Kliniki.pl – pierwsza emisja na platformie Emiteo

Kliniki.pl S.A. to właściciel serwisu internetowego łączącego pacjentów z klinikami i gabinetami lekarskimi. Od kilku dni przeprowadza emisję akcji na platformie Emiteo. Przyjrzałem się bliżej spółce i trwającej ofercie.

Emisja akcji Kliniki.pl

EmitentEmitentKliniki.pl S.A.
BranżaBranżamarketplace
Kwota zbiórkiKwota zbiórki1.499.985 zł
Udział w kapitale nowych akcjiProcent oferowany10%
Wycena spółkiWycena spółki (według ceny emisyjnej) 13,5 mln zł
Cena emisyjnaCena emisyjna135 zł
Liczba oferowanych akcjiLiczba oferowanych akcji11.111 akcji serii B
Data zakończenia emisjiData zakończenia oferty 28.02.2021
Cel emisjiCel emisjirozbudowa platformy, wejście na rynek włoski, reklama
Strona emisjiStrona emisjihttps://inwestuj.kliniki.pl/
Oceniam oferty crowdfundingowe żeby Tobie było łatwiej je przeanalizować, ale pamiętaj aby ocenić emisję według własnych kryteriów

Moja subiektywna ocena:

Jak oceniam:

Wchodzę w to! Warto zaryzykować Trzeba się zastanowić Spore ryzyko To nie dla mnie Jak najdalej!

Uczestnicy facebookowej grupy „Crowdfunding udziałowy” już wcześniej mogli przeczytać o oficjalnym starcie nowej platformy crowdfundingowej. Pierwszą emisją na Emiteo.pl jest właśnie oferta spółki Kliniki.pl.

O platformie Emiteo.pl już wkrótce napiszę trochę więcej. Dziś dzielę się wnioskami z analizy oferty Kliniki.pl.

Parametry oferty

Z emisji 11.111 akcji serii B spółka chce pozyskać blisko 1,5 mln zł. W przypadku pełnego sukcesu oferty nowi inwestorzy będą posiadać 10% udziałów w spółce. Zapisy przyjmowane są poprzez stronę emisji maksymalnie do 28 lutego 2021 roku.

Nie ustalono minimalnej wartości zapisu. Oznacza to, że współwłaścicielem spółki Kliniki.pl S.A. można zostać zapisując się już na 1 akcję. Cenę emisyjną wyznaczono na 135 złotych.

O spółce

Emitent jest właścicielem platformy typu marketplace działającej pod adresem www.kliniki.pl. Oprogramowanie i technologia należące do spółki umożliwiają tworzenie podobnych platform na innych rynkach i w innych branżach. Więcej na ten temat czytamy w dokumencie ofertowym:

Oprogramowanie i technologia (…) są kluczowym aktywem Spółki, których udostępnienie generuje dla Spółki przychody, jak również będzie generować przychody w przyszłości w ramach realizacji nowych projektów (…).  Działalność Spółki ma zatem charakter technologiczny, przy czym obecnie jest ona ściśle związana z branżą usług medycznych, z uwagi na to, że oprogramowanie i technologia są wykorzystywane w ramach prowadzenia serwisu marketplace pod adresem www.kliniki.pl, który dedykowany jest do umawiania wizyt pacjentów w wyspecjalizowanych placówkach medycznych.

Warto obejrzeć poniższy film, aby bliżej poznać emitenta:

Wycena Kliniki.pl

Do tej pory spółka wyemitowała 100.000 akcji, które w całości objęła spółka z o.o. o tej samej nazwie. Cena emisyjna w wysokości 135 zł oznacza, że emitenta wyceniono na 13,5 mln zł. Zastanówmy się na ile jest to rozsądna wycena i korzystna dla potencjalnych inwestorów. Zerknijmy na osiągane wyniki, posiadany majątek i prognozy na przyszłość.

Wyniki finansowe

Z analizą wyników finansowych emitenta jest ten problem, że Kliniki.pl S.A. to nowa firma. Nie miała jeszcze okazji publikować swoich wyników. Możemy najwyżej spojrzeć na wyniki spółki z o.o., mając jednak na uwadze, że emitent nie jest kontynuatorem sp. z o.o. Napiszę o tym trochę niżej.

W 2018 roku Kliniki.pl osiągnęły 2,6 mln zł przychodu. Rok później sprzedaż spadła do 2,3 mln zł. Koszty (np. koszty wynagrodzeń i usług obcych) były na tyle wysokie, że firma nie potrafiła na swojej działalności zarobić. W 2018 roku strata wyniosła 645 tys. zł a rok temu 321 tys. zł.

Ponoszone straty sprawiły, że wartość funduszy własnych spółki z o.o. spadła poniżej zera i na koniec ubiegłego roku wynosiła -276 tys. zł.

Bardzo źle wyglądał bilans firmy, szczególnie strona pasywna właśnie. Ujemne kapitały własne to nie jedyny problem spółki. Skumulowane straty z lat ubiegłych przekroczyły po 2019 roku już 4,1 mln zł a zobowiązania krótkoterminowe wynosiły ponad 1,1 mln zł i były wyższe niż cały posiadany majątek.

Posiadany majątek

W dodatku posiadany majątek był trudny do upłynnienia (w razie konieczności). Suma aktywów wynosiła 879 tys. zł, ale jedynie 253 tys. zł to majątek obrotowy (głównie należności). Aż 622 tys. zł to pozycja „Wartości niematerialne i prawne”. Zachęcam do przeczytania mojego tekstu o analizie bilansu. Napisałem tam dlaczego należy z rezerwą podchodzić do wartości tej pozycji w bilansach firm.

W przypadku Kliniki.pl sp. z o.o. pozycja ta oznacza koszty zakończonych prac rozwojowych. Widzimy więc, że nie jest to majątek w sensie fizycznym, lecz koszt, który spółka poniosła, ale który ma w przyszłości przyczynić się do zwiększenia przychodów.

W spółce akcyjnej sytuacja majątkowa też według mnie nie uzasadnia wyceny firmy na poziomie 13,5 mln zł. Majątek emitenta wyceniony został na 583 tys. zł i składa się na niego technologia, oprogramowanie informatyczne oraz prawa do portalu kliniki.pl.

Widzimy więc, że ani dotychczasowe wyniki ani posiadany majątek nie zachęcają do inwestycji. Zawierzyć musimy więc prognozom na przyszłość. A te rzeczywiście są obiecujące.

Prognozy wyników

Zerknijmy na screeny z prognozami wyników. Najpierw projekcja wyników finansowych na lata 2020-2022 w ujęciu kwartalnym:

prognoza wyników Kliniki.pl
prognoza wyników Kliniki.pl. Wykres ze strony emisji.

Ze strony emisji możemy się dowiedzieć, na jakiej podstawie sporządzono tak optymistyczne wyniki:

Prognoza finansowa Spółki została przygotowana przez zarząd w oparciu o know-how rynkowe zdobyte w ramach prowadzenia spółki Kliniki.pl Sp. z o.o . Przedstawiona poniżej projekcja oraz szacowany wzrost przychodów uwzględniają rozwój platformy marketplace i jej dystrybucje w modelu SaaS, a także szacowane wyniki inwestycji na rynku włoskim.

I prognoza na lata 2020-2022 dla przyszłej grupy kapitałowej:

Prognoza wyników Kliniki.pl
Prognoza wyników Kliniki.pl. Wykres ze strony emisji.

Na czym firma zarabia?

Wiemy już, że emitent nie zarabia wcale na prowizjach płaconych przez kliniki za przekierowanie do nich pacjenta. To jest działalność spółki z o.o., do tej pory jedynego udziałowca emitenta.

Spółka, której akcje możemy kupić w trwającej ofercie, ma zarabiać dzięki udostępnianiu oprogramowania. Jest to dobrze wyjaśnione w dokumencie ofertowym:

W ramach umowy (…) Spółka za wynagrodzeniem udostępnia platformę operatorowi, jak również jest zobowiązana do prowadzenia prac rozwojowych dotyczących platformy (…). Na podstawie umowy Spółka udostępnia również operatorowi na zasadzie licencji niewyłącznej znak towarowy „kliniki.pl”.

Wynagrodzenie

Ile będzie wynosić wynagrodzenie za udostępnienie platformy? Konkretnej kwoty nie znamy – zależeć będzie od kilku czynników:

W zamian za udostępnienie platformy operatorowi oraz wykonywanie usług na podstawie umowy (…), operator jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki. Wynagrodzenie jest płatne w okresach miesięcznych, przy czym obejmuje ono wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie stałe jest kalkulowane w taki sposób, że uwzględnia miesięczne koszty związane z funkcjonowaniem Spółki, w tym koszty związane z obsługą technologii i oprogramowania informatycznego (…) oraz oczekiwaną marżę zysku.

Pozostała część przychodu emitenta ma zależeć od popularności platformy:

Wynagrodzenie zmienne jest natomiast uzależnione od cyklicznego wzrostu przychodów operatora związanych z korzystaniem z platformy www.kliniki.pl i ma charakter success fee, tj. stanowi w całości źródło zysku dla Spółki .

Ryzyko

Szkoda, że nie znamy konkretnych stawek. Widzę tu pewne ryzyko konfliktu interesów. Spółka z o.o. będzie oczywiście chciała płacić spółce akcyjnej jak najmniej.

Wysokość płaconego wynagrodzenia w każdej chwili może być zmieniona poprzez dogadanie się obu stron umowy, tj. spółki z o.o. ze spółką akcyjną… w której sp. z o.o. będzie miała 90% udziałów.

Ryzyko to jest tym większe, że spółka z o.o. (z powodu wcześniejszych sporych strat) będzie przez najbliższe lata korzystać z „tarczy podatkowej”. Wykazywanie zysku w spółce z o.o. a nie w spółce akcyjnej będzie korzystniejsze z podatkowego punktu widzenia.

Dla inwestorów korzystniejszą sytuacją byłaby odwrotna struktura grupy, tj. gdyby spółka akcyjna była właścicielem sp. z o.o. a nie odwrotnie.

Perspektywiczna branża

Czas przejść do bardziej optymistycznych wniosków. Branża, w której działa emitent jest skazana na sukces. Nie tylko dlatego, że będzie rosła wartość rynku prywatnej służby zdrowia. Spółce pomaga też rozwój e-commerce. Pandemia spowodowała, że nawet najbardziej oporni na nowinki techniczne zmuszeni zostali do załatwiania spraw przez Internet.

Otwiera to szansę do sprzedaży oprogramowania innym podmiotom. Według spółki, technologia ta nie musi ograniczać się tylko do klinik i przychodni. Z powodzeniem może być użyta również w innych branżach. Pozwoliłoby to na skokowy wzrost wartości firmy.

Jak wcześniej wspomniałem – dotychczasowe wyniki Kliniki.pl mnie nie zachwyciły. Szansą jest jednak wprowadzenie nowych usług. Emitent wspomina tu nie tylko o podobnym serwisie na rynku włoskim, ale też o ciekawych projektach. Jednym z nich jest stworzenie grupy zakupowej dla klinik, która pozwoli obniżyć koszty placówkom zdrowotnym. Drugi mówi o udostępnienie pacjentom możliwości finansowania leczenia w systemie rat 0%.

Podsumowanie

Oferta spółki Kliniki.pl to typowa emisja crowdfundingowa – z bardzo dużym ryzykiem, ale też możliwością sporego zysku. Dotychczasowe wyniki i wycena firmy to słabe strony emitenta.

Z drugiej strony myślę, że gdyby kilkanaście lat temu ktoś zaproponowałby mi kupno akcji takich firm jak Facebook, Amazon czy Google to moja opinia byłaby podobna. W tym czasie upadło po cichu wiele innych firm technologicznych. Jeśli jednak inwestor postawił na „właściwego konia” to dziś liczy spore zyski. Czy Kliniki.pl są tym właściwym koniem? Tego oczywiście nie wiem.

Szanse na sukces są. Podobnie jak spore ryzyko. Zachęcam do odwiedzenia strony emisji, zapoznania się ze wszystkimi materiałami i wyrobienia własnej oceny. Ja jednoznacznej opinii wyrazić tutaj nie umiem.


Lubisz moje teksty? Polub mój profil na Facebook-u 🙂


Pamiętaj, że jakikolwiek tekst w serwisie Crowdnews.pl nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Serwis zawiera opisy warunków emisji akcji w ofertach crowdfundingowych i autorskie komentarze dotyczące tych ofert. Nie ponoszę odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych po lekturze tekstów w serwisie Crowdnews.pl. Jeśli planujesz inwestycję w akcje – za każdym razem dokładnie zapoznaj się z materiałami przedstawionymi przez emitenta. Nie kieruj się opinią moją ani jakiejkolwiek innej osoby.

Please follow and like us:
Czytaj też:   Niezrozumiała emisja Constance Care

Zobacz też

Kolejkowo – chcę więcej takich ofert!

Kolejkowo było pierwszą spółką, która w mojej subiektywnej skali atrakcyjności emisji akcji otrzymała najwyższą możliwą ocenę. Teraz mamy szansę kupić akcje po raz drugi. Czy nadal jestem optymistą? Emisja akcji…

Rzut oka na trwającą emisję CStore

Tak jak zapowiadałem w jednym z ostatnich wpisów zaciekawiłem się trwającą emisją CStore. Czy warto kupić akcje producenta oprogramowania do e-handlu?

RSS
Facebook
Facebook