Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to w skrócie finansowanie społecznościowe. Określenie pochodzi od zbitki angielskich słów “crowd” – tłum oraz “funding” – finansowanie, co dokładnie obrazuje na czym polega crowdfunding. Finansowanie społecznościowe może dotyczyć…

RSS
Facebook
Facebook