3H odpowiada na moje pytania


Dzięki uprzejmości platformy Navigator Crowd mogłem zdać spółce 3H kilka pytań związanych z rozpoczynającą się jutro emisją akcji.

Akcje 3H

EmitentEmitent3H SA
BranżaBranżadystrybucja i produkcja produktów konopnych
Kwota zbiórkiKwota zbiórki2 000 001 PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany16,56%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 10,1 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna0,95 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji2 105 264 akcji
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 18.01.2022
15.02.2022
Cel emisjiCel emisjim.in.:
- zakup komponentów profesjonalnej linii ekstrakcji etanolowej,
- Zakup komponentów instalacji do destylacji molekularnej,
- Finansowanie kosztów wprowadzenia produktów na rynek oraz rozwój kanałów sprzedaży,
- Opracowanie czterech suplementów diety
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisja.3h.com.pl/

Przed weekendem napisałem tekst o zbliżającej się ofercie spółki 3H. Zapisy na akcje ruszają już jutro. Dzięki platformie Navigator Crowd, która promuje emisję „konopnej” spółki, mogłem zadać emitentowi kilka pytań. Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami spółki.

Skąd wycena firmy na poziomie około 10,1 mln zł?

Wyceny firm na wczesnym etapie rozwoju z założenia charakteryzują się brakiem posiadania istotnych aktywów w bilansie i przepływów operacyjnych, dlatego też wyceny są przygotowane na bazie prognoz, atrakcyjności i potencjale wzrostu rynku, planowanych parametrów modelu biznesowego lub kluczowych KPI.

W branży konopnej wyceny modeli biznesowych i podmiotów są oparte przede wszystkim na przyszłości, podobnie jak to miało miejsce swego czasu, w przypadku spółek internetowych, których wyceny nie były związane z bieżącymi wynikami tylko z potencjałem wzrostu. Analogiczną sytuację mamy dziś z branżą konopną, która jest we wczesnej fazie rozwoju i do której należy przyjąć podejście analityczne z perspektywy „future growth”. Na globalnym rynku konopnym mieliśmy hossę na „mariuhuanę” w krajach, gdzie wprowadzono liberalne zmiany regulacji związane z THC. Naszym zdaniem jednak najbardziej wartościowy segment rynku konopnego jest związany z CBD. Od jakiegoś czasu na kluczowych rynkach geograficznych obserwujemy fundamentalną hossę w segmencie wykorzystania kannabinoidów w produktach kosmetycznych oraz OTC, a także w produktach spożywczych na rynkach, gdzie CBD ma stosowne regulacje prawne.

Co do perspektyw rozwoju rynku konopnego oraz CBD jest wiele raportów analitycznych które wskazują na doskonałe ponadprzeciętne perspektywy wzrostu rynku w krótkiej, średniej oraz długiej perspektywie czasowej.

Z danych rynkowych wynika, że  w branży kosmetycznej jest to jeden z najszybciej rosnących segmentów. CBD w kosmetykach to „wschodząca gwiazda”, która dzięki właściwością kannabinoidów rzeczywiście dostarcza wymierne korzyści dla użytkowników i dlatego tak szybko zdobywa popularność wśród konsumentów. Popyt na kosmetyki z CBD powoduje, że dzisiaj żaden liczący się producent kosmetyków nie może ignorować tego globalnego megatrendu. Dla 3H producenci kosmetyków są podstawowym segmentem do którego kierujemy nasze produkty.

Rynek produktów OTC, również odkrył prozdrowotne działanie cannabidiolu. Obserwujemy ostatnio wiele inicjatyw związanych z opracowywaniem produktów wykorzystujących właściwości CBD i innych kannabinoidów mniejszościowych. Na szeroką skalę prowadzone są badania nad mechanizmami ich działania, które publikowane są następnie w wielu liczących się na świecie czasopismach medycznych. W 3H aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania innowacyjnych suplementów diety (jako OTC) na bazie fitokannabinoidów oraz innych substancji aktywnych, dedykowane docelowo dla osób starszych (w szczególności związane z dolegliwościami i  problemami ze stawami, pamięcią, brakiem apetytu oraz problemami układu krwionośnego).

 

Co do branży spożywczej w EU z racji kwalifikacji CBD jako Novel Food, wykorzystanie CBD jest mocno ograniczone. Spowodowane jest to z utrudnieniami związanymi z procedurami dopuszczającymi, niezbędnymi do spełnienia przy wprowadzaniu tego typu produktów na rynek. Wierzymy jednak, że w najbliżej przyszłości taki stan prawny  zmieni się  i będziemy mieli dodatkowy, skokowy impuls popytowy związany z zapotrzebowaniem branży spożywczej na komponent konopny. Oczekuje się, że w ciągu kilku lat po dopuszczeniu CBD jako środka spożywczego, obecny rynek CBD w UE ulegnie podwojeniu.

Podsumowując, wierzymy, że popyt konsumentów na produkty napędza popyt producentów na konopie i na fitokannabinoidy i zamierzamy na tym zbudować swoją wartość, specjalizując się w dostarczaniu „paliwa” w postaci substancji aktywnych zawartych w konopiach dla branży kosmetycznej, OTC oraz spożywczej.

 

Wracając do wyceny i do „value drivers” to, mimo że w bilansie nie mamy aktywów trwałych, od rozpoczęcia działalności w połowie 2020 roku do końca 2021, wykorzystując instalacje naszych partnerów oraz własny, stale rozwijany know how, sprzedaliśmy produkty na łączną kwotę ok. 200 tys. EUR. 98% tej sprzedaży dotyczy kontrahentów z branży kosmetycznej. Być może wartość sprzedaży relatywnie nie jest duża, ale jak na startup z pewnością wystarczająca aby stwierdzić iż mamy zweryfikowany nie tylko pomysł na biznes, ale również model biznesowy.

 Dzisiaj wiemy już, że produkty, które plasujemy na rynku, odpowiadają najbardziej wyśrubowanym wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów zarówno pod kątem jakościowym jak i cenowym. Jest to dla nas jasną przesłanką, że jest to odpowiedni moment, aby zainwestować we własne moce produkcyjne, które pozwolą nam wykorzystać istniejący potencjał u obecnych klientów,  jak również  nawiązać współpracę z nowymi podmiotami.

Chcemy zwrócić uwagę, że również nietypowo jak na startup, jesteśmy rentowni od pierwszego dnia istnienia. Uważamy, że mamy konkretne argumenty przemawiające  za tym, że za naszą spółką idzie nie tylko pomysł i doświadczony zespół, ale już pierwsza weryfikacja biznesowo-rynkowa.

Oczywiście, ostatecznie kwestia wyceny to kwestia popytu i podaży na określony rodzaj aktywa przez inwestorów. Wierzymy, że na tle innych spółek konopnych, nasza wycena jest bardzo atrakcyjna i fundamentalnie zdrowa. Chcemy budować biznes, który nie zważając na sentyment inwestorów do spółek konopnych, będzie generował bardzo atrakcyjną rentowność EBITDA i odpowiednią skalę biznesu, pozwalającą na uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

Dodatkowo pragniemy zauważyć że w porównaniu z innymi spółkami na rynku i warunkami inwestycji zaoferowanymi przez nie w kampaniach crowdfundingowych mamy wyjątkowo atrakcyjną wycenę. Pragniemy zwrócić uwagę, że niektóre ze spółek w branży CBD mając ujemne kapitały własne i duże straty z działalności operacyjnej, wychodziły na rynek z wyceną wyższą niż nasza. Wynika to z naszego podejścia do biznesu i szacunku wobec inwestorów, którzy dzięki temu mogą w naszym przekonaniu rzeczywiście zyskać na inwestycji w młodą spółkę na wczesnym etapie i z realną, niską wyceną.

 

Co wyróżnia 3H od innych „konopnych” spółek?

W kontekście porównania nas z innymi firmami z branży konopnej – mamy bardzo klarownie zdefiniowane pozycjonowanie się na rynku:

 • Chcemy być „petrochemią” dla branży konopnej – nastawiamy się na produkcję najwyższej jakości półproduktów wykorzystywanych następnie w branży kosmetycznej, OTC czy spożywczej.
 • Technologia – ekstrakcja etanolem – chcemy budować naszą przewagę produktową w oparciu o autorską ekstrakcję etanolem w szerokim zakresie temperatur, która jak wynika z naszych wieloletnich badań i doświadczeń daje nam możliwość wydobycia z konopi największej ilości interesujących nas, cennych związków czynnych.
 • Komponent badawczo-rozwojowy – nie jesteśmy tylko i wyłącznie producentem. Wraz z naszymi partnerami biznesowymi i naukowymi, badamy związki pozyskiwane z konopi i tworzymy unikalne na rynku receptury produktów końcowych, które tworzą naszą przewagę rynkową i ważą o wartości naszego przedsiębiorstwa.
 • Fokus na B2B – z założenia jako przetwórca i producent kannabinoidów koncentrujemy się na rynku B2B – tzn. naszymi głównymi klientami obecnymi i docelowymi są kontrahenci z branży kosmetycznej, OTC oraz spożywczej. Nasze portfolio produktów kosmetycznych i OTC, które opracowujemy wraz z partnerami jest przeznaczone przede wszystkim na rynek B2B. Oczywiście opracowując formulacje produktów mamy do nich prawo i opcje sprzedaży ich pod własną marką w kanale B2C, ale stanowi to raczej uzupełnienie podstawowej sprzedaży B2B.
 • Nie siejemy” – czyli nie uprawiamy, nie wynajmujemy areałów do upraw i nie zamierzamy inwestować w segment upraw. Przyglądamy się jednak uważnie dopuszczonym w UE odmianom, wybierając te najbardziej wydajne z naszego punktu widzenia oraz współpracując z producentami nowych bardziej bogatych w związki czynne odmian konopi.
 • Nie jesteśmy zainteresowani marihuaną medyczną – z założenia chcemy specjalizować się w segmencie kannabinoidów absolutnie legalnych.

 

Kto jest największym konkurentem 3H na rynku?

W segmencie, w którym chcemy się specjalizować jako dostawca fitokannabinoidów dla branży kosmetycznej, OTC i spożywczej, główną konkurencję stanowią podmioty, które już dzisiaj dysponują profesjonalnymi instalacjami do ekstrakcji (przede wszystkim CO2) w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech oraz Czechach. Na rynku polskim konkurencję stanowią HempLab oraz GoldGreen.  Dostrzegamy też inne podmioty, które metodami rzemieślniczymi (garażowymi) na bazie małych instalacji produkują niewielkie ilości CBD, które jest i może być oferowane w kanale B2B.

Rynek w Polsce jest w fazie formowania się i przy tak rozproszonym i rozdrobionym popycie jest miejsce dla wielu graczy,  szukających optymalnego modelu i specjalizacji. Wierzymy, że w perspektywie kilku lat, przy tak wysokiej dynamice wzrostu rynku i dobrych marżach miejsca na rynku będzie wystarczająco dla wielu podmiotów. Chcemy być jednym z tych, który dzięki wybranej technologii produkcji, badaniom i rozwojowi, a przede wszystkim dzięki unikalnym, najwyższej jakości produktom i fokusowi na segmencie B2B, zbuduje  istotną pozycje i udział w rynku.

 

Jakie są największe zagrożenia dla spółki, jak i całej branży?

W naszej opinii, największymi zagrożeniami dla spółki i jednocześnie dla całej branży konopnej są:

 • Niekorzystne zmiany legislacyjne dotyczące upraw konopi siewnych w Polsce, które mogą mieć istotny wpływ na lokalizację upraw konopi oraz na konieczność importowania surowca, co może mieć znaczenie dla rentowności przetwórców konopi w Polsce.
 • Niekorzystne zmiany legislacyjne dotyczące przetwórstwa konopi nakładające m.in. bardzo restrykcyjne ograniczenia i wymagania związane z przetwarzaniem surowca zawierającego THC, które mogą powodować (szczególnie dla podmiotów małych niedysponujących odpowiednimi zasobami) istotne utrudnienia i konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów na organizację procesu wg bardziej restrykcyjnych wymagań.
 • Brak odpowiednich regulacji prawnych lub niekorzystne zmiany legislacyjne na poziomie krajowym lub UE dotyczące procedur dopuszczenia produktów spożywczych oraz suplementów diety zawierających kannabinoidy. Z tym że to zagrożenie należy aktualnie traktować jako ograniczenie wzrostu dla rynku przetwórców. 
 • Konkurencja cenowa w segmencie olejków CBD i izolatów, szczególnie w wyniku exportu z innych rynków, na których są podmioty dysponujące odpowiednią skalą upraw i przetwórstwa może mieć wpływ na charakter konkurencji szczególnie w segmencie B2C.
 • Zniesienie ograniczeń w imporcie kannabinoidów spoza UE i ryzyko pojawienia się konkurencji z USA, Kanady, czy Azji. Niewielkie ryzyko aktualnie aczkolwiek należy zaznaczyć  iż takie zagrożenie w dłuższej perspektywie może wystąpić.
 • Wzrost cen na energię i materiały chemiczne, oraz wzrost kosztów wynagrodzeń związanych z zjawiskami inflacyjnymi będzie miało wpływ na koszt wytworzenia produktów i w konsekwencji może mieć negatywne przełożenie na marżach osiąganych ze sprzedaży produktów.

 

Dlaczego spółka wybrała platformę Navigator Crowd do przeprowadzenia kampanii?

1)  szukaliśmy partnera, który w ramach struktury ma Dom Maklerski i który poprowadzi nam pozyskanie kapitału w formule crowd oraz wprowadzi spółkę na NewConnect.

2) doświadczenie zespołu stojącego za Navigator Capital w przeprowadzeniu ofert typu preIPO było kluczowe w wyborze.

 

Czy debiut 3H na NewConnect jest przesądzony czy to tylko jedna z opcji?

Decydując się na crowd i na pozyskanie nowych akcjonariuszy w tej formule uważamy, że powinniśmy dostarczyć dla nich ścieżkę wyjścia. Doskonale rozumiemy ten aspekt zarówno jako przedsiębiorcy jak i Business Angel, ponieważ mamy doświadczenia współpracy z venture capital, w rozwoju i budowaniu spółek z inwestorami z rynku kapitałowego oraz doświadczenia wprowadzenia spółek na rynek publiczny (GPW, NewConnect).

Budujemy spółkę w modelu venture capital z celem sprzedaży do inwestora strategicznego w przyszłości, a planowane upublicznienie spółki na NewConnect jest tylko etapem, który chcemy wykorzystać w rozwoju spółki i przy okazji umożliwić inwestorom, którzy dołączą do nas na tym etapie realizację wyjścia na rynku giełdowym.

Planujemy wprowadzenie spółki na rynek NewConnect najpóźniej w ciągu 24 miesięcy, tak aby umożliwić inwestorom maksymalizację stopy zwrotu.

 

Czy spółka ma w planach kolejne emisje akcji?

Nasz plan inwestycji zakłada łączne nakłady do 4,5 mln PLN. Chcemy to zrealizować w dwóch etapach – pierwszy etap na 2 mln PLN oraz drugi etap na 2,5 mln PLN.

Etap drugi inwestycji w dużym stopniu zależy od aspektów technicznych związanych z rozwojem planowanej linii produkcyjnej, parametrami instalacji i lokalizacją zakładu – elementy te aktualnie są w fazie szczegółowych negocjacji i dlatego też chcemy podjąć decyzję co do wielkości i terminu kolejnej emisji w późniejszym terminie.


Podsumowanie

Jak widać spółka bardzo szczegółowo odpowiedziała na moje pytania. Bardzo dziękuję zarówno emitentowi, jak i platformie Navigator Crowd. Czytelników zapraszam na stronę emisji do zapoznania się z udostępnionymi materiałami i do analizy oferty.


Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebook-u

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Ciekawa debata o emisjach akcji

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook