Ważne zmiany w statucie Wealth Solutions

Ważne zmiany w statucie Wealth Solutions

3 lipca, 2020 0 przez Crowdnews.pl

Na platformie Crowdway trwa emisja akcji Wealth Solutions. Spółka poinformowała o ważnych zmianach w swoim statucie.

Emisja akcji Wealth Solutions

Dla przypomnienia najważniejsze parametry emisji:

Emitent Emitent Wealth Solutions
Branża Branża dystrybucja dóbr luksusowych (głównie alkohole)
Kwota zbiórki Kwota zbiórki 2.505 tys. zł
Udział w kapitale nowych akcji Procent oferowany 25,91% (po umorzeniu własnych akcji)
Wycena spółki Wycena spółki (według ceny emisyjnej) 7,2 mln zł (po umorzeniu własnych akcji)
Cena emisyjna Cena emisyjna 1,16 zł
Liczba oferowanych akcji Liczba oferowanych akcji 2.160.000
Data zakończenia emisji Data zakończenia oferty 27.08.2020
Cel emisji Cel emisji Nowe limitowane serie alkoholi, kreacja alkoholi konsumpcyjnych, promocja
Strona emisji Strona emisji moje.wealth.pl

www.crowdway.pl

Analiza Wealth Solutions

Na stronie Wealth Solutions – zbyt dużo niewiadomych znajduje się napisana przeze mnie miesiąc temu analiza spółki. Wśród słabych punktów firmy i oferty wymieniłem m.in. ograniczenie w rozporządzania akcjami:

Większym zagrożeniem jest jednak zapis w statucie firmy, który mówi o tym, że rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody spółki.

Będziesz chciał w przyszłości sprzedać akcje? Musisz mieć pisemną zgodę. Spółka obiecuje, że na najbliższym Walnym odbędzie się głosowanie nad wykreśleniem tego zapisu ze statutu, ale dopóki obowiązuje to należy go brać pod uwagę.

Emitent poinformował właśnie, że Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Wealth Solutions.

Zmiany w statucie

Wprowadzane zmiany m.in. uchylają ograniczenia w zbywalności imiennych akcji. Oznacza to, że pod warunkiem rejestracji uchwalonych zmian w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, oferowane w trwającej emisji akcje nie będą podlegały ograniczeniom w rozporządzaniu inny, niż wynikają lub mogą wynikać z przepisów prawa.

Mówiąc prostym językiem – będzie można te akcje sprzedać komuś innemu bez pytania o zgodę Zarząd spółki.

Zmiany statutu wejdą w życie z dniem rejestracji tych zmian w KRS, co może potrwać kilka miesięcy.

Crowdfundingowa emisja akcji dystrybutora kolekcjonerskich alkoholi trwa na platformie Crowdway.pl do 27.08.2020r. Do tej pory 12 inwestorów zainwestowało blisko 50 tysięcy złotych.

Patronite

Celem Wealth Solutions jest pozyskanie kwoty 2,5 mln zł.

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych oraz autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Crowdfunding - osobiste przemyślenia