Skarbiec Holding – największy beneficjent niskich stóp?

W cyklu „Pomysły na inwestycje” przedstawiam dzisiaj spółkę Skarbiec Holding. To mój osobisty faworyt w okresie niskich stóp procentowych.

Tekst ten powstał dzięki wsparciu Patronów. Otrzymują oni poprzez serwis Patronite.pl wcześniejszy dostęp do tekstów z pomysłami inwestycyjnymi. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom za wsparcie bloga Crowdnews.pl.

Skarbiec Holding

Dzisiejszy „bohater” tekstu jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 18.11.2014 roku. Przedmiotem działalności grupy jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych niezależnych towarzystw. Niezależnych, czyli takich które nie należą do żadnej bankowej czy ubezpieczeniowej.

W ofercie Skarbca znajdziemy różnego rodzaju fundusze – otwarte, zamknięte, specjalistyczne, OFE, PPK. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. Skarbiec TFI zarządzał 38 funduszami i subfunduszami, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jak wynika z danych serwisu Analizy Online spośród wszystkich funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI 13 subfunduszy wypracowało w 2020 r. najlepsze wyniki inwestycyjne w swoich grupach. Towarzystwo uzyskało w ubiegłym roku od Rzeczypospolitej tytuł Najlepszego TFI. Zostało również uznane za najlepszego zarządzającego PPK.

Widzimy więc, że dziś będę opisywał spółkę, która zasługuje na szacunek. Przez kilkanaście lat pracy w instytucjach finansowych obserwowałem rynek TFI z bliska. Współpracowałem też z wieloma towarzystwami – również ze Skarbcem. Napiszę krótko – gdybym nie inwestował samodzielnie środków na giełdzie i miał wybrać TFI wybrałbym właśnie Skarbca. To nie jest żadna kryptoreklama. Fundusz nic mi nie zapłacił za ten tekst 🙂 Prawie 25 lat doświadczenia na rynku, bardzo dobre i stabilne wyniki, brak wpadek, mocny zespół zarządzający. Spółka ma czym kusić inwestorów i widać to po wynikach (zarówno funduszy, jak i tych osiąganych przez spółkę).

Wyniki finansowe

Możemy płynnie przejść do wyników osiąganych przez Skarbiec Holding. Spółka ma nietypowy rok księgowy, który rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca. Oznacza to, że wyniki ogłoszone w połowie lutego są wynikami za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

W ostatnich 6 miesiącach Skarbiec odnotował 40,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto (przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej). Rok wcześniej było to 12,75 mln zł zysku. Zysk operacyjny wyniósł 50,64 mln zł wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej. Wyraźnie wzrosły przychody ze sprzedaży, które sięgnęły 96,78 mln zł (wzrost z 46,5 mln zł).

Tak znaczna poprawa to zasługa wzrostu wynagrodzenia zmiennego. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w I poł. r.obr. 2020/2021 wyniosły ok. 37,7 mln zł wobec ok. 33,2 mln zł rok wcześniej. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 57,5 mln zł wobec ok. 12,5 mln zł w okresie lipiec-grudzień 2019 r.

– podawała spółka w komunikacie.

Na czym zarabia Skarbiec Holding?

Tu warto chyba wytłumaczyć na czym zarabia spółka, którą dzisiaj opisuję. Oczywiście można powiedzieć, że na zarządzaniu funduszami, czyli na inwestowaniu. Zysk spółki uzależniony jest jednak od kilku czynników. Do najważniejszych należą wielkość aktywów, którymi towarzystwo zarządza, struktura aktywów pomiędzy poszczególnymi funduszami, osiągane wyniki.

Opłaty pobierane przez spółkę dzielą się na opłaty stałe i zmienne. Stałe należą się zarządzającemu bez względu na osiągane wyniki. Najwyższe opłaty są przy funduszach agresywnych, akcyjnych; najniższe przy funduszach pieniężnych i obligacyjnych. Im większymi aktywami spółka zarządza i im więcej z tych środków jest zgromadzonych na funduszach agresywnych, tym większy zysk spółki. Opłata zmienna to tzw. success fee – wynagrodzenie za osiągane wyniki. Im większy zysk wypracowany dla klientów, tym większe wynagrodzenie dla zarządzającego funduszami.

Czytaj też:   Jeszcze o All Good (Coffeedesk) - wyjaśnienia spółki

Wskaźniki

Wróćmy jeszcze do wyników Skarbca i porównajmy je z dwiema innymi – podobnymi spółkami. W tabeli poniżej prezentuję podstawowe wskaźniki dla Skarbiec Holding oraz Altus TFI i Quercus. Obie te firmy zajmują się taką samą działalnością jak nasz dzisiejszy „bohater”. Dane użyte w tabeli pochodzą z serwisu Biznesradar.pl.

SkarbiecQuercusAltus TFI
Wycena
w mln zł
272 262 72
C/Z
(cena do zysku)
4,7113,10146,14
C/WK
(cena do wartości księgowej)
1,605,400,74
C/P
(cena do przychodu)
1,774,681,03
C/ZO
(cena do zysku operacyjnego)
3,7716,0218,39
ROE
rentowność kapitałów własnych
33,87%41,20%0,51%
ROA
rentowność aktywów
25,91%28,78%0,39%

W analizie porównawczej najlepiej porównać Skarbiec do Quercusa. Nie tylko z uwagi na prawie identyczną wielkość obu firm, ale też ze względu na spore problemy w Altus TFI.

Tak jak napisałem, obie firmy są wyceniane przez rynek na podobną kwotę. Zbliżone do siebie są też wskaźniki rentowności kapitałów własnych i aktywów (lekko na korzyść Quercusa). Pozostałe wskaźniki są już jednak zdecydowanie na korzyść Skarbiec Holding. Cena do zysku netto jest tu aż trzykrotnie niższa, a cena do zysku operacyjnego aż ponad 4-krotnie! Wyraźnie lepiej dla Skarbca wygląda też wskaźnik ceny do przychodów. Warto wspomnieć, że Skarbiec zarządza też zdecydowanie większymi aktywami.

Na koniec stycznia br. Skarbiec podawał, że zarządzane przez niego aktywa wynosiły ponad 6,5 mld zł (na koniec 2020 roku było to 6,2 mld zł). Widzimy więc, że kwota ta rośnie. Quercus w styczniu zarządzał kwotą o połowę niższą – było to 3,1 mld zł.

Analiza sprawozdania

Nie będę się rozpisywał szczegółowo o sprawozdaniu finansowym. Napiszę po prostu, że nie ma do czego się doczepić. Spółka prowadzi stabilny biznes, które generuje dodatnie przepływy finansowe. Bilans jest zdrowy – przy 222 mln zł sumy bilansowej, zadłużenie wynosi 52 mln zł. Kapitały własne spółki są ponad 3-krotnie wyższe.

Uwagę zwraca bardzo wysoka kwota zgromadzonych środków pieniężnych – blisko 110 mln zł! To aż 40% całej rynkowej wartości firmy.

Spółka nie ma dużych potrzeb kapitałowych. To nie fabryka czy huta, która musi ponosić stałe koszty związane z amortyzacją majątku trwałego. Takie firmy jak Skarbiec są idealnymi kandydatami do bycia spółką dywidendową, i tak rzeczywiście do tej pory było.

Dywidenda Skarbiec Holding

W ostatnich 6 latach Skarbiec aż 5 razy dzielił się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Były to dywidendy dość wysokie – od 2,9% do 15,8% kursu akcji. Spółka przyjęła politykę dywidendową, w której zakładała wypłatę od 75% do nawet 100% zysku netto.

Bardzo dużym rozczarowaniem dla rynku była grudniowa decyzja Walnego (po rekomendacji Zarządu) o niewypłacaniu dywidendy za miniony rok obrotowy. Zarząd tak tłumaczył tę decyzję:

W opinii Zarządu prognozy co do sytuacji gospodarczej obarczone są znaczącą niepewnością, a ryzyka związane z pandemią COVID-19 mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację na rynkach finansowych. Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki zawnioskował do Walnego Zgromadzenia aby zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy Skarbiec Holding S.A., które to środki po ustabilizowaniu sytuacji, za zgodą Walnego Zgromadzenia mogłyby być przeznaczone na wypłaty dla akcjonariuszy. Przeznaczenie dodatkowych środków na kapitał zapasowy umocni wiarygodność wobec Klientów i rynkową pozycję Grupy Skarbiec w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym związanym z pandemią.

Jestem zwolennikiem wypłacania przez spółki regularnej dywidendy. Szkoda więc, że firma nie zdecydowała się na choćby symboliczną wypłatę. Rozumiem jednak decyzję Zarządu i uważam, że może ona wyjść na dobre. W przypadku perturbacji rynkowych Skarbiec ma poduszkę finansową i nie musi obawiać się negatywnego scenariusza. Jeśli jednak nic się nie stanie (a na to liczę) to spółka będzie mogła wypłacić ekstra dywidendę.

Czytaj też:   Browar za Miastem po raz drugi - rzut oka na nową emisję

Kto teraz kupi akcje może w takim scenariuszu sporo zyskać.

Perspektywy

Dlaczego zwracam uwagę właśnie na Skarbiec Holding? Tak jak napisałem we wstępie – to mój faworyt w okresie niskich stóp procentowych. Obecnie mamy sytuację, w której inflacja jest widoczna gołym okiem a stopy procentowe wynoszą praktycznie 0%. Z wypowiedzi członków RPP wynika, że nie ma co liczyć na podwyżki stóp w najbliższych miesiącach. Wręcz przeciwnie – mówi się nawet o możliwości dalszych obniżek.

Jednocześnie na rynku jest coraz więcej pieniędzy. Można się posłużyć miarą M3 publikowaną przez NBP. W styczniu 2019 roku było to 1.425 mld zł, w styczniu 2020 roku 1.558 mld zł a w styczniu 2021 roku już 1.820 mld zł.

Ze względu na inflację nie opłaca się pieniędzy trzymać „w skarpecie” a w banku otrzymamy 0,01% rocznie. Można więc je wydać albo zainwestować. Z wydawaniem też jest problem, bo obecna sytuacja gospodarcza temu nie sprzyja. Przy niepewnej sytuacji wiele osób zamiast wydawać pieniądze, woli je odłożyć „na czarną godzinę”.

Znam osoby, które przed inflacją uciekają w nieruchomości. To jest jakaś opcja, ale po pierwsze trzeba dysponować odpowiednim kapitałem a po drugie – trzeba się znać. O „inwestycjach” w bitcoina się nie wypowiadam. Dla mnie to nie inwestycja, ale spekulacja. Historia gospodarcza pokazuje nam jednak, że to akcje były jednym z najlepszych rozwiązań ucieczki przed inflacją. Wzrost cen dotyka przecież każdego, ale wraz z inflacją rosną też nominalne zyski przedsiębiorstw.

Aktywa w Skarbiec Holding

Podobnie jak na nieruchomościach trzeba się znać, tak samo akcje nie są dla każdego. Rozwiązaniem są właśnie fundusze inwestycyjne. Ostatnie miesiące pokazują wzrost aktywów w TFI i uważam, że trend ten będzie jeszcze długo kontynuowany. Im dłużej realne stopy procentowe będą ujemne, tym więcej pieniędzy będzie płynąć w stronę funduszy. I tak samo – im wyższa będzie inflacja przy zerowych stopach, tym bardziej rosną szanse na dobrą koniunkturę na giełdzie.

Skarbiec Holding może zyskiwać podwójnie. Nie tylko będą rosły aktywa zarządzane przez TFI Skarbiec, co przełoży się na wzrost opłaty stałej pobieranej przez towarzystwo, ale też może rosnąć wypracowany przez TFI wynik, co przełoży się na wzrost wynagrodzenia zmiennego.

Czytaj też:   Skarbiec Palikota - co powinieneś wiedzieć?

Wskaźnik C/Z wygląda bardzo atrakcyjnie – 4,7. Jest to historycznie bardzo niski wynik. Zazwyczaj wynosił 6-10. Oznacza to, że już teraz jest miejsce do wzrostu kursu o 30%-110%, aby wskaźnik osiągnął swoje przeciętne poziomy. Wraz ze wzrostem wielkości zarządzanych aktywów rośnie też pole do dalszego wzrostu kursu akcji.

Rekomendacja

Trochę niższe ode mnie oczekiwania względem kursu Skarbiec Holding mają analitycy z Biura Maklerskiego Santander. W ramach Programu Wsparcia Analitycznego GPW wycenili oni akcje spółki na 46 zł. Widzą więc pole do kilkunastoprocentowego wzrostu kursu.

Całą rekomendację można ściągnąć ze strony https://www.bankier.pl/up/rekomendacje/raporty/107000/86395_38638200_2021.03.04_skh_4q20_aktywa.pdf

Podsumowanie

W moim scenariuszu bazowym nie wydarzy się nic, co spowodowałoby jakieś załamanie na światowych rynkach. W ciągu kilkunastu miesięcy utrzymane zostaną zerowe stopy procentowe, przy jednoczesnej dość wysokiej inflacji. Tak jak opisałem powyżej – powinno to powodować znaczny wzrost zysków Skarbca. Liczę też, że w ciągu kilku miesięcy sytuacja pandemiczna się uspokoi i spółka wróci do polityki wypłacania wysokich dywidend. Może też wypłaci ekstra dywidendę z pozostawionego zysku z roku ubiegłego.

Hipotetycznie – gdyby teraz Skarbiec Holding zdecydowałby się na wypłatę połowy zgromadzonej gotówki, to i tak pozostawiłby sobie kwotę wyższą od wszystkich zobowiązań. Do akcjonariuszy trafiłoby około 8 zł na akcje, a więc aż 20% obecnego kursu.

W chwili gdy piszę ten tekst kurs akcji Skarbiec Holding wynosi 38,50 zł. Jeśli ktoś lubi analizować wykresy to może zauważyć, że w krótkim terminie możliwy jest spadek kursu. To może być dobra okazja do wejścia w spółkę.

Tekst ten powstał dzięki wsparciu Patronów. Otrzymują oni poprzez serwis Patronite.pl wcześniejszy dostęp do tekstów z pomysłami inwestycyjnymi. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom za wsparcie bloga Crowdnews.pl.


Przypomnienie: Jak kupić akcje Skarbiec Holding

Ponieważ akcje Skarbiec Holding notowane są na warszawskiej giełdzie – do ich kupna niezbędny jest rachunek maklerski. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, inwestującym tylko na rynku crowdfundingu i jeszcze nie posiadasz rachunku – polecam szybkie założenie go. I tak będzie potrzebny w przyszłości, gdy spółka, której akcje posiadasz będzie debiutować na GPW lub NewConnect.

Zakładając rachunek maklerski zwróć uwagę na opłaty – głównie za prowadzenie rachunku oraz pobierane prowizje maklerskie. Ja mogę z czystym sumieniem polecić bezpłatną usługę eMakler do konta w mBanku.

Wystarczy posiadać bezpłatny rachunek bankowy w mBanku (nawet nieużywany) by rozszerzyć go o usługi maklerskie. Zrobisz to nawet bez wychodzenia z domu. Prowizje od transakcji w mBanku należą do najniższych i zaczynają się od 5 zł dla najmniejszych transakcji. Rachunek otworzyć (a następnie rozszerzyć go o usługi maklerskie) możesz wchodząc na stronę mBanku.

Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook