Jeszcze o INC – spółka informuje o swoich działaniach

Jeszcze o INC – spółka informuje o swoich działaniach

8 czerwca, 2022 0 przez Crowdnews.pl

Akcje INC wyleciały z mojego prywatnego portfela, ale poświęcę spółce jeszcze jeden wpis. Powodem jest komunikat, który jest jakby odpowiedzią firmy na mój poprzedni tekst.

Akcje INC

Kilka dni temu napisałem tekst Dlaczego sprzedałem akcje INC? Tytuł wprost sugeruje czego dotyczył wpis. Inwestując w akcje staram się tak dobierać spółki, aby być prawdziwie długoterminowym inwestorem. Sprzedaję dopiero wtedy, gdy znika powód dla którego akcje kupiłem. Czyli zazwyczaj wtedy, gdy spółka przestaje być atrakcyjna w moich oczach.

Niestety taki los spotkał w ostatnim czasie INC. Oceniłem, że wiele rzeczy w firmie zrobiłbym inaczej. W INC pracują profesjonaliści i trzeba wierzyć, ze wiedzą co robią. Ja jednak postanowiłem zainwestować w spółki, które działają bardziej zgodnie z moim wyobrażeniem i oczekiwaniami.

Komunikat INC

Nie tylko ja wyrażałem rozczarowanie ostatnimi wydarzeniami w INC. Sporo dyskusji toczyło się m.in. na forach internetowych. Głosy te dotarły najwidoczniej do spółki bo firma zareagowała w postaci komunikatu giełdowego. Warto go chyba tu przytoczyć, aby osoby, które przeczytały mój poprzedni wpis nie ominęły również stanowiska emitenta.

Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje odnoszące się do aktualnego stanu realizacji strategii Spółki, w związku z jej bieżącymi modyfikacjami i w kontekście pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji i zapytań dotyczących spółki i jej Grupy Kapitałowej. Z uwagi na zamiar zapewnienia równego dostępu do informacji oraz z uwagi na fakt, że przekazywane informacje mogą mieć charakter potencjalnie cenotwórczy, Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu niniejszego raportu.

1/ realizacja strategii rozwoju

Uruchomienie usługi depozytariusza jest procesem długotrwałym, wymagającym z jednej strony określonych nakładów inwestycyjnych _w szczególności na infrastrukturę IT_, a także zapewnienia odpowiedniego bufora kapitałowego, w tym uwzględniającego potencjalnie długo trwające osłabienie koniunktury na rynku IPO, czyli braku osiągania zysków z dotychczasowej działalności bieżącej.

Określone prace, nie wymagające istotnych nakładów finansowych, są realizowane na bieżąco ze środków własnych.

Dom Maklerski podjął decyzję o realizację strategii etapowo, to jest w sposób, który spowoduje że najistotniejsze wydatki realizowane będą w sytuacji osiągnięcia pewności co do zapewnienia wyżej opisanego bufora kapitałowego. Spowoduje to przesunięcie w czasie potencjalnego uruchomienia usługi. Wskazuje się jednakże, że w przypadku braku możliwości dokapitalizowania Domu Maklerskiego, oraz trwającej dekoniunktury na rynku ofert pierwotnych, możliwe jest podjęcie decyzji o zawieszeniu realizacji projektu.

2/ emisja publiczna akcji oraz planowany kapitał docelowy w INC S.A.

Emitent wskazuje, że emisja publiczna akcji serii F, która nie doszła do skutku, realizowana była w formule oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata, w której na równych zasadach mógł wziąć udział każdy inwestor. Nie została wybrana formuła oferty z zachowaniem prawa poboru z uwagi na większą czasochłonność oferty z prawem poboru w stosunku do oferty z wyłączeniem prawa poboru.

Emitent podjął decyzję o odwołaniu oferty w szczególności z uwagi na to, że nie widział szans na osiągnięcie w ramach oferty poziomu zapisów pozwalającego na bezpieczną i szybką realizację celu emisji.

Zgodnie ze wskazaniami z poprzednich raportów bieżących, podejmowane są także działania zmierzające do możliwego podwyższenia kapitału zakładowego bezpośrednio w Domu Maklerskim, przy czym nie zakłada się oferty kierowanej do nieoznaczonego adresata.

Z kolei uchwalenie kapitału docelowego w INC S.A. ma służyć potencjalnie elastycznemu i szybkiemu podwyższeniu kapitału zakładowego, co może mieć znaczenie w sytuacji, w której oferta publiczna kierowana do nieoznaczonego adresata nie doszła do skutku. W chwili przekazywania niniejszego raportu nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie.

3/ bieżące działania Grupy INC

INC S.A. realizuje procesy wprowadzeń spółek do obrotu – obecnie 5 wniosków o wprowadzenie pierwotne i 2 wnioski o wprowadzenie wtórne jest złożonych na GPW, a około 5 kolejnych przygotowywanych do złożenia w perspektywie najbliższego kwartału.

Dom Maklerski posiada 13 aktywnych umów na oferowanie instrumentów finansowych, z których 8 jest realizowanych, a 5 oczekuje na poprawę otoczenia rynkowego. Realizacja większości tych umów uzależniona jest jednak od koniunktury rynkowej. W sytuacji dekoniunktury, realizacja większości emisji, w tym uruchomienie nowej wersji platformy crowdconnect.pl musi być przełożona. Dom Maklerski realizuje równocześnie 7 projektów związanych z prospektami emisyjnymi, które nie są uzależnione od sytuacji rynkowej.

Dodatkowo, Zarząd INC S.A. przekazuje w załączeniu zestawienie informacji o zrealizowanych w ramach Grupy Kapitałowej w ostatnich latach projektach związanych z przeprowadzeniem emisji akcji lub wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Zestawienie nie zawiera bezpośrednio informacji poufnych, jednak zawiera zagregowane dane – nie stanowiące prognozy przyszłości – porównujące projekty realizowane w ramach Grupy INC do pozostałych projektów rynkowych. Poniższe zestawienie zostaje przekazane do publicznej wiadomości w odniesieniu do pojawiających się nieprecyzyjnych informacji w mediach elektronicznych.

Mój komentarz

Cieszyć się trzeba, że spółka rzeczowo odpowiada na pojawiające się zarzuty ze strony inwestorów. Ja nadal jednak twierdzę, że w przypadku INC korzystniejsza byłaby emisja z prawem poboru. Czas pokazał, że podpisane umowy na objęcie akcji okazały się nic nie warte. Prawdą jest, że emisja z prawem poboru trwa dłużej, ale przy umiejętnym ustaleniu ceny emisyjnej, praktycznie gwarantuje powodzenie oferty. Jednocześnie dotychczasowi akcjonariusze nie są pokrzywdzeni tym, że „nowi” mogą objąć akcje taniej niż wynosi ich cena rynkowa.

Czytaj też:   Co się dzieje z Samito? - pytania do spółki

Teraz mamy taką sytuację, że spółka nie pozyskała kapitału a kurs i tak spadł poniżej ceny emisyjnej. Przypomnę tylko, że roczna stopa zwrotu z akcji INC wynosi teraz -72,4%.

Akcje crowdfundingowe

Wspomniany w komunikacie załącznik można pobrać ze strony biznes.pap.pl/espi/. Widać w nim m.in. porównanie debiutów spółek „ze stajni” INC z pozostałymi debiutami na rynku NewConnect. Jeden ze slajdów pokazuje, że w latach 2020-2022 na NewConnect zadebiutowało 15 spółek, które wcześniej przeprowadzały oferty przy wsparciu platform crowdfundingowych.

Spośród tych 15 debiutów, zaledwie 8 dało zysk. Choć to ponad połowa to trzeba jednak napisać, że to wynik tragiczny. Przecież na wspomniany okres przypadł czas dużej hossy na „małej giełdzie”. Dodatkowo inwestorzy kupujący akcje na platformach crowdfundingowych oczekują ponadprzeciętnego zysku. Biorą przecież na siebie spore ryzyko. Widzimy „czarno na białym” jak bardzo napompowane są wyceny emitentów. Sytuacja tak naprawdę jest dużo gorsza. Przyjąć chyba możemy, że zadebiutowały przecież najlepsze spółki. Wielu emitentów z platform crowdfundingowych po prostu się nie nadaje do giełdowego debiutu.

Patronite

A jak wygląda sytuacja w przypadku debiutów firm z CrowdConnect? Z prezentacji wynika, że we wspomnianym okresie mieliśmy 11 debiutów. Zyski przyniosły 4 spółki.

Ostatnie debiuty emitentów z CrowdConnect to:

  • Drago Entertainment -11,0%
  • Punch Punk -40,2%
  • Zeneris Projekty -27,9%
  • Render Cube -20,1%
  • Road Studio -20,0%
  • Hydra Games -63,4%
  • BeeIN -36,9%.

No to czekamy na kolejne debiuty…

Czytaj też:   Ed Red po raz czwarty. Powodów do kupna akcji nie widzę

Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebooku


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych oraz autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us: