Akcje 7FIT – alternatywa dla SFD?

W dzisiejszym tekście przybliżam akcje 7FIT, które pod wieloma względami bardzo przypominają SFD. Co słychać u kolejnego producenta odżywek dla sportowców?

Akcje 7FIT

Poprzedni wpis w kategorii „Pomysły na inwestycje” poświęciłem pozytywnym trendom zachodzącym w SFD. Nie sądziłem, że spotka się on z tak pozytywnym odbiorem i że będziecie go linkować w różnego rodzaju grupach i forach dyskusyjnych. Bardzo Wam za to dziękuję – podobnie jak za komentarze dotyczące analizy. Kilka razy w komentarzach pojawiło się odniesienie do innego producenta odżywek dla sportowców notowanego na NewConnect, spółki 7Fit.

Niektórzy z komentujących sugerowali nawet, że 7Fit jest spółką lepszą i ciekawszą od SFD. To chyba dobra okazja do przyjrzenia się bliżej tej firmie. W tekście będzie sporo porównań do większego konkurenta, dobrze już znanego Czytelnikom Crowdnews.pl.

O spółce

7FIT jest producentem i dystrybutorem odżywek i suplementów diety dla sportowców. Od 8 lat rozwija markę własną 7Nutrition, ale produkuje również dla firm zewnętrznych. Ofertę uzupełniają plany treningowe, diety, odzież i sprzęt fitness oraz książki.

Pod marką 7Nutrition spółka produkuje około 100 produktów, w czterech głównych kategoriach:

  • odżywki białkowe, węglowodanowo-białkowe i węglowodanowe;
  • suplementy sportowe;
  • żywność funkcjonalna;
  • suplementy prozdrowotne.

Strategia 7Fit zakłada „maksymalizację marży poprzez integrację pionową procesów produkcyjno-sprzedażowych”. Oznacza to zajmowanie się przez spółkę całym procesem – od opracowania produktu, jego wytworzenia, po dystrybucję, marketing i sprzedaż do końcowego odbiorcy. Podobnie jak SFD, 7Fit rozszerza kanały dystrybucji. Produkty firmy można kupić w sklepach własnych, sieci franczyzowej i przede wszystkim w Internecie (sklep www.triceps.pl). Strategia 7Fit przewiduje też pojawienie się na nowych rynkach zagranicznych a od ubiegłego roku spółka kładzie nacisk na umocnienie wizerunku marki wśród sportowców wyczynowych, m.in. poprzez kampanie w social mediach.

Widzimy więc sporo podobieństw 7Fit do SFD, stąd jak najbardziej uzasadniona będzie analiza porównawcza obu firm.

Akcje 7Fit na NewConnect

Akcje 7Fit znajdują się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Przez 5 lat wzrost kursu wynosi już około 1000%, przez 3 lata 660% a przez rok ponad 130%. Spółka cały czas poszerza jednak swoją działalność, rośnie sprzedaż i zyski. Mimo takiego wzrostu kursu trudno powiedzieć, żeby akcje 7Fit były przewartościowane.

W chwili gdy piszę ten tekst, kurs akcji wynosi 4,04 – 4,24 zł. Daje to wycenę całej firmy na poziomie zaledwie 7,6 mln zł. Mówimy tu o spółce, której początki działalności sięgają 15 lat, posiada ugruntowaną pozycję na rynku, przynosi zyski a nawet w zeszłym roku wypłaciła dywidendę. Gdyby dzisiaj ktoś założył firmę o podobnym profilu i chciał zebrać kapitał na platformie crowdfundingowej to podejrzewam, że swoją nową działalność wyceniłby wyżej.

Czytaj też:   Coffeedesk raportuje rekordowe przychody

Wyniki finansowe

Napisałem już, że 7Fit generuje zyski. Zerknijmy zatem do najnowszego sprawozdania finansowego i sprawdźmy jak firma poradziła sobie w 2020 roku. Sprzedaż wyniosła w ubiegłym roku 12,4 mln zł i wzrosła r/r o 13,7%. Poprawa wyraźna, ale dużo słabsza niż w przypadku SFD, gdzie sprzedaż wzrosła aż o 39%.

Analiza rachunku zysków i strat przynosi nam dwa ważne wnioski – jeden pozytywny i jeden negatywny. Na plus należy ocenić fakt, że koszty rosną wolniej od sprzedaży. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 11 mln zł i wzrosły przez rok o 10,6%. Do tej pozycji wliczamy przede wszystkim wartość sprzedanych towarów, usługi obce, wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

Podobnie jak to było w przypadku SFD, trzymanie kosztów w ryzach pomogło spółce znacznie poprawić wynik netto. Przez cały ubiegły rok firma zarobiła „na czysto” 802.211 zł, wobec 507.042 zł w 2019 roku.

Inwestorów powinny zaniepokoić, a przynajmniej zastanowić, stosunkowo słabe wyniki w ostatnim kwartale. Jest on tradycyjnie najsłabszy i rok temu 7Fit zanotowało w IV kw. symboliczną stratę na poziomie netto, ale SFD pokazało, że nawet na koniec roku można znacznie poprawić sprzedaż i osiągnąć satysfakcjonujący inwestorów zysk.

Przez ostatnie 3 miesiące 2020 roku 7FIT zarobiło netto zaledwie… 31 tys. zł a przychody ze sprzedaży spadły względem IV kw. 2019 roku.

Sytuacja majątkowa

O bilansie nie ma sensu za dużo pisać. Sytuacja majątkowa spółki jest stabilna a struktura bilansu – typowa dla firmy o takim profilu działalności. Aktywa trwałe nie mają dużej wartości (wynoszą zaledwie 803 tys. zł) i są to przede wszystkim rzeczowe składniki majątku trwałego – budynki, grunty, maszyny, środki transportu. Bilans nie jest więc sztucznie „napompowany” składnikami niematerialnymi, takimi jak „wartość firmy” czy inne wartości niematerialne i prawne.

Aktywa obrotowe miały na koniec roku wartość 5,2 mln zł i były to głównie zapasy (2,7 mln zł), należności z tytułu dostaw (1,7 mln zł) i środki pieniężne (ponad 450 tys. zł).

Kapitały spółki

Dzięki solidnemu zyskowi netto osiągniętemu w 2020 roku, fundusze własne 7FIT wzrosły z prawie 2 do 2,7 mln zł. Nadal jednak większość pasywów stanowią zobowiązania, które wynoszą ponad 3,3 mln zł. Po prawej stronie bilansu warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze – stosunkowo wysokie jest zadłużenie krótkoterminowe (ponad 2,4 mln zł). Zarówno kredyty z okresem spłaty krótszym niż rok, jak i bieżące zobowiązania z tytułu dostaw, mają wartość powyżej 1 mln zł.

Wartość kredytów i pożyczek to właśnie druga rzecz, na którą od razu zwróciłem uwagę czytając bilans 7FIT. Ich wartość (zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych) wyniosła na koniec 2020 roku 1.803.780 zł i wzrosła w porównaniu do 2019 roku (choć nie jest to duży wzrost).

Czytaj też:   Czy warto zapisać się na akcje Simple Day?

Przepływy pieniężne

Przy omawianiu wyników SFD zwróciłem uwagę na idealną strukturę przepływów finansowych. Pisałem wtedy:

Spółka notuje dodatnie przepływy z działalności operacyjnej a ujemne na działalności finansowej i inwestycyjnej. Przepływy pieniężne netto razem są dodatnie. Taka sytuacja oznacza, że spółka zarabia nie tylko „na papierze”, ale w ślad za zyskiem księgowym idzie też gotówka. Środki pieniężne, które trafiają do SFD z prowadzenia działalności są na tyle duże, że firma inwestuje, spłaca zadłużenie i jeszcze sporo zostaje w kasie.

7Fit ma podobną strukturę przepływów – dodatnie z działalności operacyjnej a ujemne z działalności inwestycyjnej i finansowej. Tutaj jednak przepływy ogółem są na minusie. Oznacza to, że co prawda w ślad za zyskiem netto idzie też „żywa” gotówka, ale jest ona niewystarczająca na nakłady inwestycyjne i opłacenie operacji finansowych. Stało się tak, mimo tego, że jak napisałem wcześniej – spółka zaciągnęła kolejne kredyty.

W ubiegłym roku akcjonariusze 7Fit otrzymali łącznie prawie 108 tys. zł dywidendy, ale wypłata ta wyraźnie uszczupliła zasoby pieniężne spółki. Trzeba więc zauważyć, że możliwości wypłaty dywidend przez 7Fit są dużo mniejsze niż w przypadku SFD.

Analiza porównawcza 7Fit i SFD

W tabeli poniżej wpisałem najważniejsze wskaźniki obu producentów odżywek. „Na pierwszy rzut oka” atrakcyjniej wyglądają akcje 7Fit.

7FITSFD
kurs akcji4,24 zł4,48 zł
EPS0,446 zł0,283 zł
C/Z9,515,8
C/WK2,848,48
EV/EBITDA7,511,9
DIV %1,4%0,9%
wartość rynkowa7,6 mln zł189 mln zł
rentowność kapitałów własnych29,9%53,7%
rentowność aktywów13,4%22,0%
rentowność sprzedaży6,5%6,1%
Obliczenia własne na podstawie danych z serwisów Stooq.pl i Biznesradar.pl

Inwestorzy dużo bardziej cenią sobie akcje SFD, ale ma to uzasadnienie w osiąganych wynikach. Opisywana już wcześniej przeze mnie spółka z Opola notowana jest na wyższych poziomach wskaźnika C/WK (cena do wartości księgowej), lecz jest to usprawiedliwione przez dużo wyższą rentowność kapitału własnego. Każda złotówka kapitału SFD przyniosła w zeszłym roku 54 grosze zysku, podczas gdy złotówka kapitału 7FIT dała jedynie 30 groszy zysku.

Podobnie sprawa wygląda ze wskaźnikiem C/Z (cena do zysku), który dla 7FIT wynosi 9,5 a dla SFD 15,8. Inwestorzy doceniają w ten sposób poprawę wyników drugiej spółki i oczekują kontynuacji tego trendu. Przypomnę tylko, że w całym 2020 roku SFD poprawiło sprzedaż o 38,7% (7Fit tylko o 13,7%), w IV kwartale przychody wzrosły o 39,9% (w 7Fit spadek) a zysk netto wzrósł aż o 400% (dla 7Fit wzrost wyniósł 58%). Widać więc dokładnie dlaczego akcje SFD powinny być notowane na wyższych wskaźnikach niż akcje 7Fit.

Czytaj też:   TOYA SA – chińskie, ale solidne

Podsumowanie

7Fit to bardzo ciekawa spółka i warto ją umieścić na swojej „krótkiej liście” do obserwacji. Wartość rynkowa firmy jest śmiesznie niska – porównując ją z wycenami firm na platformach crowdfundingowych. Ostatnio w firmie sporo się dzieje i widać, że 7Fit nie zamierza oddawać pola konkurentom.

W asortymencie pojawiają się nowe produkty, chociażby 7Nutrition Gamer, produkt przeznaczony dla graczy komputerowych.

Spółka przypomina mi SFD sprzed kilkunastu miesięcy. Nadal jednak to właśnie SFD jest o kilka długości z przodu i pełnymi garściami czerpie profity, wykorzystując efekt skali.

7Fit gorzej zniosło trwającą pandemię i zamknięcie siłowni. Widać to chociażby po wynikach za IV kwartał. Nie zgodzę się więc z twierdzeniem, że „7Fit jest dużo lepsze od SFD„. Perspektywy obu firm są bardzo dobre, ale w długim terminie stawiam jednak na SFD. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby mieć w portfelu obie spółki.

Przypomnienie: Jak kupić akcje 7Fit?

Ponieważ akcje 7Fit notowane są na rynku NewConnect – do ich kupna niezbędny jest rachunek maklerski. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, inwestującym tylko na rynku crowdfundingu i jeszcze nie posiadasz rachunku – polecam szybkie założenie go. I tak będzie potrzebny w przyszłości, gdy spółka, której akcje posiadasz będzie debiutować na GPW lub NewConnect.

Zakładając rachunek maklerski zwróć uwagę na opłaty – głównie za prowadzenie rachunku oraz pobierane prowizje maklerskie. Ja mogę z czystym sumieniem polecić bezpłatną usługę eMakler do konta w mBanku.

Wystarczy posiadać bezpłatny rachunek bankowy w mBanku (nawet nieużywany) by rozszerzyć go o usługi maklerskie. Zrobisz to nawet bez wychodzenia z domu. Prowizje od transakcji w mBanku należą do najniższych i zaczynają się od 5 zł dla najmniejszych transakcji. Rachunek otworzyć (a następnie rozszerzyć go o usługi maklerskie) możesz wchodząc na stronę mBanku.

Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook