Ekopol – o zapomnianej, ale ciekawej spółce

Wracam z kolejnym pomysłem inwestycyjnym. Dziś opiszę spółkę notowaną na rynku NewConnect – Ekopol. Czym zwróciła moją uwagę?

Pomysły inwestycyjne

Pierwotnie chciałem opisywać moje pomysły inwestycyjne co kilka tygodni. Robię jednak wyjątek bo jedna ze spółek mnie rozczarowała a dostrzegłem ciekawą okazję przy innej.

Ta, która mnie rozczarowała to UHYECA. Opisywałem ją dwa tygodnie temu w tekście UHY ECA – bo wyniki trzeba badać… Wtedy kurs wynosił 87 groszy. Dziś – 1,10 a więc ponad 26% więcej. Dobry wynik w krótkim czasie, ale mógł być zdecydowanie lepszy.

Akcje UHYECA kosztowały kilka dni temu nawet 82,8% więcej niż w chwili gdy pisałem tekst. Dlaczego ich kurs tyle spadł? Z jednej strony to wina korekty na całym rynku, z drugiej spółka rozczarowała inwestorów.

W opisie UHYECA podawałem, że silną stroną spółki są regularne dywidendy i że liczę na kontynuację tej polityki. Spodziewałem się nawet dywidendy w wysokości 4-5% kursu. Niestety w projektach uchwał na najbliższe Walne znajduje się zapis, że cały zeszłoroczny zysk ma pozostać w spółce.

Co dalej? Ja akcji UHYECA nie sprzedaję. Jak wielokrotnie pisałem – jestem długoterminowym inwestorem. Firma, w mojej ocenie, nadal ma atrakcyjną wycenę ale jeśli ktoś szuka spółek dywidendowych to UHYECA straciła bardzo ważny atut.

Ekopol Górnośląski Holding

Tego atutu nie straciła za to inna spółka z rynku NewConnect, o której chcę dziś kilka zdań napisać.

Ekopol Górnośląski Holding SA to przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowo – usługowe. Spółka działa od 1989 roku a od 2008 roku jest notowana na „małej giełdzie”.

Profil działalności jest bardzo zróżnicowany – dystrybucja paliw, sprzedaż zbiorników na paliwa, sprzedaż i przetwórstwo wyrobów hutniczych, tworzenie zarządczych technologii IT a nawet ciekawy projekt deweloperski.

Można powiedzieć, że działalność dość nudna – ale za to zyskowna, o czym będzie za chwilę mowa.

Akcje Ekopol

Kilka słów o akcjach i wskaźnikach Ekopolu. Firma wyemitowała 2.513.525 akcji, których bieżący kurs wynosi 2,90 zł. Daje to wycenę całej firmy na poziomie poniżej 7,3 mln zł. To bardzo mało jak na rentowną firmę o tak szerokiej działalności. Wartość księgowa spółki wynosi 11,4 mln zł. Czyli inwestując w akcje po 2,90 zł nabywamy spółkę za 64% wyceny jej majątku. Rewelacyjny wskaźnik.

Zysk netto na jedną akcję wynosi 0,215 zł a wskaźnik C/Z poniżej 13,5. Kolejny dobry wynik.

Dywidenda

Wśród rzeczy, które mnie najbardziej przekonują do spółki są regularne dywidendy. Przez ostatnie 11 lat Ekopol 10 razy wypłacił dywidendy. Nie zrezygnował z nich również i w tym roku (w przeciwieństwie do UHYECA).

Kilka dni temu posiadacze akcji Ekopolu otrzymali przelewy na swoje rachunki maklerskie w wysokości 10 groszy brutto za akcję, co daje prawie 3,5% przy obecnym kursie. Brawa dla spółki. Wypłata dywidendy to dowód na to, że zyski pokazywane w sprawozdaniu nie są wirtualne, ale firma generuje dodatnie przepływy pieniężne.

Czytaj też:   VeCube na platformie Findfunds

Ekopol – wyniki spółki

A jak wyglądają wyniki finansowe Ekopolu? Najpierw rzut oka na skonsolidowane sprawozdanie roczne za 2019 rok.

Cały majątek, jakim dysponowała firma był na koniec ubiegłego roku wyceniony na 22,8 mln zł. Jednocześnie Ekopol zadłużony był na 11,2 mln zł. Zadłużenie było niższe niż posiadane kapitały własne. Co ważne kredyty bankowe wynosiły zaledwie 137 tys. zł a zdecydowana większość zadłużenia to zobowiązania z tytułu dostaw. Bardzo korzystna sytuacja dla firmy.

Skonsolidowane przychody wyniosły 107.740.777 zł, zysk z działalności operacyjnej ponad 838 tys. zł a zysk netto ponad 565 tys. zł. Jak już wspomniałem wcześniej Ekopol generował dodatnie przepływy pieniężne (blisko 400 tys. zł) a stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł prawie 2,5 mln zł.

Po lekturze raportu rocznego można było odnieść wrażenie, że spółka bardzo dba o swoje finanse. Nie było nadmiernego zadłużenia, które generowałoby dodatkowe koszty finansowe. Ekopol posiadał otwartą linię kredytową na 1,5 mln zł ale z niej nie korzystał.

Pozytywnie zaskoczony byłem wiadomością o kosztach zarządu. W całym 2019 roku łączne wynagrodzenie kadry zarządzającej wyniosło 515 tys. zł a nadzoru 161 tys. zł. Znam wiele spółek, gdzie sam prezes generuje większe koszty.

Wyniki za I kwartał

Po pierwszych trzech miesiącach skonsolidowane wyniki Ekopolu nieznacznie się pogorszyły. Przychody kwartalne spadły z 25,6 do 25,3 mln zł. Znacznie bardziej zmniejszył się zysk ze sprzedaży (z 158 tys. na 88 tys. zł). Jednym z powodów były wyższe koszty wynagrodzeń.

Jednocześnie Ekopol ograniczył koszty finansowe, dzięki czemu zysk netto spadł już nieznacznie – ze 129 tys. na 104 tys. zł.

Poprawiła się sytuacja majątkowa. Aktywa wyniosły 22,8 mln zł. Zobowiązania zmniejszyły się o blisko 3 mln zł – do ponad 11 mln zł. Wycena księgowa spółki wzrosła z 11 do 11,4 mln zł.

Ekopol – perspektywy

Jak będzie wyglądać przyszłość Ekopolu? Sprzedaż blach czy paliw będzie raczej stabilna. Lockdown spowodowany epidemią zapewne ma wpływ na sprzedaż i wyniki. Spółka zauważa jednak spadek szarej strefy w branży paliwowej co przekłada się na wyższą sprzedaż Ekopolu.

Ciekawie wygląda projekt deweloperski. Spółka jest w posiadaniu działki, na której buduje osiedle 25 domków. Tego typu przedsięwzięcia są dość zyskowne. Nie wiem ile spółka jest w stanie zarobić na 25 domach, ale nawet niewielka marża będzie oznaczać spory przypływ gotówki dla firmy wycenianej na mniej niż 8 mln zł.

Komunikaty spółki

Rewelacyjnie wyglądają ostatnie komunikaty podawane przez Ekopol. Przytoczę tu 4 najważniejsze:

  • Udzielenie pożyczki płynnościowej spółce Ekopol Górnośląski Holding SA (2020-07-13)
  • Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (2020-06-29)
  • Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
    (2020-06-16)
  • Otrzymanie Subwencji Z Polskiego Funduszu Rozwoju (2020-05-18)
Czytaj też:   Ciekawa debata o emisjach akcji

O co w nich chodzi? Oto treść pierwszego komunikatu:

W związku ze złożeniem wniosku o pożyczkę płynnościową przez zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu dzisiejszym pozyskaliśmy informację że została przyznana spółce wnioskowana pożyczka płynnościowa w kwocie 850 000 zł
Na następujących warunkach
1. Pożyczka zostaje udzielona na 36 miesięcy w tym karencja
2. Okres karencji w spłacie wynosi 3 miesiące
3. Prowizja z tytułu udzielenia pożyczki wynosi 0
4. Oprocentowanie zgodnie z § 11 Regulaminu stanowi ze pożyczka połączona jest z dotacją pokrywającą w całości koszty oprocentowania
Spółka przeznaczy otrzymane środki finansowe na poprawę płynności finansowej.

Drugiego i trzeciego komunikatu cytować nie będę. Chodzi w nim o zakup akcji Ekopolu przez członka rady nadzorczej. Bardzo ciekawy jest za to czwarty komunikat.

Tarcza antykryzysowa

W dniu 11.05.2020 roku spółka prawidłowo złożyła wniosek o subwencję z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju SA Warszawa ul. Krucza 50 _ PFR _ jako elementu programu tarczy antykryzysowej.

13.05.2020 z Polskiego Funduszu Rozwoju SA uzyskaliśmy pozytywną decyzję w sprawie umowy subwencji na kwotę 3 500 000,00 złotych.
13.05.2020 roku kwota subwencji wpłynęła na konto spółki.
Zarząd informuje że celem programu Tarcza Finansowa jest między innymi udostępnienie beneficjentom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia im płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19 oraz stabilizacja finansowa beneficjentów celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.

Program zakłada, że udzielona subwencja finansowa jest zwrotna, przy czym do 75% będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie. Powyższe warunki obejmują kontynuowanie działalności, utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia oraz poziom wygenerowanego wyniku na sprzedaży. Pomiar wskaźników referencyjnych będzie dokonany po 12 miesiącach od daty udzielenia subwencji.

Podsumowanie

Widzimy obraz spółki. Firma wyceniana na około 7 mln zł prowadzi stabilny i rentowny biznes. Dodatkowo rozpoczęła projekt deweloperski, który może przynieść bardzo duże zyski. Zarząd jest oszczędny a oszczędności zaczyna od siebie. Wie, jak ważna jest dla inwestorów dywidenda.

W ostatnim czasie akcje spółki kupowała osoba z rady nadzorczej, a więc dobrze poinformowana co się w firmie dzieje. Ekopol otrzymał 850 tys. nieoprocentowanej pożyczki co zabezpiecza jego płynność (która już wcześniej była bardzo dobra).

Zadłużenie w bankach jest na minimalnym poziomie a jakby tego było mało to Ekopol otrzymał z „Tarczy” 3,5 mln zł. Jak widać w komunikacie – po spełnieniu określonych warunków – 2.625.000 zł jest bezzwrotne! To aż 36% obecnej wartości firmy.

Mi się te wiadomości bardzo podobają. Proponuję odwiedzić stronę spółki i wgłębić się w jej sprawozdania oraz komunikaty. Myślę, że to dobra firma dla długoterminowych inwestorów. Minusem są niskie obroty. Free float (akcje pozostające w wolnym obrocie) ma wartość zaledwie 2 mln zł.

Czytaj też:   Czy warto kupić akcje Mentzen SA?

Czasami zdarza się, że przez cały dzień nie dochodzi do żadnej transakcji i inwestor chcący sprzedać akcje musi obniżyć ich kurs. To jednak nie jest przeszkoda dla osób kupujących akcje na długi termin.

Nowe wyniki

Dlaczego piszę o Ekopolu dzisiaj? Jutro spółka ogłasza wyniki finansowe. Nie mam pojęcia jakie będą. Ktoś kto lubi ryzyko powinien zainwestować jeszcze przed ich ogłoszeniem. Tym bardziej, że sporo firm w ostatnich dniach pozytywnie zaskoczyło wynikami. Bardziej ostrożni inwestorzy raczej powinni się wstrzymać i przeczytać najpierw sprawozdanie. Jeśli jednak wyniki okażą się być dobre to kurs akcji może już być na innym poziomie 😉

Na koniec jeszcze ciekawostka. Serwis Stooq.pl prezentuje „Ticker Rank” – ranking najczęściej oglądanych walorów. Ekopol zajmuje w nim dopiero 1151 miejsce. To najlepszy dowód na to, że spółka jest zapomniana przez inwestorów a dzięki temu tania.

Jak kupić akcje Ekopol?

Ponieważ akcje Ekopolu notowane są na rynku NewConnect – do ich kupna niezbędny jest rachunek maklerski. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, inwestującym tylko na rynku crowdfundingu i jeszcze nie posiadasz rachunku to polecam szybkie założenie go. I tak będzie potrzebny w przyszłości, gdy spółka, której akcje posiadasz będzie debiutować na GPW lub NewConnect.

Zakładając rachunek maklerski zwróć uwagę na opłaty – głównie za prowadzenie rachunku oraz pobierane prowizje maklerskie. Ja mogę z czystym sumieniem polecić bezpłatną usługę eMakler do konta w mBanku.

Wystarczy posiadać bezpłatny rachunek bankowy w mBanku (nawet nieużywany) by rozszerzyć go o usługi maklerskie. Zrobisz to nawet bez wychodzenia z domu. Prowizje od transakcji w mBanku należą do najniższych i zaczynają się od 3 zł dla najmniejszych transakcji. Rachunek otworzyć (a następnie rozszerzyć go o usługi maklerskie) możesz wchodząc na stronę mBanku lub klikając w poniższą reklamę:

 


 

Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook