Jak ocenić ryzyko inwestycji na crowdfundingu?

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania w akcje na rynku crowdfundingowym. Na jakie ryzyka warto zwrócić uwagę? Zapraszam do zapoznania się z tekstem przygotowanym przez ekspertów z platformy Navigator Crowd.

Ryzyko w crowdfundingu

Crowdfunding pozwala inwestować w spółki na wczesnym etapie rozwoju, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokich zysków z inwestycji, jednak obarczone jest również większym ryzykiem. Na jakie ryzyka musi jednak uważać inwestor crowdfundingowy?

Chcąc zoptymalizować zysk, a jednocześnie ograniczyć sobie ryzyko poniesienia ewentualnej straty, należy dokładnie przeanalizować, na jakim etapie rozwoju jest spółka, w którą chcemy zainwestować.

Etapy

Etap początkowy zwany bardzo często etapem „seed”, czyli etap tworzenia projektu i prac nad jego modelem biznesowym, na którym inwestują sami Założyciele oraz Aniołowie Biznesu. Następny jest etap startupu, czyli moment prac nad prototypem danego rozwiązania, budowy określonego oprogramowania lub dostosowywania założonego modelu biznesowego do potrzeb rzeczywistych klientów.

Kolejna jest faza wzrostu (etap scaleup), czyli etap, na którym spółki mogą się pojawić na platformie Navigator Crowd. Na tym etapie spółka zaczyna zwiększać sprzedaż, często planuje lub przeprowadza ekspansję na kolejne rynki, dynamicznie zdobywa nowych klientów i udoskonala produkt. W fazie tej występuje więc dynamiczny wzrost wartości spółki, który może zapewnić bardzo wysoki zysk, a jednocześnie spółka ma już ugruntowaną strukturę i doświadczony zespół, więc ryzyko niepowodzenia ulega znacznemu pomniejszeniu w stosunku do faz poprzednich.

Jak ocenić ryzyko inwestycji?

Całkowicie wyeliminować ryzyka się nie da, i każdy inwestor powinien zdawać sobie z tego sprawę. Podczas inwestycji należy zatem zawsze przemyśleć, z jakiego typu zagrożeniami możemy mieć do czynienia. Zapoznanie się z potencjalnymi ryzykami ułatwia nam przeczytanie dokumentu ofertowego i analiza sytuacji w spółce.

W Dokumencie Ofertowym wraz z dokładnym opisem działalności spółki znajduje się tam lista ryzyk związanych z daną ofertą akcji. Ryzyka te standardowo dzieli się na trzy kategorie:

  • związane z działalnością spółki;
  • o charakterze finansowym;
  • związane z rynkiem kapitałowym.

W każdej z tych kategorii znajdują się ryzyka związane bezpośrednio z daną inwestycją. Wiele z nich jest jednak uniwersalnych i pojawia się w przypadku większości przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się tym, na które powinien zwracać uwagę każdy inwestor.

Czytaj też:   Jak oceniać spółki w crowdfundingu?

Ryzyko oferty publicznej

Na początek trzeba wspomnieć o ryzyku samej oferty publicznej akcji, podczas której zamierzamy nabyć udziały. Harmonogram takiej oferty crowdfundingowej może zostać zmieniony w trakcie jej trwania, przez co zakończy się ona nieco później, niż zakładaliśmy, a nasze środki będą w tym czasie zablokowane. W skrajnym przypadku oferta publiczna może zostać nawet całkowicie wstrzymana i choć jest to bardzo rzadkie, to należy zawsze uwzględniać również taki scenariusz, że być może jednak nie nabędziemy akcji danej spółki.

Ryzyko utraty płynności

Kluczowe dla bezpieczeństwa inwestora jest ryzyko utraty płynności przez spółkę. Może ono wystąpić np. w przypadku niepełnego powodzenia emisji, kiedy to pozyskane środki nie wystarczą na dokonanie wszystkich planowanych inwestycji. Problemy z płynnością mogą także wystąpić, gdy pojawią się nieprzewidziane koszty, które nie były uwzględnione w planach finansowych. Zwykle najlepszym wyjściem z takich problemów jest przeprowadzenie kolejnej emisji akcji. Pozyskanie dodatkowego kapitału przez spółkę na korzystnych warunkach może być jednak bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Jak się zabezpieczyć przed problemami z płynnością? Należy m.in. ocenić bilans spółki, to czy posiada ona zadłużenie, a także ile ma gotówki na koncie względem planowanych wydatków. Dodatkowo warto ocenić możliwość ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału przez spółkę, gdyby pojawiła się taka potrzeba.

Ryzyko utraty kluczowych współpracowników

Spółki w crowdfundingu najczęściej znajdują się na stosunkowo wczesnym poziomie rozwoju. W związku z tym sukces tych przedsiębiorstw jest w bardzo dużym stopniu zależny od wiedzy, doświadczenia i stopnia zmotywowania posiadanego zespołu. Utrata któregokolwiek z kluczowych pracowników może wiązać się z opóźnieniami w produkcji, pogorszeniem się ich jakości lub zwiększeniem kosztów produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie planowanych projektów. Czynnikiem ograniczającym to ryzyko może być sytuacja, gdy kluczowe osoby z zespołu są jednocześnie akcjonariuszami spółki, co dodatkowo ich wiąże z firmą.

Analiza atrakcyjności sektora

Przydatne w analizie ryzyka działalności spółki jest wykorzystanie do tego tak zwanych 5 sił Portera, których zasady wykorzystania opisuje np. PoradnikPrzedsiebiorcy.pl. Jest to metoda analizy, która pozwala na ocenę konkurencji, a także szans i zagrożeń stojących przed analizowaną spółką. Wspomniane 5 sił Portera to:

Czytaj też:   Petgram znowu wydłuża zapisy

I. rywalizacja w sektorze między istniejącymi konkurentami;

II. groźba pojawienia się nowych konkurentów;

III. siła przetargowa nabywców;

IV. siła przetargowa dostawców;

V. zagrożenie ze strony zamienników.

I. Rywalizacja wewnątrz sektora

Na początku należy określić rywalizację obecnej konkurencji w sektorze. Najlepiej sprawdzić, jacy są główni gracze sektora, oraz przeanalizować ich udziały rynkowe. Informacji na ten temat można szukać w internecie, obserwując wyniki firm oraz dynamikę sprzedaży. Następnie warto ustalić poziom rywalizacji między uczestnikami sektora. Tutaj należy zwrócić również uwagę na podejmowane przez poszczególne firmy działania marketingowe oraz to, czy ich działania mają charakter otwartej walki cenowej, czy raczej skupiają się na reklamie własnych atutów.

II. Groźba pojawienia się nowych konkurentów

Następną ważną siłą jest zagrożenie pojawienia się nowych konkurentów, czyli wszystkich firm, które mogą wkroczyć na dany rynek. Należy tutaj uwzględnić również i te firmy, które dopiero powstają. Im łatwiej jest nowym konkurentom wejść na dany rynek, tym z reguły jest ich więcej i tym bardziej ze sobą rywalizują. Oceniając więc to ryzyko, należy zidentyfikować i ocenić bariery wejścia. Im są one wyższe, tym mniejsze ryzyko nowych wejść. Jako potencjalne bariery można tu wymienić m.in. korzyści skali, kapitałochłonność, know-how czy też bariery prawne.

III./IV. Siła przetargowa dostawców i nabywców

Jako kolejne analizujemy siły dostawców oraz nabywców. Na początku należy wziąć pod uwagę te grupy i organizacje, którym nasza firma płaci za dostarczenie produktu lub usługi. Następnie należy określić ich siłę oddziaływania na przedsiębiorstwo (jak mocno poszczególni dostawcy dyktują warunki współpracy).

Analogicznie należy postąpić z nabywcami. Tutaj należy zwrócić uwagę nie tylko na osoby prywatne, ale również różne kanały dystrybucji, jak choćby sklepy czy instytucje państwowe. Również w tym przypadku powinno nastąpić określenie oddziaływania nabywców na firmę.

V. Groźba pojawienia się substytutów

Analiza otoczenia firmy musi wziąć pod uwagę również groźbę pojawienia się substytutów, czyli zamienników. Rozpatrując substytuty pod kątem zagrożenia dla danego rynku, należy wziąć pod uwagę stopień, w jakim zaspokajają one potrzeby konsumenta, oraz oferowane ceny. Poza tym należy również uwzględnić czynniki, które zazwyczaj brane są pod uwagę w przypadku produktów bezpośrednio konkurencyjnych, czyli na przykład koszty zmiany na substytut z punktu widzenia klienta.

Czytaj też:   Przymusowy wykup akcji - czas na zmiany?

Możliwości wyjścia z inwestycji

Planując kupno jakichkolwiek akcji, od razu powinno się przemyśleć, jak i kiedy będzie można wyjść z tej inwestycji i zrealizować potencjalne zyski. Trudność wyjścia z inwestycji także jest bowiem bardzo istotnym ryzykiem.

W przypadku crowdfundingu standardowym momentem, gdy można sprzedać akcje, jest debiut giełdowy danej spółki. Należy zatem dokładnie przeanalizować, czy spółka w ogóle planuje wejść na giełdę, a następnie kiedy debiut jest planowany i jak racjonalne wydają się te założenia. W Navigator Crowd zawsze dbamy, aby droga od kampanii crowdfundingowej do debiutu była jak najkrótsza, dlatego nie przeprowadzamy kampanii dla spółek, które planują debiut w okresie dłuższym niż 2-3 lata.

Szukaj ryzyka samemu

Ryzyka wymienione w dokumencie ofertowym niekiedy nie przewidzą wszystkich negatywnych sytuacji, jakie mogą wystąpić. Nie należy zatem ograniczać się tylko do podanych ryzyk. Warto samemu zastanowić się, czy nie ma czegoś jeszcze, co zostało pominięte. A następnie określa się prawdopodobieństwo wystąpienia tych ryzyk. Dopiero tego typu analiza daje pełen obraz spółki, gdyż znając dogłębnie wszelkie możliwe zagrożenia, inwestor może się na nie odpowiednio przygotować.


Platforma Navigator Crowd
Tekst został przygotowany przez ekspertów z platformy crowdfundingowej Navigator Crowd.


Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:

Zobacz też

Na jakim etapie życia spółki najlepiej inwestować?

Inwestowanie w spółki na różnym etapie rozwoju wiąże się z innymi oczekiwaniami zysku, ale również z innym poziomem ryzyka. Na jakim etapie rozwoju spółki najlepiej inwestować? Na to pytanie odpowiadają…

Jak oceniać spółki w crowdfundingu?

Każdy z inwestorów prędzej czy później staje przed problemem oceny emitenta. Zapraszam do zapoznania się z kolejnym tekstem specjalistów z platformy Navigator Crowd. Dziś odpowiadają na pytanie „Jak oceniać spółki…

RSS
Facebook
Facebook