Połowiczny sukces oferty Browaru Brodacz

Połowiczny sukces oferty Browaru Brodacz

2 kwietnia, 2020 0 przez Crowdnews.pl

Emisja akcji Browaru Brodacz

Wczoraj zakończyła się crowdfundingowa oferta akcji Browaru Brodacz na platformie Beesfund.

Spółka oferowała 22.000 akcji po cenie emisyjnej 120 zł, chcąc pozyskać ponad 2,6 mln zł na „rozbudowanie własnego łańcucha dostaw przez otwieranie oddziałów dystrybucyjnych”.

Długoterminowym celem emitenta jest budowa własnego browaru. Nastąpić ma to jednak dopiero po zwiększeniu skali prowadzonej działalności.

Sprzedaż akcji zakończyła się połowicznym sukcesem. Ponad 400 inwestorów zadeklarowało objęcie 5.176 akcji. Browar Brodacz pozyskał więc poniżej 25% oczekiwanych funduszy.

Emisja nie miała ustawionego progu powodzenia. Oznacza to, że oferta doszła do skutku, ale spółka będzie musiała zrewidować swoje plany rozwojowe.

Na umiarkowany sukces sprzedaży akcji mógł wpłynąć fakt stosunkowo wysokiej ceny emisyjnej (dwukrotnie wyższa niż przy poprzedniej emisji) oraz deklaracja braku planów spółki dotyczących debiutu na GPW lub NewConnect.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Ed Red po raz czwarty. Powodów do kupna akcji nie widzę