Coffeedesk po raz kolejny, czyli druga emisja All Good

Spółka All Good (właściciel marki Coffeedesk) przeprowadza kolejną crowdfundingową emisję akcji na platformie Crowdway.pl. Jak zmieniła się sytuacja od poprzedniej oferty?

Emisja akcji Coffeedesk

EmitentEmitentAll Good SA (Coffeedesk)
BranżaBranżakawiarnie, dystrybucja kawy i akcesoriów kawowych
Kwota zbiórkiKwota zbiórki4.440 tys. PLN
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany4,14%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 103 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna37 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji120.000 akcji serii C
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 25.10.2021
14.12.2021
Cel emisjiCel emisjizakup produktów, rozwój narzędzi e-commerce, otwarcie kolejnych lokali
Strona emisjiStrona emisjihttps://zainwestuj.coffeedesk.pl/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

To kolejna w ostatnim czasie okazja, żeby przyjrzeć się w jakim stopniu spółka zrealizowała cele z poprzedniej emisji. W przypadku Alembik SA inwestorzy mogą (pisząc dyplomatycznie) być rozczarowani.

Firma Janusza Palikota nie zrealizowała podanych w ubiegłym roku celów. Mimo tego przeprowadza następną emisję akcji, znowu kusząc bardzo optymistycznymi planami. 

Inaczej wygląda sytuacja z All Good, właścicielem marki Coffeedesk. Jak podaje spółka, zrealizowała ona już wszystkie 4 cele poprzedniej zbiórki. To duży plus, który zwiększa moje zaufanie do firmy. Musimy jednak pamiętać, że w obecnej ofercie cena emisyjna jest ponad dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku. 

Już wtedy mocno kręciłem nosem na wycenę spółki na poziomie 48 mln zł. Dałem temu wyraz w tekście Co musisz wiedzieć o All Good zanim kupisz akcje? Teraz wycena wzrosła aż do 103 mln zł! Czy ma to uzasadnienie? Sprawdźmy co zmieniło się w firmie od ubiegłorocznej emisji. W tym celu przytoczę kilka najważniejszych spraw omówionych w poprzednim tekście i sprawdzę jak wyglądają one obecnie.

Wartość księgowa

Poprzednia emisja:

Ustalenie ceny emisyjnej na tym poziomie oznacza, że firmę wyceniono w tej chwili na 48.060.000 zł. (…) Spółka dysponuje majątkiem szacowanym na 14,8 mln zł ale jednocześnie jest zadłużona na 12,3 mln zł. „Na papierze” firma jest więc warta jedynie 2,5 mln zł.

Wartość księgowa jednej akcji to 95 groszy. Przy cenie emisyjnej 18 zł daje nam to wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) na poziomie 19. Kosmos. Spośród kilkuset firm na giełdzie tylko 7 ma wyższy wskaźnik (ale to np. producenci gier, którzy w swojej działalności nie potrzebują zbyt dużego majątku).

W obecnej ofercie cena emisyjna jest dużo wyższa i wynosi aż 37 zł, co daje wycenę spółki pre-ipo (przed emisją) na poziomie 103 mln zł. Zerknijmy do bilansu żeby zobaczyć jak zmieniła się w tym czasie wartość księgowa. 

Bilans Coffeedesk

Na koniec 2020 roku bilans spółki pokazywał wartość majątku na poziomie 20,3 mln zł przy jednoczesnym zadłużeniu w kwocie 13,7 mln zł. Wartość księgowa wzrosła do 6,7 mln zł, co zostało osiągnięte dzięki osiągniętym zyskom i środkom uzyskanym z poprzedniej emisji. 

Musimy pamiętać o tym, że do analizy wskaźnika C/WK nie możemy przykładać zbyt dużej uwagi. Niektóre firmy w swojej działalności nie muszą posiadać dużego majątku, inne bardzo umiejętnie korzystają z dźwigni finansowej. Spojrzenie na wartość księgową pozwala jednak łatwiej ocenić czy firma czasem nie przesadza z wyceną swoich akcji.

Tutaj widzimy, że wartość księgowa wzrosła znacznie więcej niż wycena akcji. Nadal jednak wskaźnik C/WK nie wzbudza mojego entuzjazmu. Zaproponowana wycena Coffeedesk na poziomie 103 mln zł jest aż 5-krotnie wyższa od posiadanego majątku.  

Spowolnienie rozwoju

Poprzednia emisja:

All Good z roku na rok znacznie zwiększa swoje przychody. To jedna strona medalu. Druga jest taka, że dynamika wzrostu spada. W 2015 roku przychody wzrosły o 213%, w 2016 r. o 164%, w 2017 r. o 59%, w 2018 r. o 52% a w 2019 r. o 31%.

W roku 2020 przychody wyniosły 78,7 mln zł, co oznacza wzrost o 44,3% rok do roku. Może to wskazywać na odwrócenie negatywnego trendu i zwiększa szanse na realizację długoterminowych planów firmy.

Rosnące koszty działalności

Poprzednia emisja:

Wraz ze wzrostem przychodów rosną również koszty. To oczywiste i naturalne. Niestety od 3 lat koszty działalności rosną szybciej od przychodów. W 2017 roku wzrosły o 78,2%, w 2018 r. o 71,9% a w zeszłym roku o 31,2%. Jak widać – jedynie w 2019 roku dynamika kosztów była zbliżona do wzrostu przychodów. W dwóch wcześniejszych latach koszty wzrastały o 20 punktów procentowych szybciej.

W ubiegłym roku koszt działalności operacyjnej wzrósł o 38,5%. Pokazuje to, że kolejny już rok koszty rosną w podobnym tempie do wzrostu skali działalności. To krok w dobrym kierunku. 

Spadająca rentowność

Poprzednia emisja:

Naturalną konsekwencją wcześniejszego punktu jest spadająca rentowność netto. O ile jeszcze w 2016 roku zysk netto wynosił 2,81% przychodów, tak rok później spadł do 2,69%, w 2018 roku wyniósł już tylko 1,70% a w 2019 roku rentowność wyniosła symboliczne 0,18%.

Być może negatywna tendencja odwróci się w roku bieżącym. Po pierwszym kwartale zysk netto wyniósł 1,22% przychodów, sama spółka przyznaje jednak, że w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się trwałego wzrostu rentowności. 

W 2020 roku bardzo wyraźnie wzrósł zysk netto – z zaledwie 107 tys. zł do prawie 2,7 mln zł. Trzymanie w ryzach kosztów pozwoliło spółce osiągnąć w 2020 roku rentowność netto na poziomie 3,42%. Był to najlepszy wynik od lat, ale spółka podczas ubiegłorocznej emisji uczciwie przyznawała, że w najbliższych latach będzie problem z rentownością.

Musimy więc z dużą ostrożnością podejść do wyniku z 2020 roku. Najświeższe przedstawione dane (za I półrocze 2021 roku) pokazują, że wzrost przychodów (o 39%) szedł w parze ze spadkiem zysku. Marża EBITDA spadła wyraźnie z 5,01% do 3,47%. 

Bardzo duże zadłużenie spółki

Poprzednia emisja:

Jak wspomniałem na początku tekstu – All Good jest zadłużony na 12,3 mln zł. Prawie 11 mln zł to zadłużenie, które musi być spłacone w okresie do 12 miesięcy. Same kredyty i pożyczki krótkoterminowe wynoszą już ponad 4,2 mln zł i systematycznie rosną. Jeśli przypomnę, że cały kapitał spółki to 2,5 mln zł to widzimy skalę problemu.

Środki pozyskane w ubiegłorocznej emisji znacznie poprawiły sytuację firmy. Na koniec 2020 roku zadłużenie ogółem wyniosło 13,7 mln zł. Zdecydowana większość, bo aż 12,4 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe. 

Zadłużenie wzrosło więc nieznacznie, poprawiła się za to sytuacja majątkowa. Spółka dysponuje obecnie większymi kapitałami i większym majątkiem obrotowym. Nadal jednak sytuacja nie jest zbyt różowa. Środków pieniężnych jest jedynie około 0,5 mln zł. Reszta majątku obrotowego to głównie zapasy i należności od klientów. Terminowe regulowanie zobowiązań Coffeedesk uzależnione jest więc od szybkiej rotacji towaru i terminowego ściągania należności. 

Przepływy finansowe

Poprzednia emisja:

Osiągane od 6 lat zyski nie powinny usypiać czujności inwestorów. Częstą sytuacją jest brak płynności spółki, która osiąga zyski. Dla inwestora równie ważna jak zysk powinna być gotówka. Rachunek przepływów pokazuje jednak, że z tym już tak kolorowo nie jest.

Konieczność spłaty odsetek od kredytów (wysokie zadłużenie!), wydatki na zatowarowanie (rosnące zapasy!) i rosnąca sprzedaż „na krechę” (w 2019 r. sprzedaż wzrosła tylko o 30,7% a należności z tytułu dostaw aż o 87,5%!) – wszystko to powoduje, że spółka ma mniej pieniędzy niż by to wynikało z rachunku wyników. Trzeba to wziąć pod uwagę gdy się pomyśli o dywidendzie.

Rzut oka na przepływy finansowe pokazuje, że tutaj sytuacja nie zmieniła się na korzyść potencjalnego inwestora. Co prawda w 2020 roku przepływy netto były dodatnie – wartość posiadanej gotówki zwiększyła się o 176 tysięcy złotych. Było to jednak zasługą takich zdarzeń jak emisja akcji (prawie 1,9 mln zł gotówki) oraz zaciągnięcie nowych kredytów (5,6 mln zł). 

Na plus warto odnotować, że kwota zaciągniętych kredytów była mniejsza niż wartość spłaconego zadłużenia a spółka zanotowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej. Pamiętajmy jednak, że gdyby nie ubiegłoroczna emisja to przepływy pieniężne byłyby na sporym minusie.

Brak dywidendy

Poprzednia emisja:

Nie dziwi więc, gdy spółka zapowiada, że w najbliższych latach nie można spodziewać się dywidend. Wszystkie zarobione pieniądze mają być przeznaczane na dalszy rozwój. Jak już firma się dostatecznie rozwinie to będzie trzeba pomyśleć o spłacie zadłużenia.

Bardzo dobrze życzę spółce i jej inwestorom, ale obawiam się, że nigdy mogą na oczy nie zobaczyć dywidendy.

Niewiele się zmieniło, ale dziś nie użyłbym określenia, że inwestorzy „nigdy” nie zobaczą dywidendy, ale że zobaczą ją raczej dopiero za kilka długich lat.

Brak płynności akcji

Poprzednia emisja:

To bardzo duże ryzyko przy wszystkich ofertach crowdfundingowych. Z tego powodu wyceny firm nienotowanych na giełdzie powinny być o 20-30% niższe od tych notowanych. Tu widzimy zjawisko odwrotne. All Good zapowiada, że debiut giełdowy jest realny w perspektywie 3-5 lat.

To optymistyczna wersja. Czytając między wierszami, mam wrażenie, że spółka wolałaby pozyskać jakiegoś inwestora niż wchodzić na parkiet.

Tu też nic się nie zmieniło. Coffeedesk (czyli All Good SA) nie wybiera się w najbliższym czasie na parkiet. Inwestując w akcje spółki musisz mieć świadomość, że prawdopodobnie zamrażasz środki na kilka lat. Ewentualna sprzedaż akcji może być bardzo utrudniona.

Uprzywilejowanie zarządu

Poprzednia emisja:

Niezrozumiała dla mnie sytuacja – trzej założyciele spółki chcą zjeść ciasteczko i nadal je mieć. Po emisji nadal zachowają 90% udziału w kapitale i w głosach na walnym. Ale i tak zabezpieczeni są jeszcze w statucie na wszystkie możliwe sposoby. Praktycznie są nieodwołalni i decydują o wszystkim tak jakby innych inwestorów nie było.

I tu zostaje po „staremu”. Procentowy udział głównych właścicieli minimalnie spadł, ale nie zmieniło się ich uprzywilejowanie opisane w statucie spółki. 

Wystawiona opcja call

Poprzednia emisja:

Na koniec ciekawostka. Mało kto z inwestorów chyba zdaje sobie sprawę, że zapisując się na akcje All Good powinien poczytać sobie trochę o opcjach. Jako nabywca akcji obecnego emitenta, jest jednocześnie wystawcą opcji call. Oznacza to, że w każdej chwili, na wezwanie założycieli spółki, może być zmuszony do sprzedaży nabytych akcji. Na szczęście cena sprzedaży akcji nie może być niższa od ceny zakupu powiększona o 10% rocznie.

Taka sytuacja rodzi jednak ryzyko, że ewentualne zyski będą ograniczone właśnie do 10% rocznie. O tej rzadko spotykanej konstrukcji można więcej poczytać w dokumencie informacyjnym, do lektury którego oczywiście zachęcam.

Tu z satysfakcją muszę odnotować, że te dziwne zapisy zniknęły ze statutu spółki. 

Podsumowanie

Widzimy, że dziś Coffeedesk wygląda zdecydowanie lepiej niż w ubiegłym roku. W przeciwieństwie do Alembik SA, firma realizuje przedstawione wcześniej cele. Nadal jednak nie zmieniam swojej oceny. Biorąc pod uwagę, że spółka prawdopodobnie przez najbliższe kilka lat nie zadebiutuje na giełdzie, powinna być wyceniona ze sporym dyskontem. Tymczasem wycena 103 mln zł jest na niezrozumiałym dla mnie poziomie. 

Musze jednak zauważyć, że rozwój firmy idzie w dobrym kierunku. Z uwagą będę śledził jej dalsze losy. Zainteresowanych trwającą emisją zachęcam do dokładnego zapoznania się z dokumentami na stronie emisji

W czwartek (14.10) o 18:00 odbędzie się webinar, podczas którego trzej założyciele Coffeedesk (Łukasz Wichłacz, Jacek i Marcin Gardzielikowie) odpowiedzą na pytania dotyczące rozwoju firmy. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/271995878136919.

 

Lubisz moje teksty – polub też mój profil na Facebook-u.

Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych oraz autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Wystartowała nowa emisja CStore

Zobacz też

Pełen sukces Kolejkowa! Wszystkie akcje sprzedane

Pełnym sukcesem zakończy się kolejna emisja akcji Kolejkowa. Wszystkie akcje znalazły nabywców już po 7 dniach trwania oferty. Emisja Kolejkowa Dziś na stronie emisji pojawił się komunikat o treści: Informujemy,…

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

RSS
Facebook
Facebook