pytań w prosty sposób, np. przez Facebooka na stronie inwestycji, jak robią inni emitenci. W przypadku Wealth Solutions tak łatwo nie mamy. Skazani jesteśmy na zadawanie pytań mailowo a nawet wtedy odpowiedzi, które otrzymujemy sprawiają wrażenie wymijających.

Może doczekamy jakiegoś webinaru, w którym Zarząd odpowie na wszystkie pytania. Ja jednak w emisji nie zamierzam wziąć udziału.

Aktualizacja – Właśnie zauważyłem na platformie Crowdway dedykowaną stronę, na której można przesłać pytania do emitenta. Ja postanowiłem odpuścić tę emisję, ale jeśli rozważasz inwestycję to warto rozwiać swoje wątpliwości i skorzystać z danej możliwości 😉

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych oraz autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Koniec PlanMyDeal SA

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook