Tag: kupno akcji

8 kwietnia, 2020 0

Inwestowanie fundamentalne

przez Crowdnews.pl

Większość inwestorów giełdowych przy wyborze akcji kieruje się tylko i wyłącznie wykresem i aktualną ceną. Takie podejście do inwestowania nazywa…

30 marca, 2020 0

Czym jest crowdfunding?

przez Crowdnews.pl

Crowdfunding to w skrócie finansowanie społecznościowe. Określenie pochodzi od zbitki angielskich słów “crowd” – tłum oraz “funding” – finansowanie, co…