KPPD – stabilny biznes w „nudnej” branży

Zgodnie z zapowiedzią wracam do cyklu „Pomysły inwestycyjne”. Dziś opiszę trochę zapomnianą spółkę, na której kilkanaście lat temu zarobiłem 1000%. Mowa o KPPD.

Wprowadzenie

Skrót KPPD oznacza Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego. Firma swoją siedzibę ma w Szczecinku. Wiele lat temu jeżdżąc nad morze, obserwowałem z okien samochodu wielki plac pełen drzewa. Okazało się, że to teren notowanej na Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) spółki KPPD. Z ciekawości kupiłem akcje i był to bardzo dobry ruch.

Zapowiedź przejścia z rynku pozagiełdowego na GPW, świetna koniunktura w branży, walka o przejęcie firmy – w krótkim czasie kurs akcji urósł dziesięciokrotnie. Do czasu inwestycji w akcje SFD był to mój najlepszy „strzał” w życiu. Również w inwestowaniu trzeba mieć szczęście.

Od tego czasu minęło już sporo lat. KPPD nadal prowadzi swój stabilny biznes, ale spółka jest zapomniana przez inwestorów. Wszyscy pasjonują się fotowoltaiką, Cyberpunkiem, e-commerce. To powoduje, że firmy z takich tradycyjnych, a wręcz „nudnych” branż jak przetwórstwo drewna są bardzo nisko wyceniane przez rynek.

O spółce

KPPD zajmuje się obróbką drewna. Posiada 12 zakładów przetwarzających zarówno surowiec iglasty, jak i liściasty. Do głównego asortymentu zaliczyć można:

  • tarcicę,
  • elementy konstrukcyjne na więźby dachowe i konstrukcje domów,
  • podkłady kolejowe,
  • deski podłogowe,
  • boazerie,
  • listwy wykończeniowe,
  • wyroby małej architektury ogrodowej,
  • drewno opałowe.

Na rynku spółka notowana jest od 2003 roku. Najwyższy kurs zanotowano w 2007 roku – 117,30 zł. Później zaczął się gwałtowny spadek kurs, będący nie tylko odreagowaniem wcześniejszych wzrostów, ale też skutkiem światowego kryzysu.

W 2009 roku jedna akcja Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego kosztowała nawet 8,80 zł. Od tego czasu (już 10 lat) kurs akcji porusza się w trendzie bocznym w przedziale od 20 do 40 zł. Na ostatniej sesji w 2020 roku akcjami KPPD handlowano po 28,20 zł.

Zapomniana przez rynek

Serwis Stooq (polecam!) prowadzi ranking najczęściej oglądanych walorów. Im wyższa pozycja na liście tym częściej dany papier jest wyszukiwany przez inwestorów. Czołowe miejsca zajmują (oprócz walut) m.in. CD Projekt, PKN Orlen, CCC, Mercator czy Allegro. To na tych spółkach skupiona jest uwaga inwestorów i analityków. KPPD zajmuje w tym zestawieniu pozycję… 1831. Oznacza to, że „pies z kulawą nogą” nie interesuje się firmą.

Ma to swoje dobre i złe strony. Złą stroną jest oczywiście obrót, a właściwie jego brak. Jeśli szukasz dobrej spółki, na której szybko zarobisz i bez problemów sprzedasz akcje w każdej chwili (bez względu na zainwestowaną kwotę) – szukaj dalej. KPPD to nie jest inwestycja dla Ciebie. Średni wolumen obrotu na sesję wynosił w ostatnich 3 miesiącach jedynie 163 akcje. Inwestując w spółkę ze Szczecinka musisz potraktować to jako inwestycję długoterminową.

Ja jednak bardzo lubię takie zapomniane firmy. Nie kupuję akcji po to, aby szybko je sprzedać po wyższej cenie. Chcę być współwłaścicielem zdrowego, zyskownego biznesu. Znalezienie takiej mało popularnej spółki zwiększa szanse, że jej akcje są tanie.

Wycena KPPD

I tak właśnie jest w tym przypadku. Giełdowa wycena KPPD wynosi mniej niż 46 mln zł. Uważam, że to niewiele jak na firmę, która posiada 12 zakładów produkcyjnych oraz 2 składy fabryczne i handlowe. W dodatku jest to spółka rentowna – od 9 lat notuje co roku zysk.

Jest to też bardzo mało, jak na posiadany majątek. Szczegóły opiszę poniżej – tu tylko wspomnę, że wartość księgowa spółki wynosi 91,5 mln zł, co oznacza, że kupując akcje KPPD płacimy tylko 50% ich wartości księgowej.

Wartość firmy

Czasami zdarza się, że wartość księgowa nie oddaje w pełni realnej wartości przedsiębiorstwa. Pisałem o tym w tekście o analizowaniu bilansu. Warto zatem posłużyć się inną ciekawą metodą – analizą umów ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest bardzo dobrym wyznacznikiem prawdziwej wartości posiadanego majątku. Nie warto jej zaniżać, bo w przypadku szkody spółka nie otrzyma pełnego odszkodowania. W interesie zarządu nie jest również zawyżanie sumy ubezpieczenia, bo to oznacza znaczny wzrost składki a w przypadku szkody ubezpieczyciel i tak wypłaci rzeczywistą wartość szkody a nie sumę ubezpieczenia.

Czytaj też:   Niezrozumiała emisja Constance Care

W październiku komunikat KPPD głosił, że spółka zawarła polisę ubezpieczenia majątku (bez ryzyka ognia) na sumę ponad 205 mln zł. Nawet jeśli od tego odejmiemy zadłużenie (w kwocie prawie 72 mln zł) to otrzymamy wartość 133 mln zł. Jest to prawie 3-krotnie więcej niż cena akcji.

Zakupy insiderów

Kolejną rzeczą potwierdzającą niedowartościowanie akcji jest zazwyczaj ich zakup przez dobrze poinformowane osoby. Któż zna lepiej spółkę niż zarząd lub rada nadzorcza? Jak to wygląda w przypadku KPPD?

W ostatnim czasie (od września) ukazało się 6 komunikatów o zmianie posiadania akcji KPPD przez osoby mające dostęp do informacji poufnych. Jeden komunikat informował o sprzedaży akcji a pięć o nabyciu. Dodatkowo trzeba nadmienić, że transakcja sprzedaży dokonana była na podstawie umowy cywilno-prawnej (bez pośrednictwa giełdy) a nabywcami byli: dyrektorka jednego z zakładów KPPD, dwoje prokurentów i główna księgowa spółki.

Obecnie w wolnym obrocie jest jedynie 11,38% wszystkich akcji o łącznej wartości 5,2 mln zł. Reszta należy do kilku spółek, m.in. podmiotów, w których znaczne udziały posiada zarząd i prokurenci.

Wyniki finansowe

Przejdźmy wreszcie do wyników finansowych KPPD. Ostatni raport opublikowany został w połowie listopada i dotyczy wyników za III kwartał 2020 r.

Narastająco od początku roku przychody wyniosły 236,6 mln zł i wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku o prawie 3%. Wyższe były też koszty wytworzenia sprzedanych produktów. Spowodowało to, że zysk ze sprzedaży spadł z 3,7 na 2,1 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 3,5 na 8,5 mln zł. Szczegółowa analiza raportu pokazuje, że była to jednak głównie zasługa jednej pozycji – innych przychodów operacyjnych. Spółka informowała, że otrzymała w III kwartale dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy. Kwotę 5,4 mln zł zaksięgowano właśnie w pozycji „inne przychody operacyjne”.

To co większość inwestorów interesuje najbardziej, czyli zysk netto wyniósł po trzech kwartałach 5,8 mln zł wobec 1,9 mln zł przed rokiem. Annualizowany zysk netto (za ostatnie 12 miesięcy) wynosi 7 mln zł. Widzimy, że gdyby nie dofinansowanie to wyniki finansowe byłyby znacznie gorsze, ale nadal spółka wykazywałaby zysk. Jeśli ostatni kwartał nie przyniósł jakiejś katastrofy to 2020 rok będzie 10. z kolei rokiem z wygenerowanym zyskiem netto przez KPPD.

Sytuacja majątkowa

Analiza sprawozdania pokazuje, że spółka dysponuje majątkiem o wartości bilansowej 163,3 mln zł. Większość (95,3 mln zł) to majątek trwały, przede wszystkim rzeczowe aktywa trwałe. To zrozumiałe, jak na firmę o takim profilu. Majątek obrotowy ma wartość 68 mln zł i są to głównie zapasy oraz należności krótkoterminowe. Środki pieniężne miały wartość 6,6 mln zł.

Po stronie pasywnej bilansu widzimy, że KPPD finansuje się w większości kapitałem własnym. Fundusze własne wzrosły w porównaniu do września 2019 roku z 84,6 mln zł do 91,5 mln zł. Tyle właśnie firma jest warta „na papierze”.

Zobowiązania spadły z 83,2 na 71,8 mln zł. Szczególnie pozytywnie należy ocenić spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych aż o ponad 10 mln zł.

Bilans spółki wygląda poprawnie a sytuacja majątkowa uległa znacznej poprawie w stosunku do 2019 roku. Obecnie wartość księgowa na jedną akcję wynosi 56,42 zł i co ważne, nie ma tam takich „wirtualnych” pozycji jak „wartość firmy” czy „wartości niematerialne”.

Czytaj też:   Czy warto kupić akcje Mentzen SA?

Płynność finansowa

Giełdowa wycena KPPD jest tak niska, że można by podejrzewać jakieś problemy z płynnością. Zdarza się, iż firma przez kilka lat notuje zyski, ale w ślad za zyskami nie idzie gotówka. Zyski pozostają tylko „na papierze” a spółka z czasem traci płynność.

Oprócz bilansu i rachunku zysków i strat, trzeba też zatem przeanalizować rachunek przepływów pieniężnych. I tu również mam pozytywne wnioski. Po trzech kwartałach 2020 roku przepływy finansowe były na plusie i wynosiły ponad 2,4 mln zł. O taką kwotę zwiększyła się wartość posiadanych przez KPPD środków pieniężnych.

Na dużym plusie były przepływy pieniężne z działalności operacyjnej a na minusie z działalności inwestycyjnej i finansowej. Jest to najbardziej pożądana sytuacja. Oznacza bowiem, że podstawowa działalność firmy generuje gotówkę, która wystarcza nie tylko na inwestycje w dalszy rozwój, ale też na zmniejszenie zadłużenia.

Ktoś może zarzucić, że gdyby nie otrzymane dofinansowanie z „tarczy” to przepływy pieniężne byłyby ujemne. Trzeba jednak pamiętać, że w samym III kwartale na zmniejszenie zadłużenia wydano 9,1 mln zł. Od początku roku było to już 13 mln zł. Sytuacja płynnościowa KPPD jest więc bardzo dobra.

Wskaźniki KPPD

Bardzo dobrze wyglądają też podstawowe wskaźniki – C/Z i C/WK. Zysk netto przypadający na jedną akcję wynosi około 4,30 zł. Przy obecnym kursie daje to wskaźnik C/Z na rewelacyjnym poziomie 6,6. Równie atrakcyjnie wygląda C/WK, który wynosi zaledwie 0,50. Można powiedzieć, że akcje KPPD można kupić za pół darmo.

Wskaźniki rentowności

Rentowność brutto sprzedaży wyniosła w III kwartale 2020 roku 3,1% wobec 1,1% w III kw. 2019 r. Wyraźnie wyższy zysk spowodował, że poprawiły się wszystkie wskaźniki rentowności. Rentowność majątku (ROA) wzrosła z 2,5% do 4,3%. Miara ta wyznacza ogólną zdolność aktywów firmy do generowania zysku. Im większa wartość, tym korzystniejsza sytuacja przedsiębiorstwa.

Podobnie wygląda sytuacja z rentownością kapitału własnego (ROE). Wskaźnik wzrósł z 5,0% do 7,6%. Pokazuje to wyraźny wzrost efektywności funduszy własnych i zwiększa szansę na wypłatę dywidend w przyszłości.

Wskaźniki płynności

Jak pisałem wyżej, w ostatnich miesiącach poprawiła się sytuacja płynnościowa KPPD. Wskaźnik bieżącej płynności wzrósł z 1,4 do 1,7. Oznacza to, że aktywa obrotowe przewyższają o 70% wartość zobowiązań krótkoterminowych. Za optymalną wielkość wskaźnika przyjmuje się przedział 1,2 – 2,0.

Poprawnie w przypadku KPPD wygląda również wskaźnik płynności szybki, który uwzględnia tylko najbardziej płynne składniki majątku firmy (aktywa obrotowe bez zapasów). W ciągu roku wzrósł on z 0,71 do 0,96. To dobry wynik dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Wskaźniki zadłużenia

Pisałem też również o znacznej redukcji zadłużenia KPPD. Wskaźnik ogólnego zadłużenia obliczany jako stosunek zobowiązań ogółem do majątku ogółem spadł z 0,50 do 0,44.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł 0,78. Uznaje się, że optymalna wielkość tego miernika powinna wynosić od 0,50 do 1,00.

Widzimy więc, że jeśli chodzi o wskaźniki to akcje KPPD, jak i sama spółka wyglądają atrakcyjnie.

Szanse i zagrożenia

Jak każda spółka, również Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego nie jest pozbawione zagrożeń. KPPD informuje, że we Francji toczą się cztery postępowania sądowe z powództwa nabywców towarów. Trudno teraz oszacować, jakie konsekwencje finansowe miałyby ewentualne przegrane. W przypadku dwóch spraw zawiązano rezerwę w wysokości 172 tys. zł na przybliżone roszczenia.

Spółka jest też w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa dotyczy składek wypadkowych płaconych przed laty. ZUS początkowo zgodził się z interpretacją KPPD i zweryfikował składki płacone przez spółkę w latach 2003-2016. Później zmienił jednak zdanie i ustalił wysokość składek w pierwotnej kwocie. Firma od decyzji ZUS się odwołała. W przypadku niekorzystnego dla KPPD rozstrzygnięcia zmianie ulegną wyniki lat ubiegłych. Przełoży się to też niekorzystnie na posiadane środki pieniężne.

Czytaj też:   Endofund z kolejną emisją. Jak to jest z tą uczciwością?

Ubezpieczenie

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest brak ubezpieczenia od ognia. Może się to wydawać dziwne dla firmy działającej w branży przetwórstwa drzewnego, ale robi się racjonalne jak poznamy składki za tego typu ubezpieczenia. Dla małej firmy posiadającej jeden zakład brak polisy byłby (nomen omen) igraniem z ogniem. KPPD posiada takich zakładów 12 oraz dodatkowo składy fabryczno – handlowe. Wybuch pożaru w jednym z zakładów jest realny, ale w kilku naraz – mało prawdopodobny. Spółka ubezpieczyła od ognia jedynie jeden – najnowocześniejszy zakład. Zaoszczędzone środki (dzięki niewykupieniu pozostałych polis) wpłacała na specjalnie utworzony fundusz ogniowy (w postaci lokat bankowych). Zgodnie z zapowiedziami, na koniec 2020 roku miała się znaleźć na nim docelowa kwota 5 mln zł.

Ewentualny pożar wpłynie więc na pogorszenie wyniku finansowego, ale nie zachwieje płynnością firmy.

Kurs euro

Największe szanse upatrywałbym we wzroście kursu euro. KPPD jest znacznym eksporterem i osłabienie złotówki wpływa korzystnie na jego wyniki finansowe. W ostatnich 3 miesiącach kurs euro wzrósł o 3% i z wypowiedzi przedstawicieli NBP wynika, że bank centralny może interweniować w przypadku gdyby złotówka zaczęła się umacniać. Ma to pobudzić eksport i pomóc takim firmom jak KPPD właśnie.

Podsumowanie

Wyraźnie muszę podkreślić, że akcje KPPD nie są inwestycją dla każdego. Niski free float i co za tym idzie niskie obroty odstraszają część inwestorów. Jeśli jednak ktoś szuka nie spekulacyjnych akcji, ale solidnych spółek na długi termin to warto przyjrzeć się bliżej firmie ze Szczecinka.

Od 10 lat pokazuje regularnie zyski i można jedynie kręcić nosem, że w tym czasie nie wypłacała dywidend. Może się to zmieni w najbliższej przyszłości, bo jak pokazałem sytuacja majątkowa i płynnościowa jest korzystna.

Wycena KPPD na poziomie 45,8 mln zł jest bardzo atrakcyjna w porównaniu z realną wartością posiadanego majątku i znacznie zwiększa szanse na duże zyski dla cierpliwych inwestorów.

Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej spółki i zapoznania się z materiałami dla inwestorów.

Jak kupić akcje?

Ponieważ akcje KPPD notowane są na warszawskiej giełdzie – do ich kupna niezbędny jest rachunek maklerski. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, inwestującym tylko na rynku crowdfundingu i jeszcze nie posiadasz rachunku – polecam szybkie założenie go. I tak będzie potrzebny w przyszłości, gdy spółka, której akcje posiadasz będzie debiutować na GPW lub NewConnect.

Zakładając rachunek maklerski zwróć uwagę na opłaty – głównie za prowadzenie rachunku oraz pobierane prowizje maklerskie. Ja mogę z czystym sumieniem polecić bezpłatną usługę eMakler do konta w mBanku.

Wystarczy posiadać bezpłatny rachunek bankowy w mBanku (nawet nieużywany) by rozszerzyć go o usługi maklerskie. Zrobisz to nawet bez wychodzenia z domu. Prowizje od transakcji w mBanku należą do najniższych i zaczynają się od 5 zł dla najmniejszych transakcji. Rachunek otworzyć (a następnie rozszerzyć go o usługi maklerskie) możesz wchodząc na stronę mBanku.

Tekst powstał dzięki wsparciu Patronów, którzy w podziękowaniu otrzymują wcześniejszy dostęp do moich analiz.

Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u


Pamiętaj, że teksty w serwisie Crowdnews.pl nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. W dziale „Pomysły na inwestycje” przedstawiam spółki, które z jakiegoś powodu wzbudziły moje zainteresowanie. Zanim podejmiesz decyzję o ewentualnej inwestycji zapoznaj się dokładnie ze spółką oraz dokonaj samodzielnej analizy.

Please follow and like us:

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook