Labocanna – chyba mam déjà vu

Labocanna – chyba mam déjà vu

2 kwietnia, 2021 0 przez Crowdnews.pl

Zachowanie kursu akcji spółki Labocanna przypomina mi słowa, które wypowiedział Antoine de Rivarol – „Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę”. 

Labocanna – dawny Foxbuy

W październiku napisałem tekst Kilka słów o spółce Foxbuy SA – wiara czyni cuda? Jeśli jeszcze go nie znasz to zachęcam do lektury. Dotyczy on niezrozumiałej dla mnie wiary inwestorów w sukces kolejnych zmian branż przez niektóre ze spółek. Podawałem przykład firmy Call Center Tools SA, która postanowiła porzucić dotychczasową działalność i stworzyć konkurencję dla AliExpress i Amazona. 

W tym celu spółka zmieniła nazwę na Foxbuy, nie czekając nawet na ostateczne przejęcie platformy o tej nazwie. Ostatecznie biznes nie wypalił, bo kasa firmy świeciła pustką a nie było chętnych do dokapitalizowania firmy. 23 października 2020 r. ukazał się komunikat, w którym ówczesny Foxbuy powiadamiał o rozwiązaniu umowy o przejęcie internetowej platformy. 

Strony zdecydowały się na rozwiązanie przedmiotowej umowy ze względu na trudności z pozyskaniem inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem Spółki (…).
Rozwiązanie umowy powoduje, że Spółka traci prawo do licencji na platformę foxbuy.com, natomiast Kontrahent zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki.
W związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy warunkowej, Spółka podejmie działania w celu określenia nowych kierunków rozwoju oraz planów na przyszłość, o czym poinformuje odrębnym raportem.

– głosił komunikat spółki.

Dalsze losy Foxbuy (Labocanna)

Kilka dni później pisałem:

Firmę najwyraźniej czeka kolejna zmiana nazwy i szukanie nowego pomysłu na działalność.  Patrząc na branżowe trendy obstawiam, że będzie to produkcja gier, biotechnologia lub fotowoltaika.

O ile spadły akcje po takim fiasku? Wiara inwestorów czyni cuda, bo akcje spółki mają się bardzo dobrze. Gdy piszę ten tekst to ich kurs wynosi 4,99 zł (więcej niż przed komunikatem o fiasku strategii). (…)

Teraz czeka nas powtórka z rozrywki – ogłoszenie nowej strategii, zmiana nazwy i kolejna próba pozyskania kapitału. Według ostatniego raportu kapitały własne Foxbuy wynoszą 25 tysięcy złotych i obawiam się, że wkrótce znajdą się pod kreską. Firma w końcu nie zarabia a koszty stałe ponosić trzeba.

Muszę uderzyć się w pierś – pomyliłem się. Nowa strategia spółki nie zakładała ani fotowoltaiki ani gamingu. Wybrano inną modną wśród inwestorów branżę – konopie. Od czasu napisania tamtego tekstu tyle się w spółce wydarzyło, że warto chyba prześledzić kolejne komunikaty podawane przez Foxbuy (a teraz już Labocannę). 

31.10.2020

Zarząd Spółki (…) informuje, że do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad NWZ (…).
Treść żądania wraz z projektami uchwał została przekazana w załączeniu.

Żądanie dotyczyło przede wszystkim wpisania do porządku obrad Walnego głosowania nad uchwałą o zmianie nazwy spółki z Foxbuy na Labocanna.

Zarząd Spółki (…) przekazuje do publicznej wiadomości zmianę strategii rozwoju Spółki, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.
(…) Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w najbliższych tygodniach rozpocznie prace nad badaniami w celu stworzenia innowacyjnego produktu, o którym mowa w strategii.

A w strategii mowa o:

Patronite

Dzięki przyjętej strategii Spółka zamierza osiągnąć następujące cele biznesowe:

  • Stworzenie unikalnego suplementu diety, który ma pomóc w szybkiej regeneracji organizmu po przebytej chorobie COVID-19 oraz wzmocnić odporność organizmu na wirusy z grupy SARS,
  • Badanie oleju konopnego z uwagi na jego wpływ na chorobę COVID-19
  • Spółka prowadzi rozmowy o nabyciu lub wydzierżawieniu znacznych areałów pod uprawę leczniczej marihuany.

Komunikat był prosty – spółka postanowiła nie tylko wejść w modną branżę konopną, ale jeszcze zarobić na trwającej epidemii.

04.01.2021

Zarząd Spółki Labocanna S.A. (…) zawarł trójstronne porozumienie z easyCALL.pl S.A. (…) dalej: „Kontrahent 1” oraz z Clown Polska sp. z o.o. (…) dalej: „Kontrahent 2”. Na podstawie przedmiotowego porozumienia doszło do uregulowania wszelkich kwestii spornych pomiędzy Spółką a Kontrahentem 1 (…). Jednocześnie przedmiotowe Porozumienie reguluje wszelkie roszczenia pomiędzy Spółką a Kontrahentem 2 w ten sposób, że Spółka zapłaci na rzecz Kontrahenta 2 kwotę 200.000,00 zł (…) tytułem odszkodowania za korzystanie z prawa do marki: Foxbuy.com wynikające z faktu korzystania z tej marki przez ponad 2 miesiące od dnia rozwiązania warunkowej umowy (…) dotyczącej nabycia praw do platformy internetowej: Foxbuy.com (…). 

Jak to się ma do wcześniejszego komunikatu mówiącego o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń w stosunku do spółki?

05.02.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację strategii rozwoju, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Aktualizacja jest efektem przeprowadzonych analiz rynkowych związanych z rozwojem rynku konopnego (…).
Celem Emitenta jest stworzenie ekologicznego hubu, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego (…). W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie 2-3 akwizycji finansowanych długiem, a do końca 2026 r. LABOCANNA S.A. ma przejąć łącznie do 5 podmiotów działających w branży konopnej.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje iż, prowadzi zaawansowane analizy w kwestii akwizycji oraz negocjacje w zakresie umów handlowych z najbardziej renomowanymi laboratoriami w Polsce. 

Z tego komunikatu inwestorzy mogli się dowiedzieć, że spółka przeprowadziła zaawansowane analizy rynkowe. Jednocześnie prowadzi negocjacje w zakresie umów handlowych a przejęcie 2-3 podmiotów w 2021 roku będzie sfinansowane długiem.

Czytaj też:   Akcje CanPoland z crowdfundingu jednak z debiutem na NC?

10.02.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył ofertę nabycia (…) 100% udziałów w spółce HemPoland sp. z o.o. (…) za cenę 5,5 milionów dolarów kanadyjskich, tj. 16 milionów złotych.
Oferta została złożona do The Green Organic Dutchman Holdings (…) będącej 100% udziałowcem w Hempoland sp. z o.o.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że chciałby zakupić spółkę HemPoland sp. z o.o. jeszcze w I kwartale 2021 r.
(…) Środki na nabycie HemPoland sp. z o.o. pochodzić będą ze środków własnych oraz pożyczek udzielonych przez głównych akcjonariuszy Emitenta.

Mamy jakiś konkret – wcześniej była mowa o negocjacjach, teraz jest konkretna oferta.

15.02.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2021 oraz doniesień medialnych dotyczących stanowiska The Green Organic Dutchman (…) informuje, że do chwili obecnej nie otrzymał żadnego oficjalnego stanowiska Kontrahenta.
Emitent podkreśla, co również zostało przedstawione w raporcie ESPI nr 4/2021, że złożona przez Emitenta oferta jest ofertą wstępną (…). Tym samym Emitent nie wyklucza, że wskazana w ofercie cena _5,5 mln CAD_ ostatecznie będzie wyższa. Emitent jest otwarty na dialog i negocjacje z Kontrahentem.
Jednocześnie Emitent wskazuje (…) że Hempoland sp. z o.o. nie jest jedynym celem akwizycji Emitenta, a planowane jest dokonanie co najmniej kilku akwizycji. Emitent cały czas monitoruje sytuację rynkową i analizuje podmioty z branży konopnej pod kątem możliwego ich przejęcia. 

Czyli wcześniejszy komunikat jednak nie był konkretem. Wysłano ofertę a druga strona nawet nie odpowiedziała. Jak to ujął jeden z inwestorów – ja też mogę wysłać ofertę przejęcia KGHM za 500 zł. Efekt będzie ten sam 🙂

16.02.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł trójstronną umowę ramową na finansowanie. Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Prosper Capital Dom Maklerski (…) oraz Dom Maklerski „Intercapital Markets” (…). Zgodnie z przedmiotową umową wskazane domy maklerskie podejmą działania w celu pozyskania na rzecz Emitenta finansowania w łącznej kwocie do 18.000.000,00 zł . Pozyskanie finansowania może odbyć się w szczególności poprzez pozyskanie podmiotów, które udziela Emitentowi kredytu lub pożyczki czy też obejmą obligacje. Strony nie wykluczają również innych form finansowania. 

Kwota 18 milionów złotych powinna zrobić na inwestorach wrażenie. Skoro ktoś obejmie obligacje za taką kwotą to znaczy, że mocno wierzy w ten biznes. 

18.02.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę o zachowaniu poufności oraz złożył ofertę nabycia 100% udziałów w spółce z o.o., która profesjonalnie zajmuje się produkcją i ekstrakcją suszu konopnego oraz innych wyrobów z konopi. Spółka na obecnym etapie nie wskazuje danych Kontrahenta ze względu na dobro prowadzonych negocjacji.
Emitent złożył ofertę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 3.500.000,00 zł. (…) Oferta jest wiążąca w terminie 10 dni roboczych od dnia jej złożenia. (…)
Środki na nabycie udziałów Kontrahenta pochodzić będą ze środków własnych oraz finansowania, które Emitent zamierza pozyskać, a o którym informował raportem (…) z dnia 16 lutego 2021 r.

Kolejna złożona oferta, ale nie wiemy na co bo to tajemnica handlowa.

02.03.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł ze spółką profesjonalnie zajmującą się budowaniem, wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi przedwstępną umowę nabycia _sprzedaży_ użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym kompleks handlowo-magazynowy (…). Umowa przedwstępna została zawarta w zwykłej formie pisemnej, przy czym Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przedwstępnej również w formie aktu notarialnego, co bardziej zabezpieczy interesy Stron. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 5.450.000,00 zł.

To na razie umowa przedwstępna i w dodatku w formie zwykłej. Później będzie zapewne forma notarialna, jeszcze później umowa wstępna, a może nawet forma właściwa. Inwestorów może jednak cieszyć, że to kolejna już umowa jaką Labocanna zawarła ze spółką, która swoją działalność prowadzi „profesjonalnie” 🙂 

04.03.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) dokonuje aktualizacji informacji dotyczących złożonych ofert.

Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego oficjalnego stanowiska The Green Organic Dutchman (…) będącego 100% udziałowcem w Hempoland sp. z o.o. (…). Emitent po złożeniu oferty kontaktował się elektronicznie z Kontrahentem, natomiast nie było kontaktu ze strony Kontrahenta. (…) W przypadku zaktualizowania oferty Emitent przekaże informację odrębnym raportem.

Odnośnie oferty nabycia spółki z o.o. (…) która profesjonalnie zajmuje się produkcją i ekstrakcją suszu konopnego oraz innych wyrobów z konopi (…) Emitent wskazuje, że w dniu dzisiejszym oferta (…) przestaje wiązać. Emitent pozostaje w kontakcie z Kontrahentem 2 i złożył zapotrzebowanie na dokumenty w celu przeprowadzenia badania due diligence. Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów, Emitent zdecyduje o dalszych czynnościach, w szczególności o możliwości złożenia nowej oferty na wyższą kwotę (…).

Zaczęło się robić ciekawie. Co do pierwszej oferty, to Labocanna nadal nie dostała żadnej odpowiedzi – nawet maila, ale rozważa podniesienie ceny. Z drugiej oferty też nic nie wyszło, ale firmy są w kontakcie i może jeszcze się dogadają.

Czytaj też:   Skyants - kilka słów o nowej platformie

05.03.2021

Spółka Labocanna (…) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent złożył nową ofertę nabycia _zakupu_ 100% udziałów w spółce HemPoland (…) za kwotę (…) ok. 18 mln złotych.

(…) Emitent złożył nową ofertę, gdyż poprzednia, ze względu na brak otrzymania niezwłocznej odpowiedzi, przestała wiązać. Emitent przeanalizował ogólnodostępne dokumenty dotyczące spółki HemPoland sp. z o.o. oraz rynek na którym działa i zdecydował się ponowne wystąpić do Kontrahenta z ofertą nabycia udziałów.

Nie mamy żadnej odpowiedzi, więc podnosimy cenę. 

09.03.2021

Spółka Labocanna (…) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarła umowę inwestycyjną (…).

Zgodnie z przedmiotową umową Emitent obejmie 20% udziałów w kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 1.165.000,00 zł. (…) Środki pozyskane przez Kontrahenta mają zostać przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń służących do profesjonalnej ekstrakcji konopi, produkcji olejku konopnego zawierającego CBD oraz na rozwój i marketing Kontrahenta. (…)

Docelowo Emitent będzie współpracować (…) w celu przekształcenia Kontrahenta w spółkę akcyjną oraz podjąć działania w celu (…) pozyskaniu na jego rzecz kwoty 3.000.000,00 zł (…). Strony będą również współpracowały w zakresie możliwości wprowadzenia (…) Kontrahenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect (…). Dodatkowo w umowie został wprowadzony zapis, że w przypadku, gdy nie dojdzie do pozyskania kwoty 3.000.000,00 zł (…) Kontrahent ma prawo żądania odsprzedaży objętych przez Emitenta udziałów za cenę 400.000,00 zł (…)

Medican Campus (…) jest instytucją szkoleniową, która zajmuje się edukacją i dostarczaniem informacji o zastosowaniu konopi w teorii, praktyce oraz profilaktyce zdrowotnej; jest organizacją cieszącą się zaufaniem świata medycznego w Polsce i Holandii (…).

Ten komunikat powinien szczególnie zainteresować czytelników Crowdnews.pl. Może on być bowiem zapowiedzią crowdfundingowej emisji akcji spółki, w której ma zainwestować Labocanna. Mnie zainteresował jednak inny wątek. Z komunikatu można wywnioskować, że Labocanna zainwestuje w spółkę 1,2 mln zł, ale jeśli nie uda jej się pozyskać na rzecz wspomnianej firmy 3 mln zł to będzie musiała odsprzedać nabyte udziały za 0,4 mln zł. Czy dobrze rozumiem?

22.03.2021

Zarząd Spółki Labocanna (…) dokonuje aktualizacji informacji dotyczących złożonych ofert.

Zarząd Spółki składając oferty zakreślił wszystkim podmiotom, które chciał przejąć (…) termin 19 marca 2021 roku jako ostateczny do podjęcia negocjacji (…). W zakreślonym terminie Spółka nie otrzymała od w/w podmiotów oczekiwanych dokumentów, ani informacji na podstawie których można byłoby uznać, że podmioty te zdecydowały się podjąć dalsze działania, które rokowałyby na zakończenie i biznesowe rozstrzygnięcia w bliżej określonej przyszłości.

Spółka przyznała w końcu, że z szumnych zapowiedzi przejęcia dwóch dużych podmiotów nic nie wyszło. Pozostała przedwstępna umowa kupna nieruchomości i umowa inwestycyjna, która jak pokazałem, niekoniecznie jest korzystna dla Labocanny.

Kurs akcji

Tu się na chwilę zatrzymajmy. Przepraszam za ten nudny wątek, ale był niezbędny aby pokazać co ciekawego wydarzyło się w spółce. Swoją drogą przydałby się ktoś w firmie do pisania komunikatów giełdowych. Chyba, że specjalnie są tak pisane, aby napisać dużo a nic nie przekazać. Jak sami widzimy, zapowiedzi są szumne, lecz ostateczne rezultaty mizerne. Mimo, że minęło pół roku od zmiany strategii to spółka nadal jest w punkcie wyjścia. Jedyne konkretne rezultaty to umowy przedwstępne lub deklaracje. 

Jak w tym czasie zachował się kurs? W październiku dziwiłem się inwestorom, którzy kupowali akcje za około 5 zł, wyceniając spółkę bez żadnego majątku na ponad 38 mln zł. Tymczasem wystarczyły zapowiedzi wejścia w modną branżę, aby inwestorzy znów nabrali się na ten sam numer. Zaczęli na wyścigi kupować akcje, podnosząc kurs nawet do poziomu 28,30 zł. Dawało to wycenę spółki na poziomie… 217 mln zł!!! Przypomnę – tyle chcieli zapłacić inwestorzy za firmę bez majątku, która jedynie zapowiedziała przejmowanie innych spółek konopnych za pożyczone pieniądze.  

To szaleństwo musiało się kiedyś skończyć. Po osiągnięciu wspomnianego poziomu kurs akcji zaczął się osuwać tworząc na wykresie formację wodospadu. W półtora miesiąca kurs spadł do 2,25 zł, a więc aż o ponad 90%!

Czytaj też:   Niezrozumiała emisja Constance Care

Kto winny

Sprawdziło się to, co pisałem w październikowym tekście:

W tej chwili zakup akcji Foxbuy to dla mnie hazard a nie inwestowanie. Kupujący akcje mają nadzieję, że ktoś inny w przyszłości odkupi od nich drożej. A co jeśli to oni będą na szczycie tej „piramidy”? Wtedy pojawią się pytania – gdzie było KNF? Dlaczego mnie oszukali? Kto na to pozwala?

Na forach internetowych powstawały liczne wątki, w których poszkodowani inwestorzy wzywali do rozliczenia spółki i narzekali na bezczynność KNF. Po raz kolejny mogę jednak zadać to samo pytanie – na co liczyli inwestorzy kupując Labocannę po 28 zł??? 

To jednak nie koniec historii. Pamiętacie komunikat spółki o planowanym pozyskaniu finansowania (pożyczka lub emisja obligacji)? No to mamy małą zmianę do planu (nie pierwszą zresztą):

29.03.2021

Spółka Labocanna (…) informuje, że otrzymała (…) rekomendację w zakresie realnych do uzyskania przez Spółkę źródeł finansowania bieżącej działalności i rozwoju.
W ramach obszernej analizy PCDM dokonał opisu ścieżek rozwoju spółek zagranicznych i sytuacji krajowych konkurentów Spółki na rynku konopnym (…). Zarząd Spółki po otrzymaniu rzeczonej analizy, skonfrontował ją z alternatywnymi wobec rozważanymi przez PCDM źródłami finansowania, ale ostatecznie podjął decyzję o akceptacji rekomendacji PCDM, która zaleca pozyskanie kapitału (…) poprzez emisję akcji w wyniku realizacji prawa poboru.

PCDM w ostatnim czasie przeprowadził emisje podwyższeniowe w dwóch innych spółkach z rynku New Connect i w obydwu przypadkach redukcja zapisów w zapisach dodatkowych wyniosła ponad 90 procent, a obaj emitenci pozyskali po ponad 10 mln złotych. (…)

W ocenie PCDM i Spółki cena emisyjna akcji obejmowanych w wyniku prawa poboru powinna uwzględnić odpowiednie dyskonto w stosunku do ceny rynkowej.

Jest to baaardzo zła wiadomość dla inwestorów. Po pierwsze – oznacza, że w opinii domów maklerskich nie było realnych szans znalezienia kogoś kto pożyczy spółce takie pieniądze. Po drugie – spółka postanowiła sięgnąć więc po pieniądze swoich akcjonariuszy. Emisja z prawem poboru ma to do siebie, że jako posiadacz akcji musisz w niej wziąć udział. Jeśli tego nie zrobisz to powinieneś „znaleźć kogoś na swoje miejsce”. Polega to na odsprzedaży komuś innemu prawa poboru, czyli prawa zakupu akcji w takiej emisji. Można oczywiście nic nie zrobić, ale wtedy trzeba się liczyć z bardzo poważnymi stratami finansowymi. 

Prawo poboru

Mechanizm działania prawa poboru wyjaśniłem w tekście Co to jest prawo poboru? Najbardziej prawdopodobnym według mnie scenariuszem jest uchwalenie bardzo dużej emisji akcji po bardzo niskiej cenie. Ustalona cena emisyjna musi być dużo niższa od aktualnej ceny rynkowej akcji, gdyż w przeciwnym razie może się to skończyć niepowodzeniem całego planu. 

Nie muszę chyba pisać jak w przyszłości zachowa się kurs akcji, gdy na rynek trafią miliony nowych akcji obejmowanych po cenie dużo niższej od rynkowej? Inwestorzy nie mogą jednak „olać tematu” – brak jakiejkolwiek reakcji, tak jak napisałem, spowoduje duże straty finansowe. Dzieje się tak, ponieważ po dniu ustalenia prawa poboru giełdowy kurs akcji zostanie automatycznie skorygowany o jego wartość. Spółka ustalając niską cenę emisyjną zapewni sobie tym samym powodzenie emisji.

Powtórka z rozrywki?

W tej chwili sytuacja wygląda tak, że kolejna już zmiana branży nie przyniosła jeszcze żadnych konkretów. Inwestorzy muszą zadowalać się zapowiedziami i wielkimi planami, które później są korygowane. Spółka wyciąga jednak ręce po pieniądze inwestorów i robi to w taki sposób, że je pozyska. 

Co do kursu akcji to czeka nas chyba kolejna powtórka z rozgrywki. Po osiągnięciu lokalnego dołka na poziomie 2,12 zł kurs akcji Labocanny znów zaczął rosnąć. Na zamknięciu wczorajszej sesji akcje kosztowały już 3,70 zł, co oznacza 75% wzrostu. Co takiego jest w spółce, że inwestorzy wyceniają ją na kilkadziesiąt milionów?

Czy znów będzie płacz inwestorów na forach? A może jednak tym razem zapowiedzi zostaną zrealizowane?


Lubisz moje teksty? Polub też mój profil na Facebook-u


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us: