Odpowiedź GGDAB Polska

Kilka dni temu opublikowałem wpis o emisji akcji GGDAB Polska. Dziś otrzymałem odpowiedź spółki. Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem emitenta.

Akcje GGDAB Polska SA

EmitentEmitentGGDAB Polska SA
BranżaBranżaplatforma gamingowa
Kwota zbiórkiKwota zbiórki4 650 000 PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany20,74%
Wycena spółkiWycena spółki pre-ipo (wg ceny emisyjnej) 17,8 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna17,77 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji261 677 akcji serii B
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 19.05.2022
01.07.2022
Cel emisjiCel emisjidostosowanie platformy gamingowej do rynku polskiego, bieżące wydatki
Strona emisjiStrona emisjihttps://emisja.ggdab.pl

Analiza, która dostępna jest we wpisie Ciekawy komentarz do emisji GGDAB Polska, oparta była o spostrzeżenia Czytelnika – Pawła.

Paweł trafnie wypunktował słabe strony i zagrożenia. Na te wątpliwości odpowiedziała spółka. Poniżej stanowisko emitenta oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Dzień dobry,  dziękujemy za zainteresowanie naszą platformą. Oto odpowiedzi na kwestie poddane wątpliwością odnośnie spółki GGDAB i jej produktu, jakim jest Day of Duel.
 

Czy platforma „Day of Duel” jest już gdzieś uruchomiona? Projekt zakłada dostosowanie platformy do Polskich realiów, czy oznacza to, iż platforma już jest w finalnej wersji, przeznaczonej na rynki zagraniczne?

Platforma obecnie jest w pełnej funkcjonalności wersji Beta, teraz po przeprowadzeniu testów (które ciągle trwają) jest poprawiana, ulepszana i aktualizowana. Planowany czas wypuszczenia platformy w wersji ostatecznej to początek 2023r. Data ta jest zbieżna zarówno dla rynku polskiego jak i brytyjskiego.Każdy kolejny rynek będzie wymagał dostosowania platformy do regulacji prawnych na danym rynku obowiązujących.

W zespole jest tylko jedna osoba oznaczona jako „Game Developer”, a projekt polega na „dostosowaniu platformy do rynku Polskiego”. Jak duży jest zespół, który opracował „core” usługi?

Na ten moment zespół spółki brytyjskiej to 11 osób, bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Równocześnie współpracowały z nami firmy z Azji (2 firmy, z czego każda udostępniła nam zespół deweloperski- łącznie kilkudziesięciu developerów) i polskie, które wykonywały bieżący audyty prac (np. JCommerce). Obecnie mamy już wyłoniony zewnętrzny software house dysponujący dużym i doświadczonym zespołem IT z, którym mamy już podpisaną przedwstępną umowę, na dostosowanie platformy do rynku polskiego. W niedługim czasie zostanie podpisana umowa właściwa i rozpoczną się pracę.

Dlaczego potrzebna jest „firma programistyczna” do dostosowania platformy, podczas, kiedy sama usługa została już opracowana?

Sama usługa to nie wszystko, choć jest  rdzeniem. Wejście na każdy rynek wiąże się z dostosowaniem takiego rodzaju platformy do funkcjonalności zgodnych z prawem podatkowym jak i systemami księgowymi. Jako Mała Instytucja Płatnicza (jesteśmy zobowiązani do raportowania i kontrolowania) musimy spełniać wymogi, które są inne w różnych państwach, które to wymuszają konkretne zmiany w samym systemie rozliczania i działania. Potrzebny jest również aktywny monitoring programistyczny i stała obsługa platformy. Jak pisaliśmy w odpowiedzi na pierwsze pytanie, póki co platforma jest w wersji beta i wymagane są prace związane z poprawieniem, przetestowaniem i dostosowaniem do oczekiwań rynku polskiego (i równolegle do brytyjskiego)

Czy dostępna jest integracja z platformami dystrybucji gier np Steam, GoG, Epic Games Store, etc?

Platforma działa w takim modelu, że na ten moment takie integracje nie są potrzebne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wówczas w kolejnym etapie prac programistycznych będziemy wykonywać działania w tym temacie, dlatego nie możemy na ten moment udzielić informacji na temat dokładnych platform. Mamy jednak bezpośrednie kontakty, które powinny cały proces ułatwić i w razie potrzeby przyspieszyć.

Planowane jest umożliwienie rywalizacji na „konsolach”. Jak wygląda etap implementacji usługi na konsole? Czy możliwy jest cross-play? Usługa będzie zintegrowana z sklepem i systemem płatności wydawcy konsoli? Czy Microsoft / Sony / Nintendo … dopuszcza możliwość mikropłatności z pominięciem systemu płatności udostępnioną przez dostawcę konsoli? Jeżeli nie, to jak zostanie rozwiązany problem podwójnego narzutu na wpisowe – tzn 10% dla GGDAB, 15-30% dla dostawcy usługi. Przypomina mi się problem gry Fortnite i sklepu apple. Czy posiadacie Państwo receptę na tą niedogodność związaną z konsolami?

Etap dostosowania do konsol jest zaplanowany na naszej RoadMapie, jednak w późniejszym okresie. Jeżeli chodzi o cross-play, na chwilę obecną nie zamykamy się na to. W przyszłości chcemy uruchomić rozgrywki na różnych urządzeniach, mając na uwadze sprawiedliwość i wyrównany poziom rywalizacji.

Tworzenie aplikacji zazwyczaj składa się wielu z etapów – żeby dokładnie wykonać zaplanowane prace. Nie inaczej jest w przypadku projektu Day of Duel – stąd staramy się podążać według harmonogramu ustalonego ze specjalistami od IT.

Co do spraw związanych z narzutem dostawcy chcielibyśmy zaznaczyć, że nie dotyczy to wszystkich form sprzedawanych dóbr – np. właśnie gdy pieniądze są przekazywane między użytkownikami czy w usługach streamingowych – jest to kwestia odpowiednich porozumień.

Na ten moment takich porozumień nie mamy, jest to zaplanowane na dalszym etapie.

Na kwiecień 2022 planowany jest „Wybór i podpisanie umowy z firmą programistyczną”, czy są dostępne informacje, jak przebiega ten etap?

Jak wspomnieliśmy w punkcie wyżej, jesteśmy w trakcie negocjacji finansowych. Na chwilę obecną mamy podpisaną przedwstępną umowę z katowicką  firmą IT.Focus (która z dniem 5 maja stała się częścią jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm IT w CEE – Escola). Firma ma bardzo rozległe doświadczenie w budowaniu projektów startupowych i współpracowała/współpracuje z innymi projektami, które odniosły duże sukcesy. Niebawem powinniśmy zawrzeć umowę docelową i rozpocząć działania developerskie.

Czym platforma ma zamiar konkurować z innymi, które będą posiadały znacząco większy budżet na rozwój i marketing?

Na chwilę obecną nie ma takiej platformy na rynku. To co nas wyróżnia to automatyczny zapis rozgrywki i automatyczne rozliczenie wpisowego. Dodatkowo posiadamy autorski algorytm, który dobiera graczy o podobnych umiejętnościach. Dzięki temu otwieramy szansę na branie udziału w rozgrywkach z możliwością wygranej również dla osób, które nie są profesjonalistami. Oczywiście duże podmioty mogą próbować taką platformę skopiować, ale historia pokazuje, że zazwyczaj dołączają do projektów jako inwestorzy lub próbują je kupić gdy te osiągną już odpowiedni poziom rozwoju. W ten sposób niwelują ryzyko inwestycyjne.

Niezależnie od scenariusza, który się zrealizuje będzie to z korzyścią zarówno dla założycieli, jaki o obecnych inwestorów. Marketing platformy z jednej strony będzie opierał się o dwóch udziałowców aktywnie angażujących się w rozwój spółki – Arka Milika (ponad 2,5 miliona osób w społeczności) i Patryka „Rojsona” Rojewskiego – jednego z „ojców” polskiego gamingu z ponad 2 milionową społecznością (sumarycznie).

Z drugiej strony zamierzamy wykorzystać współpracę i network wśród innych ludzi ze świata gamingu, którzy również zrzeszają wokół siebie potężne społeczności graczy 18+. Ponadto wewnętrzny system grywalizacji w platformie będzie zachęcał już zgromadzoną społeczność do tego aby zapraszała kolejnych graczy do turniejów i rozgrywek.

Atrakcyjny system bonusów i reflinków gwarantuje, że użytkownicy nie przejdą koło niego obojętnie. Zamierzamy też oczywiście budować solidny fundament komunikacyjny w oparciu o kanały społecznościowe (zarówno zasięg organiczny jak i płatny), partnerstwa zewnętrzne itd.

W jaki sposób została wyceniona spółka?

Spółka została wyceniona metodą dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz metodą porównawczą. Wycena została przygotowana w oparciu o wytyczne zawarte w branżowych standardach w postaci „Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW) – Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny” opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także w oparciu o szeroko rozumiane standardy rynkowe w zakresie wycen. Prognozy wyników finansowych spółki zostały opracowane na bazie prowadzonych analiz w zakresie:

a) Przychodów – zostały przygotowane z uwzględnieniem szeregu parametrów w tym ilości kont (użytkowników) w rozbiciu na poszczególne miesiące i lata, ilości gier na platformie oraz stawek wpłaconych przez graczy. W zakresie stawek za grę wysokość opłaty została ustalona m.in. w oparciu o specjalistyczne raporty np. Kondycja Polskiej Branży Gier 2020 i raportów specjalistycznych w zakresie hazardu. W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że nie jesteśmy platformą hazardową a gamingową i naszym celem jest dostarczenie rozrywki a nie zarabianie na hazardzie. Jednocześnie średnia ilość rozgrywek na konto w naszej opinii została przyjęta na poziomie bezpiecznym, czyli zdecydowanie poniżej naszych możliwości technologicznych oraz możliwości i aktywności użytkowników a także poniżej w naszej ocenie potencjału platformy. Dodatkowo, oczywiście z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, przyjęto przychody z dodatkowych źródeł w postaci reklam z youtube (od 2024 r.).

b) Kosztów – bazują na prognozowanych wydatkach zgodnie z aktualnym biznes planem i harmonogramem dalszych działań oraz w oparciu o aktualne stawki rynkowe nabywanych usług i kosztów pracy. Na poziomie wyceny zostały szczegółowo zaplanowane poszczególne koszty oraz termin ich poniesienia.

Generowane przepływy pieniężne przez spółkę w okresie szczegółowej prognozy, tj. 5 pełnych lat oraz na poziomie wartości rezydualnej będą stabilne. Pierwszy okres – do końca 2023 r. będzie zdominowany przez wydatki inwestycyjne, związane z uruchomieniem oraz rozwojem platformy, a następnie widoczny będzie intensywny wzrost oraz generowanie dodatnich przepływów pieniężnych. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa stopa wzrostu wartości rezydualnej została przyjęta na poziomie 0%, co będzie zbieżne obecnym cyklem inwestycyjnym i rozwojem platformy na tym etapie.

Z racji na  obecny etap rozwoju spółki w wycenie zostały uwzględnione ryzyka specyficzne w postaci zarówno ryzyka prognoz, ryzyka operacyjnego czy chociażby ryzyka zmiany warunków w branży, w której funkcjonuje spółka. Koszt kapitału własnego uwzględniony w wycenie jest na bardzo wysokim poziomie, który jest adekwatny dla tego rodzaju spółek i projektów inwestycyjnych. Ponadto w wycenie uwzględniono zgodnie z praktyką stosowaną na świecie wycen dyskonto z tytułu płynności. Wartość wskaźnika została zaczerpnięta z raportów publikowanych przez firmę FinancialCraft Analytics Sp. z o.o., która publikuje cykliczne raporty w tym zakresie.

Podsumowanie

Spółce GGDAB Polska jeszcze raz dziękuję za nadesłanie odpowiedzi a Czytelników ponownie zachęcam do zapoznania się z projektem i do odwiedzenia strony emisji.

Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Kolejkowo - chcę więcej takich ofert!

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook